Изграждане на Водороден генератор

 

ЕЛЕКТРОЛИТ - Две добавки изпъкват като най-добрия избор за електролит, а те са: Калиева Основа (KOH) и Натриева Основа (NaOH). Калиевата основа работи като катализатор в процеса на електролиза, но в същото време не се изхабява. Можем да достигнем минимален разход на енергия, като бавно увеличаваме състава на KOH в електролита, като започнем от 5%(по тегло) и стигнем до 28%. След горната граница, нямаме полза от добавяне на KOH. Никога не прибавяме вода към NaOH или KOH, а обратното – към водата прибавяме останалите съставки с бавно темпо. Основен враг за каталитичните ефекти на KOH и NaOH е CO2. За това, при съхранението на химикалите от основно значение е да се предпази от достъп до въздух и пластмаси, които са потенциални носители на CO2.
ЛАМЕЛИ - Голямо подобрение се постига, като и двете страни на една ламела са обработени с шкурка №60 с водоравни и отвесни движения. Не се допуска замърсяването им и не се пипат с ръка, ползват се ръкавици. След това се прави почистване с оцет или лимонена киселина. След това всички ламели се събират в устройството и са потопени в електролит за най-малко три дни. Това ще породи бяло покритие на ламелите, което ще увеличи производителността. Ламелите след това се изплакват с дестилирана вода и се потапят в нов електролит.Оптималното разстояние между ламелите е между 3мм и 5мм. Ламелите са направени от висококачествена стомана клас 316.
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - Изчислено е, че за един ампер отговарят между 13 и 25 кв.см. площ ламели. Колкото е по-голямо напрежението, толкова повече газ ще произведем. Това правило, също има граница, понеже напрежението което е по-голямо от 1,24V е изгубено в производство на топлина в генератора. Докато напрежението в клетката е фиксирано, силата на тока който използваме зависи от състава на електролита. Трябва да приложим 2V електричество на всяка клетка(всяка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. Динамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че Генератор със 7 клетки ще е оптимален вариант
ДВГ - автомобил захранен с хидрокси газ е идентичен с такъв на метан или пропан. Изпарител, плочка преди дебитомера, малка помпа за газта(може би е излишна дори) и това е. Двигателя, когато влиза в обороти сам си дърпа горивната смес от изпарителя, дебитомера и дроселовата клапа вършат останалата работа. Проблем може да се окаже ламбда сондата, поради прекалено ниските показатели в изгорелите газове, и ръждаемостта на сегментите и ауспусите.

 

 
 Водороден Генератор/Ускорител за Автомобил

Какво е Електролиза?
Електролиза е процеса при който, водата се разпада на водород и кислород под въздействието на електричество в уред наречен Водороден Изпарител/Генератор/Ускорител. Получава се газ HHO, който е наречен от науката Браунов Газ (Yull Brown или Илия Вълков), и може да бъде срещнат под много наименования, като Хидрокси Газ, Клайн Газ и редица други.
Брауновия Газ е свръх взривоопасен. Много повече от петролните изпарения, защото гори много пъти по-бързо. Най-малката искра ще го възпламени, а една чаена чаша такъв газ взривен, може да доведе до загуба на слуха, поради което е много важно да се спазват мерките за сигурност, при работата с него.
Мерките за сигурност ще се сведат до две основни:
 1. Да държим количеството произведен газ в ниски граници, до абсолютен минимум и да не позволяваме на газта да излиза от работния механизъм.
 2. Да не допуснем никакви искри при работа с газта.
 
 
Възниква въпроса, ако тези неща са толкова опасни, тогава защо да ги използваме? Отговора е, че те са много полезни. Производството от един единствен Водороден Генератор, смесено с въздуха, който влиза във въздуховода на даден автомобил, ще повиши коефициента полезно действие на използваното петролно гориво с 10-50% и повече в определени случай, като най-ниската граница полезно действие на Водородния генератор е 0(когато не се използва, както във всички автомобили), а най-високият е 100% вода, и 0% петрол. Други полезнодейстивия на Водородните Генератори са намаляване на вредните емисии с 30% до 90%, премахване на нагара по цилиндрите, буталата и клапаните на двигателя, по-дълъг живот на двигателя и по-рядка смяна на маслото. Високите постижения от рода на “Автомобил задвижван с Вода” няма да догоним толкова бързо, но не са невъзможни. Практиката показва, че има редица учени и гаражни майстори по земното кълбо, които са успели да конвертират Двигатели с вътрешно горене до 100% на H2O, а причините тези двигатели да не са стигнали до нас “Хората”, са множество които се свеждат до една – Принципите на свободния пазар.
 
Един прост Водороден Генератор може да изглежда така:

 
Аранжимента на устройството може да бъде разнородно, но мерките за сигурност винаги трябва да бъдат спазвани:
 1. Устройството не е свързано директно към акумулатора. Вместо това, тока идва от реле, което е задействано от контакта. За по-добра сигурност, релето може да бъде свързано с бензиновата(дизелова) помпа, които спират да действат, дори и ако автомобила е на контакт.
 2. След релето, захранването минава през бушон, които ще предотврати работата на генератора, ако консумацията му е прекалено голяма, което може да се получи, при прегряване на генератора.
 3. Генератора и Охладителя имат Кихалки за изпускане на налягане при оределен взрив.
 4. Жиците, които са свързани вътре в Генератора са изолирани и свързани под повърхността на електролита, за да се предотврати искра при евентуално късо съединение.
 5. Обема над електролита е възможно по малък, за да се намали силата на евентуална експлозия. Обема може да бъде намален с материали от рода на гъба(за миене на чинии напр.), които пропускат газта навън, заемат определен обем и не позволяват на течността в генератора да излиза навън.
 6. Газта минава през Охладител, преди да влезе в двигателя. Охладителя е просто един висок и тесен контейнер, през който газта е пусната от дъното му, и докато изплува от нея се отделят ненужните водни пари. Освен тази функция, охладителя е основно средство за безопасност, понеже при евентуална експлозия в двигателя, експлозията ще продължи до охладителя, но няма да може да нарани Генератора.
 
 
 
Видове Генератори
 
 1. 12V Единична Клетка
 2. 12V Серийна клетка
 3. Високоволтова Серийна Клетка
 
12V Единична Клетка
Най-простият водороден изпарител за направа е такъв с Единична Клетка в него. Може да се използва с най-разнородни по форма Контейнери (съдържатели) за да се напасне на определените условия под капака на дадена кола. Много хора използват цилиндрични контейнери, както е показано тук.
 
 
Количеството произведен газ зависи от редица фактори:
 1. Използваният електролит. Ако дестилирана вода се използва например, то почти никакво напрежение няма да може да проникне през нея. В практиката се добавят други химикали към за да се подобри производството. Ако сол се прибави към електролита, то количеството произведен газ нараства в пъти. Въпреки това, солта не е добра съставка в електролита, защото се образуват корозионни утайки и се отделя хлор наред с Брауновия Газ. Същото се отнася и за акумулаторна течност - Генератора работи, но предизвиква други проблеми след време. Две добавки изпъкват като най-добрия избор за електролит, а те са: Калиева Основа (KOH) и Натриева Основа (NaOH). Калиевата основа работи като катализатор в процеса на електролиза, но в същото време не се изхабява.
 2. Разстоянията между ламелите(електродите). Колкото по-близо са ламелите, толкова повече газ ще произведем. Това правило има практическа граница: - докато мехурчетата от газ се образуват между ламелите те трябва да имат възможност и да се отделят от тях и да изплуват нагоре. Оптималното разстояние между ламелите се е оказало да е между 3мм и 5мм. Ламелите са направени от висококачествена стомана клас 316???
 3. Площта, която заемат ламелите и начина по който те са обработени. Колкото по-голяма е площта на ламелите, толкова повече газ ще произведем. Изчислено е, че за един ампер отговарят между 13 и 25 кв.см. площ ламели. Обработката на повърхността на ламелите има голямо значение за количеството произведен газ. Голямо подобрение се постига, като и двете страни на една ламела са обработени с шкурка с водоравни и отвесни движения. След това всички ламели се събират в устройството и са потопени в елекролит за най-малко три дни. Това ще породи бяло покритие на ламелите, което ще увеличи производителността. Ламелите след това се изплакват с дестилирана вода и се потапят в нов електролит.
 4. Напрежението което минава през клетката. Това е ключов момент за производителността, и един от най-трудните за контрол акуратно и икономично. Колкото по-голямо напрежението, толкова повече газ ще произведем. Това правило, също има граница, понеже напрежението което е по-голямо от 1,24V е изгубено в производство на топлина в генератора.

 

Докато напрежението в клетката е фиксирано, силата на тока който използваме зависи от състава на електролита. Можем да достигнем минимален разход на енергия, като бавно увеличаваме състава на KOH в електролита, като започнем от 5%(по тегло) и стигнем то 28%. След горната граница, нямаме полза от добавяне на KOH.
 
*** ВАЖНО – НИКОГА НЕ ПРИБАВЯМЕ ВОДА КЪМ NaOH или KOH, а обратното –
ВИНАГИ КЪМ ВОДАТА ПРИБАВЯМЕ ОСТАНАЛИТЕ СЪСТАВКИ***
Основен враг за каталитичните ефекти на KOH и NaOH е CO2. За това, при съхранението на химикалите от основно значение е да се предпази от достъп до въздух и пластмаси, които са потенциални носители на CO2.
 
Най-добрия материал за направа на ламелите(електродите) е висококачествена неръждаема стомана. Трябва да приложим 2V електричество на всяка клетка(всяка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. Динамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че Генератор със 7 Клетки ще е оптимален вариант.
 
 1. Броя мехурчета, които залепват за ламелите. Този проблем е приет като немаловажен. Много методи са използвани за да се премахне проблема. Някои хора използват магнити, други превъртат електролита в съда с помощта на помпи, трети използват специални вибратори, които да спомогнат отделянето на мехурчетата от ламелите. Най-популярния начин за това е разработеният метод от Арчи Блю (Archie Blue), според които се използва вакуума на двигателя, който всмуква въздух в цилиндрите, за да всмуква въздух и в дъното на генератора. Този въздух по пътя си нагоре през генератора, спомага отделянето на мехурчетата от ламелите, и подобрява цялостното производство на генератора.
 
Тук, брой хоризонтални циркулярни дискове са монтирани на вертикална тръба. Те са изолирани от тръбата и са свързани през една в (–) и (+). Въпреки, че са показани с големи дистанции помежду им, на практика разстоянието между електродите в този случай е между 5мм и 9мм. Електродите са поставени, така че дупките не са в една линия, така че въздуха и газта, които ще минават през тях, ще трябва да правят зиг-заг движения, като това ще спомогне отделянето на останалите мехурчета от електродите, и съответно по-висока производителност. Диаграмата също показва разстояние между елетродите и стените на контейнера, което на практика е без никакъв луфт, така че целия въздух който влиза в контейнера от долу, се нагнита през малките дупки на циркусите, което поражда по-голяма турболенция в клетката.
 
12V Серийна Клетка
Ако има пространство в двигателния отсег, то всеки генератор с повече от една клетка е по-ефикасен от Едно–Клетъчният Генератор, като горната граница на броя клетки е 7(ако не се използва трансформатор за увеличение на напрежението). Всяка клетка предава произведеният газ в дъното на следващата, а последната клетка предава газта на охладителите и т.н.
 
При горния изглед(От Горе) се вижда електрическото свързване, а при долния изглед (Страничен), се вижда свързването на газопроводите към всяка клетка. Клетките са изобразени една до друга последователно, но на практика могат да бъдат подредени на отделни места в двигателния отсег.
Дизайна на Арчи Блю, е много спретнат и позволява голяма площ на електродите, ако е търсена. Ако дисковете са 75мм в диаметър, то централната дупка за тръбата е 18мм и има 18 дупки с 3мм диаметър, тогава полезната площ на електрода ще бъде около 41,3 кв.см. Ние бихме искали да имаме по около 15 до 25 кв.см. за ампер, тогава нашите дискове ще могат да носят между 1 и 2 ампера товар. С товар 10Ампера, производството на газ ще изглежда така:
 

Нивото на електролит в контейнер от този тип е относителен. Ако ширината на отделните дискове е 2мм, а разстоянието между дисковете е 5мм, то цялата височина на клетката ще е 44мм, а височината на контейнера може да бъде около 200мм. Това дава пространство за много електролит, така че нивото му е по-маловажно в този случай. Площта на електродите в тази единична клетка е около 248кв.см. За максимална производителност, в тази клетка ни трябва напрежение от 1,24V. Ако клетката е свързана директно към динамото, то 13,8V ще е напрежението на работа в клетката, и 12,5V (13,8V-1,24V) ще се губят в топлина, а само 1,24V ще ни произвеждат търсеният газ. По друг начин казано, по-малко от 10% от входната енергия е полезна в случая. Ако електролита е в такава консистенция, че силата на тока е 10Амп в клетката, тогава 1,24x10=12,4W са за производство на газ, а 10x12,5=125W са за топлинен разход. Ако две такива клетки са свързани към динамото, тогава 24,8W са полезни, а 113W са загуба. При три клетки 37W полезни и т.н. Със 6 клетки, производството на газ ще е 6 пъти по-голямо, а загубите съответно по-малки. Този дизайн е много полезен и с много предимства, но за да се получи оптимално производство от 13,8V ние се нуждаем от 11клетки, което го прави не-практичен. Теоретично, ако имаме достатъчен брой клетки, направени с достатъчно ефикасни термодинамични и химични характеристики, то двигателя може да се движи само на произведеният от тези клетки Браунов газ.
 
Високоволтова Серийна Клетка.
Водородните генератори по-горе са използвани за подобряването на ефикасността на даден двигател работещ с фосилни горива. В оптималния случай, фосилните горива са изцяло заместени с вода. Това не е лесна задача, не е и невъзможна задача. Няколко човека са го постигнали. Генератора описан по-долу е способен да захрани двигател с вътрешно горене изцяло с HHO газ. Въпреки изгодата от използване на вода като гориво, тя има частични негативни ефекти върху двигателя, като ръжда в ауспуха и сегментите по двигателя.
Не всеки двигател може да бъде конвертиран. Новите компютърно управляеми двигатели са много по-трудни за конвертиране спрямо старите. Решаващият фактор е времето, в което искрата се генерира от свещта в цилиндъра и невъзможността от промяна на това в новите компютърно управляеми двигатели. Причината за това е, че водородно кислородната смес гори много по-бързо от фосилно-горивните изпарения. Поради това предварението на искрата трябва да бъде настроено до горна мъртва точка или малко след горна мъртва точка. В идеалният вариант, предварението на двигателя ще може да се настройва мануално, а в двигателният отсег ще има достатъчно пространство за всичките части на генератора. Тези фактори намаляват избора на автомобил за конвертирането му в алтернативно водородно гориво значително. Също положително за пълноценно захранване с водороден генератор са малолитражните двигатели (до 1,8л-2,0л).
За да увеличим производството на газ, трябва да увеличим напрежението и броя клетки.
Ще разгледаме генератор с 100 клетки(101 ламели) при който, напрежението ще е около 150V (100x1,5). За да се постигне това напрежение можем да използваме инвертор (трансформатор), който ще промени напрежението от 13,8 на 150 или близо до 150 волта.
Естествено, няма да е много практично да се използват горе-показаните цилиндрични генератори и за това друг дизайн е нужен. 
Тук, всяка положителна ламела на генератора е свързана със следващата отрицателна ламела, за да се получи серия от шест взаимно-свързани клетки образуващи едно цяло. Напрежението и силата на тока са еднакви във всяка отделна клетка. За да намалим пространството, което устройството ще заема, е възможно да се подредят клетките по следния начин:
 
В тази подредба електролита във всяка клетка е изолиран, което спомага намаляване на консумацията на ток. Между всяка отделна клетка има пространство пълно с въздух, който може да служи за циркулация на въздух за топлообмен, или просто може да бъде избегнат, за намаляване на размера на генератора. От електрическа гледна точка, двете ламели с различен заряд, свързани с жица, са една и съща ламела. Тези въздушни луфтове, могат да бъда избегнати, като се спестява място и материал. Може би е трудно за представа, но илюстрацията ще помогне на въображението:
Единствените въздушни пространства остават в края на клетките. Клетките в средата се допират една друга. Положителните ламели са означени в червено, а отрицателните в синъо. Всъщност има само една пластина(ламела), която от едната страна върши работа като (–), а от другата като (+). Много е важно електролита в една клетка да е изолиран другите. За това височината на клетките е по-голяма от тази на нивото на електролита, както е показано тук:
Един Водороден генератор със сто клетки, направен по този начин ще има 101 ламели. Въпреки тези големи цифри, размера на устройството е в ширина под 50см x 25см, а във височина около 20-30см.
Размера на ламелите може да се определи от даденото пространство в двигателният отсег и нуждата от газ от даденият автомобил. Ако имаме възможност, то оптималният размер за ламелите ще е с размери 12см x 12см = 144кв.см. Ако имаме предвид по-горе казаното, че един ампер ток се употребяват от 15-25кв.см. висококачествена стомана, то една клетка с площ от 2 x 144кв.см.=288кв.см. ще носи 288 : 20 =14,4 ампера ток. Нивото на електролита трябва да е на половината от височината на пластините(ламелите, електродите), защото при високоволтовите пулсови токове, се произвеждат огромни количества газ и трябва да се остави място за газта да се отдели от електролита, и електролита да не се разлее навсякъде. По никакви причини, Водородният генератор не трябва да бъде инсталиран в пасажерската част от купето, поради голямата опасност от взрив, който ще допринесе в най-лошия случай до загуба на слух в пасажерите. За постояннотоково захранване на това устройство, инвертора трябва да бъде монтиран в зона на охлаждане(най-добре зад или около радиатора). Използвайки (diode bridge) постоянния ток от динамото или акумулатора се превръща с помощта на инвертора в променлив пулсиращ ток. Електрическите аранжименти са показани тук:
 
Клапана за задействане под налягане е много важен, понеже, ако двигателя не се нуждае от произведеният газ, налягането в контейнера ще се увеличи, а когато налягането премине даден пик, тогава, този механизъм ще спре захранването на генератора и със това производството на повече газ.
 
 
Пулсиращият генератор на Боб Бойс
Следващата секция ще поясни високоефикасният пулсиращ Водороден Генератор на Боб Бойс. Преди да се запознаем в детайл, ще подхвърля че неговата ефикасност възлиза на повече от 600% дори в частни случай 1000%(по фарадей), и за да се постигне това всчка стъпка трябва да бъде направена в детайл с много усърдност. Този тип генератор се ползва от тороидален трансформатор. Поради никакви причини този трансформатор не трябва да бъде свързван с други устройства освен водородният генератор, защото той действа като буфер. Когато работи с описаните електронни компоненти, този трансформатор черпи допълнителна енергия от обкръжаващата го среда. 
 
Съставни части
 1. Електрическа връзка с тази на автомобила
 2. Инвертор, който преобразува напрежението на 160V
 3. Специално направената интегрална схема от Боб, която генерира сложни електрически вълни
 4. Тороидален трансформатор, който е свързан с Интегралната схема
 5. Обработени 101 ламели
 6. Двойна защитна система, която свързва генератора с двигателя с вътрешно горене
 
Направа на контейнера
Контейнера е направен от плексиглас или друг материал който позволява лесна обработка и е изолатор, и е съставен от дъно, четири страни и капак. В две от страните(надлъжните) и дъното трябва да са изрязани леглата за ламелите. Самите легла, трябва да са достатъчно плътни, когато ламелите лежат в тях за да ги фискират, но и трябва да имат минимални луфтове, които да позволяват нивото на електролит да се изравни само, ако в някой от клетките то се е повишило/понижило. 
 
Дъното и две от страните имат изрязани легла с дълбочина около 3-5мм. След като ламелите ще трябва да се плъзнат и да хлътнат в дъното, то стените ще имат изрязани легла от върха до дъното им.
Трудност представлява изрязването на леглата в дъното, понеже не стигат от край до край. Друг вариант е да се залепи една обработена плоскост към дъното, която да е изрязана от край до край.
 
 


***Ако сте заинтересовани от идеата(сигурно сте след като сте стигнали до тук) ви препоръчвам да се поровите в нета и ЮТуъб със следните Ключови думи:

HHO Generator
Brown Gas Generator
HHO Booster
Hydroxy Gas
WaterCar

Инфото, което съм представил е прост превод на откъс от следната електронна книга:
 "A practical Guide to Free Energy Devices" ot Patrick J. Kelly

 

ВИДЕО

 

1. анонимен - g.karchev@abv.bg
30.03.2008 19:19
как се смята,колко газ е необходима за конкретна кубатура двигател и как ще се регулира параметъра-обороти количество произведен газ?
2. Здравейте!
30.03.2008 23:36
Радвам се за интереса!
В отговор на първия въпрос ще доуточня, че такъв генератор, който да задвижва двигател с вътрешно горене, няма създаден все още (по официални данни, но е много успоримо). Ако приемем, че динамото (алтернатора) на колата ни има 70Ампера силен ток по 14 волта = 980Ват/часа мощност. Аз в момента съм инсталирал на автомобила си (Алфа 155 8в 1,7 113к.с.) уред с мощност 280-350В/ч. и произвеждам 1л газ на минута, което ми намалява разхода на гориво с около 10%-15% на 100км. В момента разработвам уред който ще произвежда между 2 и 4 литра газ на минута и смятам че ще постигна значително по-добри резултати, както на диагностиката за газове, така и за мощност и намален разход. Смятам че 5л/100км ще успея да ги догоня с Алфа 155 1,7, както споменах вече.
Колко газ е необходима не мога да кажа с точност, но мисля че за двигател до 2л кубатура ще са му нужни между 50 и 100л/мин водородокислород. Колко е невъзможно да се постигне сам пресметнете...
По отношение втория ви въпрос, автомобил захранен с браунов газ е идентичен с такъв на метан или пропан. Изпарител, плочка преди дебитомера, малка помпа за газта(може би е излишна дори) и това е. Двигателя, когато влиза в обороти сам си дърпа горивната смес от изпарителя, дебитомера и дроселовата клапа вършат останалата работа. Проблем може да се окаже ламбда сондата, поради прекалено ниските показатели в изгорелите газове, и ръждаемостта на сегментите и ауспусите, но има начини да се заобиколи и това.
Надявам се да съм помогнал!
3. анонимен - Здравейте
31.03.2008 10:37
Водороден Генератор на Боб Бойс. Споменва се за спесиален чип който подава пределени електрически ипуси. Има ли повече информация по темаста. Благодаря предварително. Сайта е много интересен и ще го препоръчам на фра който също се интересуват от темаа.
4. Привет
01.04.2008 09:34
Да, Боб Бойс твърди че е създал един високоефикасен електролизер, който работи чрез инвертиран на 110волта ток от акумулатора на колата, чиято честота се променя с електронна схема и тороидален трансформатор. Въпреки че конструкцията на този генератор е подробно описана в Д9 документа и редица други, както "Guide for Free Energy Devices" -Patrick J. Kelly, задачата се оказа поне за мен непосилна от финансова гледна точка. Ако се интересувате повече от информация по генератора на Боб Бойс ви препоръчвам да станете член на "WorkingWaterCar" - Forum v Yahoo Groups. Този форум е създаден от Боб Бойс и служи за обмен на инфо само по този генератор. Там можете да разберете къде да си закупите отделните компоненти и как да го сглобите от А до Я.
Приятно търсене и моля споделете когато намерите нещо.
цитирай
5. анонимен - zootv
03.04.2008 15:48
Хилоу!
До къде докара нещата с новия генератор? Замислял ли си се да регулираш по някакъв начин тока, подаван от акумулатора на колата в зависимост от оборотите?
Има и една друга пооска за развитие на автомобилите, ама по-скъпо ще е преустройството от конвенционален тип към "еър кар" (на сгъстен въздух).
И не забравяй да видиме как ще подейства водорода на дизела :)
Успех с "мощния" генератор (и аз трябва да го копирам) :)
цитирай
6. nrg - Хилоу Мите!
04.04.2008 13:08
Новия генератор е в стадий на тестове. Количеството произведен газ на при захранване с токоизправител на 6ампера и 12Волта е около 1л на мин(според моето виждане-нищо конкретно все още). Както знаеш, захранването, което алтернатора на колата ми ще даде ще бъде на 20-30Ампера и между 13,5 и 14,1 волта, което е между 4 и 6 пъти по мощно и смятам, че производството на газ ще е също в тези граници. В момента търся дебитомер за измерване на количеството произведен газ. Сигурно пак от Ебай ще си купя.
Когато направя всичко и инсталирам генератора ще направя нов пост с клипчета от Ютууб
Поздрави на Русе!
цитирай
7. анонимен - vankata
06.04.2008 13:31
означава ли това че мога да използвам изпарителя на газовата уредба на автомобила ми без да го преработвам като разбира се добавя HHO генератор.
В случай че трябва доработване на изпарителя какво трябва да е то ? Благодаря за форума няма много такива на български
цитирай
8. nrg - По последния въпрос
06.04.2008 22:19
Да, абсолютно може да се използва всеки вид изпарител. Системите, които се инсталират на колита за конвертиране от течни въглеводороди на газообразни въглеводороди, са същите каквито са нужни за конвертиране на ДВГ на HHO(браунов газ) или на чист водород. Ако бутилките в даден автомобил конвертиран на Метан се напълнят с чист водород на 220-240бара и предварението на подаването на искрата се занули или дори се даде малко "СЛЕД" горна мъртва точка (ГМТ), то с примерни 50л бутилки ще се измине около 1/3 до 1/2 от разстоянието, което изминаваме на метан или около 70-100км на 1 зареждане.
цитирай
9. анонимен - Иван
07.04.2008 13:52
Благодаря за бързият отговор, имам нови въпросчета. Ако искам колата ми да работи на 100% на HHO газ как да компенсирам недостига на газ при ускоряване или рязко подаване на газ ?Може би от огромно значение(освен вида на електролита, напрежението, площта на ламелите и разстоянието между тях )е и количеството електролит и размера на HHO генератора -съответно количеството произведен газ? В момента имам малък генератор но изграждам нов по-голям който ще пробвам на колата. Не ми е много ясна тази част- от HHO генератора до двигателя. Ако имате някаква информация за схема или начин на свързване на маркучите и клапаните за HHO газта би било чудесно. Ще пробвам и ще споделя какво е станало
цитирай
10. nrg - Много хубаво!
07.04.2008 15:35
Радвам се много, че така напредваш Иване(нали може така?). Ок, отново ще трябва да се върна на факта, че няма да успееш да захраниш един ДВГ, независимо колко малолитражен е той изцяло с HHO поради причината, че твоето динамо не произвежда достатъчно ток за да се разцепи достатъчно вода и да се произведе достатъчно газ. Но, теоретично приемаме, че си постигнал това по някакъв начин и сега търсиш съвет как да продължиш и захраниш автомобила си.
Ако знаеш какво представлява една инсталация за пропан бутан или метан ще ти е лесно да ме разбереш какво говоря, ако не ще се допиташ и ще ти помогнат хора, които се занимават с това.
При метана и пропана, газа е вкаран в бутилки под налягане, защото обема му при атмосферно налягане ще е прекалено голям. След цилиндъра газа върви по тръбички, и влиза в изпарителя. Изпарителя на пропан бутан намалява налягането на газ-та от 20-ина бара на почти атмосферно налягане, а при метана от 220-240 бара налягане на почти атмосферно. Това става посредством едни пружини, но и на мен не ми е толкова ясно устройството на този уред. Какво е важно обаче, е че изпарителя няма да пропусне газ да мине през него ако налягането на изхода е равно или по високо от атмосферното. Какво означава това? Това означава, че когато двигателя влезе в обороти той създава вакуум, посредством който се задейства изпарителя и отпуска нужното количество газ, според вакуума който създава двигателя. Фактически изпарителя играе ролята на регулатор, колко гориво да влиза в ДВГ по съвсем елементарен механичен принцип.
Имаме Водороден Генератор с производство на достатъчно количество газ, което ще значи от 50-100л/мин HHO.
За да регулираме колко газ да се подаде на двигателя при определени обороти, можем да монтираме един потенциометър на газ-педала, посредством който ще се подава толкова ток на генератора, колкото в момента ни е нужна газ. При този случай ще има известно забавяне и реакцията на двигателя няма да е спонтанна, каквато искаме да бъде.
Следващият начин е да се подава еднакво напрежение и ампераж на генератора, но да се монтира един изпарител, който да отвежда газа в въздуховода след филтъра, но задължително преди дебитомера(както се монтира обикновен метан или газ) и този изпарител да играе ролята на регулатор на притока газ според момента.
Варианти има още много, но ще се впусна в догатки.
Може да се впръсква газа посредством газов инжекцион. По този начин ставаме изключително прецизни.
Надявам се да съм помогнал. Успех Иване, и продължавай да пишеш как вървят нещата. Какво си постигнал досега? Имаш ли проведени тестове? Разкажи повече.
цитирай
11. анонимен - здраво-живо,младежта!
07.04.2008 22:04
Аз малко по теоретичната част така да разнясня :) двигателя с вътрешно горене не прави вакуум! Това е заблуда! Смукателните тръби на двигателя и особено карбуратора са създадени така,че да при въртенето на коляновия вал засмукания въздух да увеличава скоростта си преминавайки през карбуратора(смукателните тръби), влиза в цилиндрите, смесен с гориво или в последсвие му се подава гориво, смесообразува се и гори(извършва работа) и излиза. Да се върнеме на всмукването! Докато всмуква при карбуратора или други отвори с напречно сечение на тръбите се увеличава СТАТИЧНОТО налягане, а там където се увеличава статичното налягане се намалява атмосферното! И когато двигателя работи, той не засмуква бензин (смес) а бензина сам тече!!! Защо?Защо?Защоо? (би запитал Володя Стоянов) Защото докато двигателя смука въздух в карбуратора статичното налягане се повишава, атмосферното пада, а в РЕЗЕРВОАРА върху площта на наличния бензин се упражнява атмосферно и то ИЗТЛАСКВА бензина от резервоара към карбуратора, където посредством поплавак се регулира притока. Това е основния принцип на тъпата течност, ама също е валидна и за газовете. Питай брат си за израза "ти духаш, а то се вдига"-това беше неговото обяснение в час по физика за точно този ефект на статичното налягане :)
Успешна борба с физиката и химията :)
цитирай
12. анонимен - Иван
08.04.2008 17:18
Аз се радвам, че има кой да помага :) Иначе нещата вървят, но бавно, защото по някакво стечение на обстоятелствата съм се родил не в UK а в България (прекрасна страна управлявана обаче от лъжци и мошеници) но да не се отклонявам от темата.И така, ами ако изпозвам вис. волтов генератор с необходимия брой клетки захранван от устройство 220v / 360w / 4A ще успея ли да произведа тези 50-100л/мин поне на теория ?
цитирай
13. nrg - Здрасти отново!
09.04.2008 23:07
За това, че сме родени на правилното място по правилното време и аз не споря. Дори съм щастлив, че на такива като нас им е отдадена възможността да се борят за нацията.
Ок, с инвертор да промени тока от 12 на 220 и 101 ламели ще си определено по-близо до целта, но според мен няма да постигнеш пошече от 3-6л/мин. Това е голямо количество газ, но няма в никакъв случай да е достатъчно за да захраниш автомобил. С генератор произвеждащ над 2л/мин можеш да заваряваш, можеш да захранваш други по-малки мотори, но цял автомобил няма да успееш. "Защо" - ще ме питаш? Защото законите на физиката гласят така - НЕ МОЖЕШ ДА ВКАРАШ МАЛКО ЕНЕРГИЯ И ДА ИЗВЛЕЧЕШ МНОГО.
Когато говорим за свръхпроизводителните генератори на Боб Бойс трябва да имаме предвид откъде тези негови генератори черпят енергията за да произведат тези количества газ. Самият той е почитател и дори е от хората които са доказали съществуването на вселенската тридименсионална енергийна мрежа, която фактически е извора на всяка едно наше движение, на всяка една мисъл дори. Боб Бойс казва, че постига невероятни резултати, като например 600% повече енергия на изхода отколкото на входа и т.н. Да, изглежда като перпето мобиле, но не е. Не се нарушават физическите закони, а се доуточняват и стават по-елегантни. Боб Бойс постига тези резултати, защото се прихваща към тази вселенска енергийна мрежа именно като се съсредоточава над резонанс и честота и тяхната хармония постигната чрез тороидален трансформатор, с вторична намотка, по която минава честотно изменения ток, а върху вторичната са намотани 3 първични намотки през 120 градуса. На клетките си Боб подава крайно специфични честоти, а самите ламели са с специфичен резонанс. Самият той се е мъчил дълго време докато постигне успех.
Ако ти се прави такова устойство, нека подържаме връзка, понеже има с какво да ти помогна. Доста разбрах за обработката на ламели, и плексиглас. Освен това стигнах и до по-рационални идеи в някои от елементите.
ПС. ЕТО И КЛИП С 12В единичен ГЕНЕРАТОР на колата ми:
http://www.youtube.com/user/Lubobuba
Извинете, че е на английски!!!
цитирай
14. анонимен - въпросче
20.04.2008 11:51
Ако имаме само една двойка ламели с площ 1000 кв/см. достатъчни ли ще са 1,24 волта за захранване. Ако отговора е положителен мисля че имаме чудесно решение на въпроса за произвеждане на достатъчно количество газ. Чакам отговора с нетърпение. Ако много глупав простете ми.
цитирай
15. nrg - Привет на новите идеи
20.04.2008 18:10
Интересен въпрос задавате. 1 двойка ламели с 1000кв/см ще дръпне вероятно около 35-50Ампера x 1,24Волта ток = 50-120вата енергия. Теоретично ще стане. Каква е вашата идея?
цитирай
16. анонимен - въпросчето
20.04.2008 19:08
неръждаема ламарима 0,3 мм, 10х500мм 2 бр. навити в кръг за печелене на обем. Мога ли кача снимка. или да си пишим на е майл - моят е jivavoda_bg@mail.bg . Ne kriq info. Просто продължаваме и дай боже да стане.
цитирай
17. nrg - Както казах,
21.04.2008 00:56
Както споменах вече, теоретично е възможно. По този начин се компактира обема на водородния генератор и е много възможно да му се подобри КПД. Мисля, че проблем ще се окаже:
1. Високия ампераж
2. Качеството на стоманата(ако е тази за която си мисля, че ще използвате)
цитирай
18. анонимен - dekoff
21.04.2008 06:08
високия ампераж ще дойде чрез преобразуване на напрежението от алтернатора от 13 на 2 волта с повишаване ма ампеража, поне си мисля чче ще стане. Качеството на стоманата го решаваме ние на база предлагане.
цитирай
19. анонимен - schweppes
21.04.2008 14:00
naistina, ako se izpolzwa kiselinnoustoi4iwa neryjdaweika s goliama plo6t, t.e. ne koli4eswo lameli, a prosto plo6t na anod i katod, nqma li da moje da se sglobi ne6to interesno?
цитирай
20. nrg - Именно тук е парадокса
21.04.2008 16:39
Според мен, голяма площ в само една клетка=голямо количество ламели в много клетки. Разликата е, че при една клетка напрежението ще е ниско и ампеража висок, а при много отделни клетки, ампеража остава нисък и напрежението високо. Резултатите може би ще са еднакви, тъй като количеството енергия използвана ще е еднакво. Въпроса мисля, че опира до най-добро разпределение на енергията по площта на ламелите, независимо как ще са подредени и точно тук Хеликс дизайна(спираловидния дизайн) има предимство. Очакваме с нетърпение вашите продукти и резултати Г-н Декоф.
цитирай
21. анонимен - Zdraveite kolegi !slu4aino nam...
22.04.2008 09:52
Zdraveite kolegi !slu4aino namerih tozi forum i az sam se zaribil kato vas s tozi braunov gaz i to ot nqkolko meseca , sigurno sam izgledal 80% ot klipovete za HHO v youtube.com :) daje sam s 10-tina opita na pred i sega sam slojil posledniq generator na edin Mercedes 200D 6toto s tova razpolagam :) ima podobrenie da vi kaja i na skoro mi se naloji da se ka4vam do pe6terata Ledenika s 5 4oveka ako nqkoi e hodil znae kakvi sa obratni zavoi i kolata nqma zagrqvane vse edno karam po prav asfalt i ima pove4e moshtnost v niskite oboroti darja go nqkade na 12A are za sega 4ao ps: /hubavo forum4e/
цитирай
22. nrg - Добре дошъл!
22.04.2008 16:26
Колкото сме повече, толкова по-добре.
цитирай
23. анонимен - Krasi sam
23.04.2008 12:54
Здравейте на всички. Сега се зачетох и ми стана доста интересно.Не мога да преценя от коя година са коментарите но данода са от тази. Какти да е. Самия аз работя по създаването на генератор и съм на път да реализирам една клетка на 12V. Но нека да ви насоча малко мислите за свойствата на Брауновия газ - това е газ,който при запалване прави не експлозия, а ИМЛОЗИЯ. Т.е. намалява обема си мисля с 32 пъти. Браун е демонстрирал "ВАКУМЕН ДВИГАТЕЛ" т.е. не работи с разширението на газовете а обратно. Хайде помислете по този въпрос. Поздрави.
цитирай
24. nrg - ВАЖНО ЗА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ!
24.04.2008 17:53
Вече ставаме доста народ и мисля, че трябва да се организираме и да спретнем един форум.
Ако някой се е занимавал преди това с форуми и има идея как става, нека да загатне, а всички които биха се включили, нека пишат по един коментар!!!
цитирай
25. анонимен - иван
24.04.2008 20:47
не е лошо като идея обаче с тая "имплозия" как ще накарам ДВГ да работи изцяло на HHO газ... незнам. не съм инженер тепърва да разработвам ВАКУУМНИ ДВИГАТЕЛИ не че и пари ще ми стигнат да го направя, търся някакво революционно и в същото време просто решение да захраня ДВГ изцяло с HHO газ (всичко или нищо) незнам как и дали ще го постигна, но знам че отговорите на моите въпроси са в учебниците по Физика. всичко започва с "идеята", вярвам, че ако си помагаме ще постигнем целта си
цитирай
26. nrg - Здрасти!
24.04.2008 22:03
Къде се загуби Иване?
Свойствата на HHO да имплодира е проблем, ако искаш да захраниш ДВГ на "СЪЩИЯ ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ", както работят масовите ДВГ.
Японци са решили проблема, като от топлината на радиатора правят водни пари, които при имплозията на браунов газ(HHO) се разширяват и симулират физическите качества на уголемяване на обема на въглеводородите смесени с "Въздуха".
Това е едно от решенията.
По-доброто решение(в икономически план) за момента е да добавим HHO към конвенционалните въглеводороди, за да избегнем сложните конструкции за пълен преход към използване на все още "безплатния ресурс" ВОДА“.
цитирай
27. анонимен - nikolai petrov
25.04.2008 13:28
njakoi moje li da otgovori na vuprosa v drugiq posting (ako moje) blagodarq
цитирай
28. nrg - Здравейте!
25.04.2008 18:43
Ако може да ни повторите въпроса, ще се опитаме да ви помогнем.
цитирай
29. анонимен - nikolai petrov
25.04.2008 19:50
Извинявайте че ви занимавам с друга тема но някой беше писал в другия постинг за слънчевите панели. Стана ми инересно ама не разбрах примерно сл. панели с 5KW мощност не могат целогодишно да произвеждат 5KW, и най вече през зимата. колко горе долу могат да произведат реално ( през слънчевите месеци) на година (средно) извинявам се отново
цитирай
30. nrg - Сетих се... :)
25.04.2008 20:15
Не съм абсолютно сигурен, но доколкото си спомням начините на пресмятане, с 5КВ фотоволтаична инсталация с КПД 12-14%(средно) инсталирана на територията на България ще произведе някъде между 5 и 8 мегавата енергия за една година в зависимост от качеството на фотоволтаиците и средното слънцегреене на годината.
Моля ако имате други въпроси не отнасящи се до Водородния Генератор, се обърнете с лично съобщение към мен.
цитирай
31. анонимен - ako mo6e kolegata s Mercedesa da ...
27.04.2008 20:55
ako mo6e kolegata s Mercedesa da dade kordinati ,za6toto 6te slagam i az edin generator na disel Audi TDI i neznam kade da go vklu4a, predi turboto sled ili predi debitomera Molia za pomo6t
цитирай
32. анонимен - А кой е най добрия електролит. В м...
29.04.2008 02:32
А кой е най добрия електролит.
В момента работя върху втория си генератор- 7последователно свързани клетки. Проблема е точно в казаното по горе, че ампеража пада двойно след всяка следваща клетка. Със сода бикарбонат до седмата клетка достига максимум 1А сила на тока и съответно ниска производителност. с 2x4 последователно свързани клетки произвеждам 1.5л hho при 12.15v и 17А за една минута. с 2x5 са необходими за двойно по дълго време общо 16А, 2x6 - 15.5
a s 2x7 - 15A. това са част от наблюденията ми върху моята клетка. http://www.snimka.bg/album.php?album_id=241441
Още не съм я монтирал на колата но и това ще стане. Вече започнах дизаина върху третата която мисля да произвежда около 3л в минута, но преди да започна да я сглобявам ще проверя как се държи колата с 1,5л в минута.
Успех на всички захванали се с разбиването на монопола на петролните компании и правителствата като цяло, които знаят много добре как да ни предоставят евтина енергия, но предпочитат да ни държат под вилата.
цитирай
33. nrg - Благодарим за пожеланията
29.04.2008 13:49
За електролит най-добре е да се използва Калиева основа или (KOH) или натриева основа (NaOH). Причините защо е най-добре съм ги описал в поста. Снабдител на калиева основа и на редица други химикали, с който съм се свързал, е ХИМИМПОРТ Трейд. Ето и координати на фирмата:
ул. Складова База 1, Кв Илиянци
1271-София
Телефон: 02/8381018
Само за справка, една торба от 25кг калиева основа, която е достатъчна за поне година-две нормално ползване струва 1,60лв без ДДС.
УУААУУ, мога само да кажа...

ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО ИМАТ ИЗГРАДЕНИ ГЕНЕРАТОРИ, МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ! ПОСТВАЙТЕ КЛИПЧЕТА В VBOX и YouTube и оставете по един линк, за да е по-нагледно и информативно.
Пред колегите, които са ми пратили снимки на своите генератори, се извинявам, че все още не съм ги постнал, но това оставям за да се събере инфо за нов пост.
...
Tuk ne6to az ne sum se razbral s Himimport. Cenata, koiato sa mi kazali e veroiatno 1.60lv na kilogram, a ne za cial 4uval...
цитирай
34. nrg - Относно турбото...
29.04.2008 14:00
Водорода има свойството да е трудно запалим от топлинен източник (без искра или огън) и под налягане, както например работят дизеловите двигатели. Това ми дава право да мисля, че не би имал проблеми, ако захраниш водорода преди турбото(задължително, защото от налягането на турбото газта би се върнала обратно, откъдето е дошла, ако се захрани след това), и по възможност преди дебитомера, за да не влияе работата на компютъра на колата. Консултирах се с човек инсталирал Генератор при турбо дизелов мерцедес, и той ми отговори че е свързал генератора малко след въздушния филтър и преди всичко останало, което му е подобрило работата на двигателя и понижило разхода с около 15-20%.
Все пак, моето мнение се базира на информация, която съм чел тук там, но със сигурност не мога да гарантирам, какво ще стане. Мога обаче да те посъветвам да си направиш защити от прехвърляне на искра(каквито има по заваръчните апарати и предпазват огъня да се върне обратно по провода до източника и да предизвика експлозия) преди и след турбото, за да намалиш риска от експлозия. Повече за тези защити има в YouTube, Ebay i google. Ще ги намериш под FlashBack Arrestor. В Youtube има клипчета, които подробно описват устройството на тези защитни (?) механизми.
цитирай
35. анонимен - HHO za Benza
29.04.2008 23:11
Здравеите! много сам учуден как твоя приятел е намалил разхода на Мерцедеса аз нещо маи не разбирам обаче маи трябва да се намали горивото на помпата за да почне да харчи по малко защото моя Бенц си харчи сащото като преди само ,че е по пъргав. А за колегата с Аудито ТДИ мисля ,че трябва да го сложиш вазможно наи близо до колекторите аз сам го сложил след филтера .А и друго моята кола няма компютар няма какво да се бърка. Генератора саздава налягане сащо и би трябвало да не може да се върне газта обратно в генератора , всичко е вапрос на опити от наша страна :)
цитирай
36. nrg - Колега с Бенца :-)
30.04.2008 09:26
Привет колеги!
1. Разхода се намалява, защото мощността е по-голяма, което ни дава възможността с "ПО–МАЛКО" газ да караме със същата скорост.
2. Не може да се сложи до колекторните тръби, освен ако не сложи газта да минава през газов инжекцион. Не може да сложи газта след турбото заради налягането, което турбото създава. Водородния генератор също създава налягане, но външно налягане ще му пречи да работи нормално, както ще пречи и на турбото.
Може да се сложи след дебитомера, но не е желателно. Защо? Защото "Дебита" въздух който дебитомера изчислява постоянно, няма да бъде същия, след като добавим горе долу 1л смес на минута от 66,66% водород и 33,33% кислород.
Какъв е проблема да се сложи след филтъра и преди всичко останало?
Спопред мен проблема е никакъв! Газта няма да се върне преди филтъра и да я изгубим поради постоянния поток на въздух, а ще има възможността да се смеси по-добре с въздуха.
Поздрави!
цитирай
37. анонимен - Това с имплозията са пълни глупо...
02.05.2008 01:38
Това с имплозията са пълни глупости, ако не вярвате напълнете един балон с водород и кислород и вижте какво ще стане като му драснете клечката. Само стойте по далече. Заблуждението идва от това, че след експлозията има свиване при което водорода и кислорода се свързват отново и от аспуха ти ще излезе чиста вода или по скоро пара.
моя генератор както писах по-горе е от 7 последователно свързани клетки и сега когато ползвам натриева основа ( сода каустик )( благодарение на nrg) до 7 та клетка достигнаха близо 4А ток при 13,5 волта. За един литър газ харчи 93 вата и го произвежда за 1 мин и 45 сек. С 6 клетки един литър го прави за 1 мин но дърпа 102 вата. Явно, че площа на ламелите е от огромно значение за силата на тока който че стигне до седмата клетка при която кпд-то е най-добро. Клетките който съм изработил са с елементарен дизаин две тръби една в друга ( 1мм между двете ) с подаване на водата от долу и поемане на газ и затоплена вода от горе за по-добра циркулация, макар, че при 7 клетки не се забелязва затопляне на водата. сега съм решил двете тръби да ги вкарам в още две всяка с по голям диаметър за да овелича площа на еликтродите ( тръбите ) близо 4 пъти( досега 190 кв.см ). Мисля, че това ще овеличи и близо 4 пъти ампеража (16А) до 7-та клетка. Поне се надявам да е така! Тогава 1 литър газ за 26 сек и 93 вата.
цитирай
38. nrg - Здрасти Колега!
02.05.2008 09:32
От линка, който беше оставил в предишния коментар се видя дизайна на клетката и на мен лично много ми хареса. Гравитачно, газта избутва част от електролита, което създава вакуум след себе си и издърпва нов електролит от разширителния съд. Този вид генератори според мен са най-удачни за монтаж на автомобили, поради широкия избор за място на монтаж, който ни предоставят. Например, генератора може да се монтира долу ниско по моторния отсег, където няма да пречи, а разширителния съд някъде горе, където ще можем да доливаме електролит и да наблюдаваме производството на газ. Общо взето много хубава работа си свършил според мен.
Имам обаче известни съмнения по отношение на материалите, които си използвал. Тръбите са ти от най-обикновен чугун и това вероятно не ти дава възможност да работиш дълго време с клетката без да се замърси електролита и стане на "боза". Разстоянието, което си оставил можеш да го увеличиш на 3мм. Мисля, че ще получиш по-добри резултати.
Дано да не е прозвучало нахално колега. Искам само да помогна.
Поздрави!
цитирай
39. анонимен - Материалите които съм ползвал са от ...
02.05.2008 21:36
Материалите които съм ползвал са от високо качественна, кисилинно устойчива, безшевна стомана марката я забравих а тетките са от 316. Изръсил съм се над 300лв за тръбите и труда на струг и заварчик.
Планирал съм да го монтирам пред радиатора затова и дизаина така съм го измислил. Но май направо ще взема да го сложа отпред на ролбара, защото имам едно джипче ще изглежда като част от него. това на снимката е само като за тест иначе ще изглежда по добре. Ще му сложа и едно HHO като табелка за да се запалят и други хора да експериментират.
цитирай
40. анонимен - А относно разстоянието първо пр...
02.05.2008 21:45
А относно разстоянието първо пробвах 3мм разстояние, но при 1мм производителноста се увеличи тройно. възможно е разликата да се получава просто заради по голямата площ на вътрешната тръба която подмених.
цитирай
41. nrg - ...
03.05.2008 01:19
Щом си достигнал до такова качество стомана и си инвестирал толкова пари, значи със сигурност знаеш какво правиш.
На снимката ми изглеждаше като прекалено семпло и се подведох, че тръбите са от тези които използваме за водопроводните инсталации по домовете в БГ.
Радвам се много, че има такива хора по България.
Поздрави!!
цитирай
42. nrg - Относно Стоманата...
03.05.2008 01:26
Моля, сподели колега откъде можем и ние да направим поръчка на такава стомана. Аз съм правил поръчки в английска фирма, която за 120 ламели (120мм х 120мм) на 1мм дебелина от 316 клас стомана рязана на лазер с максимална точност против усуквания ми струваше 312 паунда.
цитирай
43. анонимен - Ами аз съм от Ст. Загора и тук има 3 ...
03.05.2008 18:38
Ами аз съм от Ст. Загора и тук има 3 склада на различни фирми които внасят нераждаема стомана в две от тях продават най-вече марка 305 но пък от тях купих тетките които са 316. Всички заводи в хранително вкусовата промишленност са длъжни да ползват 316 или друга кисилинно устойчива стомана но тя е два пъти по скъпа от другата затова минават тънко с 305 а само фитингите са от 316 за пърлама. Когато ходя пак след празниците ще проверя за ламарината която ти трябва и ще те информирам. Поздрави!
цитирай
44. анонимен - unia
04.05.2008 00:52
е да ви кажа и за моите опити на пежо 106 инж налице е някаква икономия но забелязвам и мекота по скоро мудност на дв е айде и поздрави !
цитирай
45. анонимен - o4i7
04.05.2008 11:13
106 инж реактора ми е от девет ламела свързани както следва плюс неотррален минус и пак плюс неотрален минус до девет бг . Формата на ламела е кръгла с размер Ф7.Tази зглобка е поместена в буркан с винтова капачка в него има дестилирана вода и сода бикарбонат от количеството зависи консомирания ток/ампераж/ а от там и количеството на газа но има и граници все пак.Е това е за сега и поздрави на всички!
цитирай
46. nrg - Колегата с Пежото
04.05.2008 17:41
Добре дошъл колега!
Хубаво, че споменаваш за мудността след инсталацията на водородния генератор. Причините за това може да са следните:
1. Ламбда сондата на колата ти, а тя има такава, след като е инжекцион, праща информацията на компа в пежото за кислородното съдържание в ауспусните газове, съответно колкото повече кислород намери толкова по-богата смес се впръсква от инжекторите в двигателя. Начин да се пребориш с този проблем е като си направиш един удължител на ламбда сондата, така че да е по-далеч от потока на ауспусните газове и съответно ще отчете по-малко количество кислород и ще направи съотношението гориво:въздух по "бедно". Това ще ти намали разхода със сигурност, дори и ако нямаш инсталиран обогатител на горивната смес, какъвто се явява водорода от водородния генератор, но ще ти намали и мощността.
2. Ако си монтирал входа на водородо-кислорода на неподходящо място също може да ти намали мощността, понеже нарушаваш механично работата на дебитомера на колата. Неподходящо място за монтаж на браунов газ е всяка точка след дебитомера.
Според мен, в момента колата ти работи на богата горивна смес, причинено от ламбда сондата и от там се получава забавянето. Аз бих направил една диагностика и там ще си покаже, ако е така.
Поздрави!
цитирай
47. nrg - Важно съобщение!!!
04.05.2008 23:10
Както бях казал в предишните коментари по поста, исках да направя форумче, където да се обсъжда работата по водородния генратор и докато ровех из нета попаднах на следния български сайт с форум http://beinsa.info/, където се обсъждат точно такива теми и където има база данни, снимков материал и така нататък и нивото на знание по свободни енергии, ДВГ, Водородни Ускорители и горелки, на участниците е много напред.
Ето пак линка
http://beinsa.info/
цитирай
48. анонимен - csij
06.05.2008 13:45
106 пежото благодаря ти много, затова явно са сухите сажди по ауспуха .що се отнася до входа на газа ползвам газова плочка която е над клапата .Извинявай но не ми стана ясно за това удължение как се прави точно.А и още нещо водните пари при неработещ реактор не са ли вредни и как да ги спрем ?Е това е за сега много благодая и поздрави на всичи !
цитирай
49. nrg - Удилжителя...
06.05.2008 15:31
Удилжителя може да се нарече (Нипел-Муфа) или с други думи, на мястото където се слага ламбда сондата се навива мъжкия край на един удилжител, а в неговия женски край се навива ламбда сондата. Самия удилжител дистанцира ламда сондата от потока на ауспусните газове, така че тя ще отчете по-малко количество кислород в ауспусните газове, което ще я накара да прати по-слабо напрежение към компютъра на двигателя и той вече ще ти обедни сместа, която се подава към цилиндрите от инжекторите.
За изработка на такъв удилжител можеш да се разбереш с всеки стругар, който ще ти я направи от даден метал. Колко да е дълъг самия удилжител не мога да кажа с точност, но ако си тръгнал да правиш си направи няколко. Например един удължител , който отдалечава сондата на 1см, един на 2см и един на 3см. Някой от тези три ще ти свърши най-добра работа и ти ще разбереш това когато правиш диагностика.
Пускам нов пост със снимки и обяснение по въпроса...
цитирай
50. nrg - Относно Водните Пари...
06.05.2008 23:29
Водните пари в ДВГ са вредни. Водните пари в ДВГ са полезни. И двете твърдения са верни, но мога да ти кажа колко са вредни и колко са полезни, пък ти ще си направиш равносметка.
Вредата, която причиняваш вов ДВГ се свежда до натрупване на окис по сегментита, главата и буталата и отчасти в ауспусите. Количеството, ръжда причинено от един ННО генератор е толкова минимално, че е равносилно да не излизаме от къщи с колата, когато вали дъжд, сняг или е просто мъгливо. Сам можеш да си представиш колко е лошо...
Положителните качества на водните изпарения в ДВГ са, че водата се разширява наред с останалите молекули в момента на ескплозия в цилиндъра и увеличава реално механичната работа свършена при всяка експлозия, което ни дава повече мощност и по-малко разход.

Сега, ако си направил инсталация без охладител, което ще значи че си свързал водородния генератор директно към въздуховода на колата, ще ти препоръчам горещо да приспособиш и монтираш втори съд, който ще действа като водна възглавница и няма да позволи пренос на евентуална експлозия от двигателя към генератора, пък и ще ти намали количеството водни изпарения към двигателя, тъй като клокочейки през водата, водните пари остават във водата и много малко количество от тях продължават към двигателя.

Все пак за ползите и вредата на вода в двигателя има зависимост от количеството вода, която подаваш. За да не "изкипи" водородния генератор в двигателя си направи непременно един охладител (описан в поста).
цитирай
51. анонимен - bphr
07.05.2008 14:46
106 пежото много ти благодаря ,от теб човек може да научи много по въпроса такова устройство вече имам монтирано от преди мисълта ми беше трябва ли да монтирам някакво устройство от кондензо уловителя до газовата плочка ,като по този начин прекъсна пътя на конденза при неработещ реактор? Дали пък неможе да се монтира електро- магнитен клапън,който ще отваря /затваря/ със запуска и спирането на генератора.А и още нещо което много ме дразни дори с дестилирана вода с времето тя става на кал в реактора .Ако има начин да запазя водата що годе чиста моляте сподели.E за сега това е и МНОГО ПОЗДРАВИ от мен !
цитирай
52. nrg - Благодаря колега!
07.05.2008 20:05
Да, задължително трябва да си сложиш такъв уловител на конденза, през който Брауновия газ наред с водните пари да си клокочи, който ще монтираш между генератора и входа на газта -както при теб плочката!!!
Водата потъмнява, става на боза, а после на кал, поради:
1. Ако се използва Сода Бикарбонат или Готварска Сол за Електролит.
2. Ако водата е чешмяна, изворна или минерална.

За водородния генератор използвай само Калиева основа (КаОН) или Натриева Основа (NaOH-Сода Каустик) с Дейонизирана Вода.
Така този проблем ще го избегнеш, и ще си подобриш дори производството.
И това е засега... Поздрави
цитирай
53. анонимен - Здравеите! MBenza
09.05.2008 22:24
Азмалко се загубих с Мерцедеса но пак сам тук колега _nrq_ несам много сагласен ,че водата е вредна за двигателя там в този саит които си намерил си видял за GEET генератора на Пау Пантоне тои нали работи с 30% гориво и 70% вода , предполагам си го прочел , че водат се разлага и пак се използва за гориво та от високата температура която става при експлозията в двигателя пак се разлага есетсвено малкото водни пари от ННО генератора , а и да ви се похваля това с GEET-а го пробвахме на едно тракторче естествено малко го прибарзахме ,направихмего в туба обаче като му затворих горивото и започна да трака на "вода" кефа беше неуписуем :) имам клипче обаче несам го качвал никаде все още като го кача ще ви дам линк аи чао за сеа и деистваите...
цитирай
54. анонимен - mbenza
09.05.2008 22:41
...колега извинявай ,че ти обарках ника _nrg_ :)
цитирай
55. nrg - Привет!
09.05.2008 23:04
Няма нищо за ника!! :) Радвам се, че се обаждаш и то с такива новини!
Ще се заема да публикувам инфо за Гийт Системата, така че и другите колеги да знаят какво става.
Мисля, че ННО генератор, в комбинация с Гийт Система ще ни доближат до очакваната независимост от фосилни горива, макар и не пълна.
Ако публикуваш клип с трактора, го прати и насам моля!!
Поздрави!
цитирай
56. анонимен - Здравейте хора ! При мен водата ...
10.05.2008 15:07
Здравейте хора !
При мен водата ставаше кафеникава, когато си правих експерименти с пластини и спирали в компотен буркан с чешмяна вода. Бях си сглобил един малък електролизер с 9 пластини от неръждавейка с размери 5,5 на 13 см. Значи редуват се пластина, гарнитура от стъклотекстолит с дебелина 2мм., пак пластина и т.н.
Тоест получават се 8 единични клетки и първата и последната пластини ги свързвам към минус, а средната (петата) към плюс. Тези неръжд. пластини незнам от какъв материал са, но не ги лови магнит. Трябва да са добре почистени и изшкурени. Електролита е от дестилирана вода и 5% сода бикарбонат. При продължителна работа (с почивки разбира се, загрява до около 80 градуса), електролита не беше потъмнял. Дърпаше на 12V- 5,5А и правеше пламък около 3см. на върха на игла от спринцовка, но не съм го слагал на колата. И така, сега съм го разглобил, защото мисля да го увелича на 25 пластини, тоест 24 клетки и тогава на возилото. Ще пробвам и със сода каустик, но не знам в какво съотношение. Опитите продължават. Поздрави !
цитирай
57. анонимен - Знаете ли откъде мога да намеря н...
11.05.2008 00:53
Знаете ли откъде мога да намеря неръждаема тел ?
Това трябва да стане форум !
цитирай
58. nrg - Относно Форума...
11.05.2008 22:53
Форума е направен от други и те са стигнали на доста напреднало ниво и резултати. Аз го открих преди няколко дни и съм впечатлен от инфото, което се предлага и обсъжда.

ПОСЕТЕТЕ следния сайт:
www.beinsa.info
цитирай
59. анонимен - Здравейте и от мен
19.05.2008 19:21
Много се радвам, че има толкова навитаци в БГ. Тия дни доста четох по темата - и в страници на английски (докато открия, че и в бг има запалени), а после и в бг страници. Тук приказвате доста за това колко ток ви черпи, размери на ламели, за да се постигне повече производство на газ... и не знам дали сте попадали на тази информация, но четох в един много добре подреден бг сайт http://www.newenergybg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=2
(където м/у другото си има и схеми и всичко, че може да се постигне много по-ефикасно производство на газ, ако се използва импулсно напрежение и то с резонансната честота на водата (има ел. схеми приложени). Аз си нямам кола, нито пари в момента и смелост да експериментирам с колата на татко, но и той се зариби като му казах за "колата на вода" и мисля в тази статия наистина подхода ще е по-ефективен. Надявам се някой да я прочете и да каже какво мисли по нея, а ако я пробва ще сме съвсем сигурни в ефикасността й. Не знам за какво количество газ говорят пичовете там, но пише че първата им клетка черпи към 1А, втората към 0.5А, третата към 0.25А и така намалява потреблението със всяка следваща, което я прави всъщност ефикасна.
Айде бай засега и след време пак ще се включвам (може би ще се регна под кодовото име "apis4o", както навсякъде из нета). Като си правите експерименти качвайте моля клипче и картинки, за да се надъхват още повече хора :)
цитирай
60. анонимен - Може ли някои да ми каже дали мога да ...
28.05.2008 15:55
Може ли някои да ми каже дали мога да си направя Браунов генератор в домашни условия, в смисъл да го ползвам за отопление през зимата като захранвам локалното си парно? Колко мощен трябва да е генератора като разбира се го захранвам от мрежата 220V и дали ще има достатъчна ефективност за да започна да го правя.
цитирай
61. nrg - Здравейте!
28.05.2008 22:51
Официалните данни, с които разполагам сочат, че не е рентабилно да се черпи енергия от мрежата и да се конвертира в Браунов Газ, а след това в топлина. Причините се диктуват от законите на термодинамиката, според които при всяка конверсия на енергия има загуби, а в този случай загубите са веднъж 20-40% при първичното производство на електричество, втори път 30-50% при електролиза и трети при изгарянето на произведения газ, които ще са минимални или дори 0, но все пак на теория има загуби . Нашата цел е да се стремим да намаляваме тези загуби, за да извлечем максимално КПД.
Произведената по конвенционалния начин, от изкопаеми въглеводородни енергоносители ел. енергия , носи както рационализация, така и огромни загуби за нашата цивилизация. Именно поради щетите, които ни донася производството й, ние сме длъжни да я използваме разумно, което в този случай не е, както за джоба ни, така и за биосферата.
Ще ви препоръчам да добавите ННО към горивото, което използвате за да увеличите КПД максимално, но това изпълнение ще е инжинерен шах-мат, в който с много усилие ще се победи. Ще трябва да се впръсква микс от ННО и водни пари под налягане от дюзи(какти при ДВГ), за да се забави скоростта на горене и се осигури необходимата оперативна сигурност.
цитирай
62. анонимен - aayz
29.05.2008 03:21
106 пежото с моно инж ,та на въпроса има ли начин да лъжем кислородния датчик , защото засега когато работи нно-то държи по-високи обороти ако има решение на въпроса благодаря предварително ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ !
цитирай
63. nrg - Здравей, Колега с пежото...
29.05.2008 07:42
? Мисля, че уточних в детайл проблема при теб, и че нещата би трябвало да са ясни, но както изглежда не е така.
Моля да прегледаш коментари 46, 47, 49, 50, 52 от този пост и също да прегледаш поста:
Ламбда Сонда и ННО газ

Можеш да попиташ в някоя фирма за инсталация на метан за вариатор за Ламбда Сонда, които се използват при инсталирани инжекторен тип метанови или газови инсталаций. Ще свърши идеална работа и когато всичко мине ще те помоля да споделиш впечатлениятя преди и след.
Поздрави и всичко добро!
цитирай
64. ireland - Здравейте, колеги. Поздрави от ...
04.06.2008 00:03
Здравейте, колеги.Поздрави от Ирландия.Изчетох форума на един дъх.Приятно съм изненадан от отвореното съзнание на българската инжинерна мисъл.И така ... ще се вклуча ако не възразявате.
Смятам да пробвам елекролизер с 4-6 траби/клетки (диам. се дооточнява)от 304 в еднолитров пластмасов буркан.За сега съм най-доволен от пластини, но не и от спирала 316 елекроди 1,6мм.
Чакам идеи,че тепърва прохождам в тази област.
Благодаря в аванс!
цитирай
65. анонимен - Peter Marinov
05.06.2008 12:10
Здравейте! Пробвал ли е някои да захрани импулсно генератора? Според доста източници в интернет, ако генератора бъде захранен с 5khz импулси, производството
ще се увеличи много кратно. Мога да съдействам за направата на схемата.
цитирай
66. nrg - Здравейте г-н Маринов!
05.06.2008 13:04
Благодаря ви, че предлагате помощ, още повече че се нуждая/ем от такава.
Притежавам честотен генератор, конструиран за захранване на Водороден Генератор, но не съм наясно с специфичните му характеристики и все още не съм експериментирал с него.
Готов съм да ви го пратя и да го погледнете, защото мисля че не се справих особено добре със запойването на компонентите, естествено на мои разноски.
Моля, за по-нататъшен контакт се свържете с мен на IMEXtech@abv.bg за да доуточним детайлите.
цитирай
67. nrg - Здрасти Ireland!
06.06.2008 08:02
Първо да кажа, добре дошъл в България!
Съвет относно тръбните клетки можеш да получиш от автора на следният сайт:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=241441
Според мен неговите резултати са повече от прилични и заслужават внимание.
цитирай
68. анонимен - edf2
06.06.2008 16:01
tova s trabite e ideq ako moje pove4e info za tqh ,molq
цитирай
69. ireland - добре заварил nrg!
06.06.2008 21:11
Благодарско за линка.Проекта на този колега е малко извън моята категориа, като размери, пък и няма много инфо.Аз съм в по-начален стадий, в по умалени размери.Идеаята за тръби електроди не е нова,но тези които са го зглобяали не дават много точни подробности за ефективноста им, но смятам да го пробвам и ще ви го снимам като го зглобя.316 или 316L траби трудно се намират насам.Какво е положението в БГ?Дръжте ни в течение за инпулсния гинератор, че и аз трябва да зглобявам един скоро.Има ли значение вида и формата на анода и катода? Поздрави на всички ....
цитирай
70. анонимен - Крас
11.06.2008 17:53
Здравейте и от мен!
цитирай
71. анонимен - Крас
11.06.2008 18:01
Много добра тема!
Може ли да попитам тук, някои от по-разбиращите,
понеже съм на Вие с автомобилите. Карам Opel Vectra 1,8 моно инжекция. Та въпроса ми е, има ли тая
каручка ламбда сонда и дали ще е под въпрос инсталирането на електролизер или магнити?
Благодаря предварително!
цитирай
72. анонимен - Крас
11.06.2008 18:01
Много добра тема!
Може ли да попитам тук, някои от по-разбиращите,
понеже съм на Вие с автомобилите. Карам Opel Vectra 1,8 моно инжекция. Та въпроса ми е, има ли тая
каручка ламбда сонда и дали ще е под въпрос инсталирането на електролизер или магнити?
Благодаря предварително!
цитирай
73. nrg - Привет!
13.06.2008 08:12
Да Крас, и твоята вектра работи с ламбда сонда и е много вероятно да е заминала. Когато запалиш колата (при студен двигател), ако ти държи прекалено високи обороти, и когато загрее колата се успокоява и започва нормална работа, тогава проблема е именно в сондата.
Проблем с генератор за браунов газ най-вероятно ще имаш, а за магнитите не съм сигурен какво имаш предвид и не мога да ти помогна.
цитирай
74. анонимен - Peter Marinov - Malko razmisli
13.06.2008 20:34
Според материалите, които прочетох по темата стигам до следния извод:
- Горивната клетка, ако се разглежда като електронен компонент, се характеризира с определена резонансна честота, тоест когато се захранва импулсно при определена честота заряда между електродите нараства многократно. Според източниците, които четох в интернет, заряда нараства до няколко хиляди волта, като същевременно силата на тока (Амперите) е много малка. Резултата свръх производителност на газ при ниска консумация на електроенергия и възмовност да включим повече горивни клетки без да изтощим акумулатора на колата.
Има формули в нета по които може да се изчисли резонансната честота като знаем материалите от които е направен кондензатора, обаче според мен е най-добре да се установи опитно, тъй като по мои наблюдения, тази харакреристика е твърде чувствителна. За да установим при каква честота производството на газ е най-голямо ни трябват:
1. компютър с инсталиран Cool Edit (с който можемм да генерираме различни честоти от 20hz-40khz)
2. доста мощен нискочестотен усилвател с добра защита против късо съединение :), на изхода на който ще закачим горивната клетка
3.осцилоскоп, с който ще следим да не се променя амплитудата на сигнала, а само честотата
3. дебитомер, с който ще мерим количеството на произведения газ

Интересно би било да експрериментираме и с комплексни сигнали.. например 5khz i 50hz.
След като сме определили при каква честота производството е най-голямо, можем преценим и коя е максимално ефективната големина на напрежението. При по-ниски стойности ще имаме недостатъчно производсво на газ, при по-високи ще започнат топлинни загуби.
След като сме определили оптимална честота и и амплитуда на захранването, можем да изберем подходяща електронна схема, с която да захранваме горивната клетка.
цитирай
75. ireland - Здравейте
14.06.2008 00:29
Добър размисъл, Маринов.Тестови инсталации и софтуер за които ти говориш поне на мен не са ми по бюджета.Екперименталния път обаче може да се окаже доста дълъг и след многоброини неуспешни опити като одариш чертата може де се окаже че си си платил за тестовото оборудване.
Имам един такъв въпрос момчета: как решавате проблема с плициканто на водата в елекролизатора и изпаталя ,която при друсане,клатене или наклон моге да бъде засмукана от вакума или избутана от наляганто на газта???
цитирай
76. ireland - Извинениа за правописа!
14.06.2008 00:38
изпаталя = изпарителя
( пречат ми ръцете )
цитирай
77. nrg - Здравейте!
14.06.2008 01:03
Имам усещането, че именно честотата на електричеството, използвано при деленето на водата, е укривания от науката за дълги години проблем.
IRELAND - Първо искам да поздравя съжителите ти относно отказа от Лисабонският Договор!
И по въпроса...Проблема се решава, като на изхода за газ от изпарителя се залепи една гъба или подобен материал, който щи предотврати водата да премине към двигателя. Друг начин, и според мен по-удачен, е когато в горния край на три от стените на изпарителя е залепена една преградна стена с определен луфт към четвъртата стена, след нея друга такава, но реципрочна на предната и т.н., докато се стигне до изхода за газ към двигателя.
цитирай
78. ireland - hi
14.06.2008 14:50
nrg това с пеградата не ми стана много ясно.Ако си го видял на чертеж дай да го зърна и аз, моля.
Гъбата като се намокри не блокира ли газта?
Поздрави на всички!
цитирай
79. анонимен - seppewhcs
16.06.2008 11:35
по някакъв начин, четейки поста ти, се сетих за
What Can I Do на Smokie...
I hear voices all singing
But no one is there
It's a ghost of my life
Bringing past tense to mind
Lokin' key inside me
From the freedom and sin
Oh come let me in
I'll start all over again

БРАВО!
Все още има надежда, а?
цитирай
80. nrg - Здравейте!
16.06.2008 17:49
Много колоритни коментари в блога ми последно време и това ме радва. Радва ме, че идеята за свободата не е загубена...
Но, бих помолил всички, които имат информация и резултати от опити по разделянето на водата, да ги споделят пълноценно и образователно със снимки и линкове, защото всеки човек повече в гилдията е крачка към успеха на всички ни. Пък и имам известни съмнения към такива, които искат да покрият временно успехите си, за да извлекат комерсиална полза от това. Една от основните причини да го сътворя този блог и споделя информацията в него е именно Декомерсиализация на енергоносителите, чрез споделяне и обмяна на информация.
Г-н Иван от Поморие, благодаря за коментара ви и успех за напред! Моля споделете с нас повече информация по безсъмненно успешната ви електролиза, ако това не ви застрашава финансово или здравословно. Относно вашето питане, смея да твърдя че ще е много трудно да се достигнат 5000 оборота на даден двигател (говоря за такъв от 1000 до 2500 куб.см). За такива обороти ще е нужно производство от 50-100л.мин. браунов газ.
Вчера и аз достигнах много прилични резултати на един опитен генератор и мисля че съм близо до границата 20л-мин, които отново няма да са достатъчни за напълно захранване на ДВГ.
Благодаря за Коментарите!
цитирай
81. mbenza - Здравейте !
16.06.2008 18:48
nrg- това си е голямо постижение 20л.-мин. ще споделиш ли форма ,размери, ампераж. Аз само обновявам моят генератор и от 0.5л. сега е на близо 2л. на 8А ,чудя се вече какво да му правя и май това ще е последно ъпгрейтване за него :) а има и друго да кажа на всички има едни хапчета американски са , но ги има и в BG "FFI" се казва те неса обогатител на горивото ами някак си задържат горенето в горивната камера и аз незнам точно какво правят , поръчах си ги и сега сам в процес на очакване какво ще стане , би трябжало да намали разхода с 15, 20% и по пъргава кола.. , но чак след 3-тия резервуар аз сам на 1-вия. и не са евтини 6лв. хапче на 40литра и след това 1/2 хапче на 40 литра ще кажа ако имам ефект. чао за сега
цитирай
82. анонимен - niki
16.06.2008 19:23
zdraveyte vsi4ki fenove na svobodnoto gorivo . iskam da podkrepq suzdatelq na temata v foroma i sy6to taka da go pozdravq , i az smqtam taka 4e 6te trqbva da se obmenq opit s snimkovi, video, i drugi materiali koito da doprenesat na vsi4ki nas .Az imam pejo 306 1,6 pulna injekciq imam i edin elektrolizor i do sega nqmah gazova oredba , v momenta mi slagat i vednaga sled tova 6te probvam da go montiram i 6te napravq podrobno video na montaja taka 4e da mogat da se vyzpolzvat horata ot men i 6te posavetvam vseki edin da pravi taka .
I edin vupros kum nrq - dali 6te moga da podkaram pejoto na gas propan b. i na braunov gas?
blagodarq predvaritelno i uspeh na vsi4ki !
Neka si karame na volq kolite bez da izvli4ame dividenti ot patentovane ili ne6to podobno , puk ako nqkoy ospee da podkara avtomobila si samo na gas da mu e 4estito no mislq 4e edin namalen razhod kum 50% e dosta dobro postejenie za vseki edin otnovo pozdravi
цитирай
83. nrg - Разбира се Ники!
16.06.2008 19:33
Колата ще ти покаже веднага резултата, особено ако ще монтираш обикновенно агу със смесителна плочка. Ако ще монтираш АГУ с инжектори, ходи в сервиза да ти направят настройката на ламбда симулатора при включен генератор, за да нямаш проблем със кислородния сензор (ламбда сондата).
цитирай
84. анонимен - INM
17.06.2008 04:02
здравейте!!
искам да попитам дали ако исползвам тази стомана 316 дали ще се топи в процеса, понеже досега с какви ли не метали пробвах и сичко се топи. ако някои знае нещо плс да каже дори и идеалната комбинация като разтвор количество концентрация
при която няма да има топене на електродите... дали това е дистилираната вода + КОН + стомана 316?
благодаря предварително!!!
цитирай
85. анонимен - Здравей ENG, като гледам си разб...
17.06.2008 04:45
Здравей ENG, като гледам си разбиращ, но какво представлява датчика на тази Ламбда сонда? Явно е температурен датчик, но съпротивлението ли си мени или някакъв друг параметър, който подава към електрониката. Мисълта ми е да да се направи някакъв потенциометър, който да си го мърдаме когато е необходимо с цел да лъжем тази сонда, т.е. компютъра на инжекцията? Поздрави !
цитирай
86. mbenza - Здравейте колеги!
17.06.2008 18:11
nrg - ето видеото на GEET реактора на Пантоне на тракторчето на което го сложихме ,нее с добро качество , но става. Обещавам още видео и с Брауновия газ . за сега 4ао колеги. http://www.vbox7.com/play:3c603cab
цитирай
87. nrg - Yeah...
19.06.2008 09:03
Браво!!!
Ето това е работа! Как бе съотношението гориво вода, до колко оборота го вдигнахте и замисляте ли комбинация с браунов газ?
Благодарим за клипчето mbenza :-)
цитирай
88. mbenza - Здравейте колеги!
19.06.2008 12:46
nrg - да ти кажа ,че не сме го пипали от както го пражихме този опит.Нямаме такова свободно време, за сега само с брауновия газ експериментираме.
Ти ще споделиш ли за новият ти браунов генератор как направи 20л./мин.
цитирай
89. nrg - Още е рано...
19.06.2008 13:43
Рано е да споделям инфото по новия проект, но основно със захранването се занимаваме съвместно с г-н Маринов. Имай малко търпение и ще го публикувам, ако не изчезна дотогава...
цитирай
90. ireland - Яко !!! mbenza браво
20.06.2008 01:01
Тябва да призная, че направо ме засърбяха ръцете да се втурна да зглобявам нещо като го видях това.Само така колеги действайте, че цените на горивата одариха тавана и се насочват към звездите!
nrg това за 20л/мин сериозно ли? Ще съм любопитен да го видя.Няма страшно колега.Много станахме и не могат да ни "покрият"
Лично на мен много ми е трудно да намирам време и особенно материали за експерименти, а и ирланците са толкова задртстени фермери, че направо ме хваща яд.Самняват се сигурно че ще правя бомба за IRA ;-)
Поздрави!
цитирай
91. анонимен - Niki
22.06.2008 01:44
http://pencil.hit.bg/free_energy.html

Haide i az da se vkliu4a, 4e sam ot zapalenite..
Linka e za razmisal na "fermerite" i pove4e has na izobretatelite.
SPOLUKA
цитирай
92. анонимен - galbg
22.06.2008 08:53
nrg , zdravei ! Bravo za infoto-dosta trud si hv1rlil !!! Az napravih elektrolizer s tel ot nerajdaema stomana s d1,6mm.po 1 m. na elektrod naviti na spirala. Sv1rzah 2 takiva paralelno-12A-vodata zdravo se nagrq,zatova gi sv1rzah psledovatelno . Taka ne gree,ama ne mi haresva koli4estvoto gas-malko mi se vijda.Vse pak uspqh da gi nat1p4a nqkak si v pret1pkaniq dvigatelen otsek na OPEL Astra 2000 TDI.Ne znaq dali e namalql razhoda o6te ,za6toto imam samo okolo160km. , no mirizmata ot auspuha vze 4e se promeni. Sega miri6e priqtno,kakto sled 4isto nov dizel BMW ili ne6to klasno.I o6te ne6to- ne s1m s1glasen steb,4e gasta srqbva da se podava predi debitomera na dizela,za6toto taka kompiut1ra 6te dobavq gorivo i za braunoviq gas,a tova mai ne ni e neobhodimo.Tova e ot men za sega.
Derzaite vsi4ki i spodelqite!!!!
цитирай
93. анонимен - fr84
26.06.2008 15:58
Здравейте!
Искам да вметна едно теоретично разсъждение по въпроса. Ако в клетката единият електрод произвецда само водород, а другия само кислород(?), няма ли да е по-добре да се вземе само притока от водород и да се подава към двигателя, без да се манипулира ламбда-сондата?
цитирай
94. nrg - Така е!
26.06.2008 17:12
Да, това е решение...Водородните генератори, които се произвеждат серийно и са на всеобщо познание, делят водорода и кислорода. Проблема е, че процеса на изработка на такава клетка със мембрани и т.н. е:
1. Прекалено сложен
2. Прекалено скъп
Някой хора твърдят, че делят газта на водород и кислород чрез магнитни полета. Не съм пробвал и този вариант.
Все пак смятам че кислорода е нужен в горивния процес и е ненужно да го отделяме, ако единствения ни аргумент е ламбда сондата.
цитирай
95. kogechi - Здравей nrg!
28.06.2008 14:23
Страхотен постинг и добра дискусия се е разгърнала. Поздравявам те :). По-горе написа нещо за дебитомер... Малко съветче. Какъв точно търсиш - дигитален или си склонен и на механичен? Ако имаш познат лекар, работещ в болница ще може да ти помогне (безплатно :) ). Дебитомери (притокомери) се използват в анестезиологията. Може да се вземе от стар анестезиологичен апарат и да се монтира. Само трябва да се провери кой ще мери по-точно. За кислород, въздух или N2O (райски газ). Той ще ти покаже количеството преминал газ в л/мин. Има дебитомери до 12 л/мин, но има и по-финни до 1 л/мин. За да не се питаш - анестезиолог съм по професия, колите са ми хоби. :)
цитирай
96. nrg - Здравейте!
28.06.2008 21:06
Много се радвам, че ви вълнува темата и ви благодаря за съвета. Преди два месеца се бях разтърсил за дебитомери, та стигнах чак до Варна. Фирма Медилинк продаваше тогава такива притокомери на цена около 130лв, но така и не си купих, понеже се съмнявам в точността на измерване, а и четох във форуми, че не са прецизни. Стигна се до измерване на дебит по един елементарен начин.
Имаме два съда. Единия е по-голям от другия и е съдържател на флуида, а другия е потопен изцяло във флуида, като дъното му го позиционираме на горе, така че когато натиснем копчето на хронометъра да можем едновременно да поставим маркуча с изходния газ под/във този втори съд и газта много прецизно ще ни покаже за този интервал от време какво количество сме произвели.
Така отново се потвърждава изказването, че

ГЕНИАЛНИТЕ НЕЩА ВИНАГИ СА ПРОСТИ, НО ПРОСТИТЕ НЕ ВИНАГИ СА ГЕНИАЛНИ :-)

Така...Относно новите ми тестове, мисля че подведох мнозина, което не целях. Какво направих? 1. Измерих изходното напрежение на един електрожен гаражно производство, което при въпросното устройство се оказа между 0,4 и 1,3 Волта.
2. Извадих клетката от един малък генератор, която е с размери 100х60х1 (мм) и се състои от 8 ламели. Клетката е от сериен тип(това значи, че ламелите нямат физически контакт), за ниско изправено напрежение и консумация на ток около 8-15 ампера при производство около 0,5-1,0 литър на минута газ.
3. Монтирах клетката в една прерязана 3 литрова бутилка от пунш, около която бях увил изцяло фазовия кабел
4. Сложих щепсела в контакта и резултата бе потресаващ. От искра получила се поради несериозната връзка между кабелите на клетката и тези на електрожена, стана малка екзплозия, не нещо сериозно, пък и бях на открито, но екзплозията породи една верижна експлозия от огромния приток на газ, и след секунда две водата започна да гори. Защо гореше? Брауновия газ, при такова производство, отделяйки се от водата събира със себе си и водни пари, които забавят скоростта на разпространение на искрата при експлозия и вместо да гърми, брауновия газ наред с водните пари взе да гори.
Гледката бе невероятна, адреналина хукна из тялото. Това бе преди седмица.
Много неща ми минаха през главата тогава, та дори си купих и инвертор за преобразуване на прав ток в променлив.
Вчера бе денят за повторен тест. Този път по-сериозно екипиран и обезопасен. Свързах, включих, нищо...безброй повторения и нищо. Много съм разстроен поради което, но тестовете ще продължат.

МОЛЯ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С БРАУНОВ ГАЗ, ДА ОТДЕЛЯТ МАКСИМАЛНО ВНИМАНИЕ ЗА МЕРКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПОНЕЖЕ ТОВА Е СЕРИОЗНА РАБОТА И МОЖЕ ДА ИМА СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ВАС И ТЕЗИ ОКОЛО ВАС

Наслука на този, който пръв успее, а най-добрата мярка за сигурност е обмена на информация и принципа - Колкото повече знаят, толкова съм по незначителен.
цитирай
97. ni6toto - здравейте!
29.06.2008 18:49
Откъде мога да намеря устройство против обратен пламък?...Темата е супер! Благодаря!
цитирай
98. kogechi - За ni6toto
29.06.2008 19:09
Не ти трябва специално "устройство против обратен пламък". Водният бълбукащ охладител, който се включва между HHO-генератора и потенциалния потребител на газта, ти играе роля на защита от връщане на пламък към системата. И друго нещо можеш да добавиш - в една тръбичка тъпчиш метални стърготини. Така се прави стандартен искрогасител за много устройства, използващи горенето на газ.
цитирай
99. kogechi - За nrg
29.06.2008 19:14
Нещо не разбрах, какъв дебитомер са ти предлагали. Дебитомера, за който ти разправям е една стълена тръбичка, през която минава произведения газ. Вътре в тръбичката има конусовидно тяло с определено тегло, в зависимост от вида на газта. Разграфено е в л/мин. Като подадеш газта от едната страна ти дава колко е дебита на преминалия газ. Наистина е доста просто като изпълнение но си върши добре работата, щом като за толкова години си е останало без промяна, дори и в най-модерните анестезиологични апарати от последно поколение.
Има и електронни такива. Използват се два основни принципа:
1. Термодилуционният метод.
2. Side-stream или Main-stream метода.
Ако те инатересува, всеки един от методите мога да го опиша. Но са доста скъпи като изпълнение.
Устройствата за медицината са с добра точност (особенно в анестезиологията, където трябва да определя точните пропорции на подаваните газове).

NB! Ще взема фотоапарата и ще снимам един дебитомер на работата.
цитирай
100. kogechi - Нещо за размисъл, а може би и експерименти!
29.06.2008 19:46
Nrg! Направих едни изчисления на генератора на Арчи Блю. Наистина, както ти пишеш, ефективната площ на електролизата е около 242,5 кв.см.
При същите условия и размери преизчислих, ако се използват цилиндри един в друг. Дебелина на стената на цилиндъра 2 мм, височина 44 мм, външният цилиндър го пуснах 75 мм и постепенно намалявам диаметъра като разтоянието между тях да е 5 мм. При тези условия ефективната площ на електролизата излиза 672,32 кв.см., което е 2,78 пъти по-голяма от на Арчи Блю. Обема на клетката остава същият.
Разбираш на къде бия нали? :)
цитирай
101. анонимен - Страхотна тема, из4етох я на един ...
30.06.2008 06:13
Страхотна тема, из4етох я на един дъх :)
Радвам се, че в Бг все още има будни умове, а като гледам и хора от 4ужбина помагат :)
Аз самия от известно време се занимавам с електролизата, но още и една пробна клетка не съм направил...предпочетох да наблегна първо на физиката на нещата. Относно работните и резонасни 4естоти на отделяне съм убеден, 4е разковни4ето за успеха е точно в това. След като го тествам ще пиша. Дайте савети за материали за кутията и ако някой знае за фирма, която приема поръ4ки за изработка на такива ше съм му много благодарен.
цитирай
102. kogechi - За nrg!
30.06.2008 15:15
Любо (нали може така?). Имаш ли skype, че да ти пусна снимките на притокомерите (дебитомерите)?
цитирай
103. kogechi - За 102. анонимен
30.06.2008 15:20
Здравей приятелю!
Ако изчетеш на "втори дъх" :) писаното от nrg всичко ще ти стане ясно. Материали за изработка, основни принципи и др. неща. Аз не съм чул в БГ да има фирма за изработка. Всичко е "гаражно" производство, но то там е и тръпката :)...
цитирай
104. ni6toto - обратен пламък...
30.06.2008 17:53
Водния бълбукащ охладител без устройство против обратен ппламък гърми много яко ))) -собствен опит!Направих си такова от метална тръбичка,пълна с абразив/натрошен на ситно диск от шлайф/поради липса на метални стружки,но още не съм го пробвал.....
цитирай
105. kogechi - За ni6toto
30.06.2008 21:16
:)) Е, да де. Ама генератора е цял... Пробвай с искрогасителя...
цитирай
106. kogechi - Радост в къщи... :)
01.07.2008 20:40
До няколко дни една фирма в Пловдив ще се снабди с листова неръждаема стомана AiSi 316 L (2мм дебелина). Чакам с нетърпение :)). Този модел е с още по-голямо съдържание на молибден. Ще станат стабилни ламели.
цитирай
107. nrg - Здравей kogechi!
01.07.2008 20:51
Благодаря за снимките! Тези дебитомери са по-различни от този, който ми предлагаха от Медилинк. Цената на този от Медилинк бе 130лв, но бе заедно с редуцил вентила, което не споменах предния път.
Относно стоманата, моля дай цени и име на фирма. Това ще е полезно за всички!
Благодарим отново!
цитирай
108. ni6toto - re:радост в къщи...
02.07.2008 20:21
...би ли споделил коя е фирмата и къде се намира?Аз съм от Пловдив и също търся качествена неръждавейка! Относно ампеража-в българския патент на Юл Браун пише,че колкото е по-голяма площта на ламелите,толкова по-малък ампераж е нужен.Успех на всички! :-)
цитирай
109. kogechi - За ni6toto
03.07.2008 00:04
Фирмата е Филипекс. бул. Кукленско шосе, 12, 3-ти етаж (червената сграда зад хотел Родопи).
До 10 дена ще получат руло от AiSi 316 L. Режат колкото си искаш :). 10 лв. и нещо на килограм. (Май в момента имат от същата марка, но с друга дебелина. На мен ми се искаше да пресъздам генератора на Арчи Блю едно към едно. Затова търся точно нея).
- phillipex.com
цитирай
110. анонимен - HHOfans
05.07.2008 22:16
Здравейте,
Трудно е да изразим с думи, какви чувства предизвика в нас този блог. Ние сме група приятели запалени по темата съвсем от скоро и все още без никакъв опит, но ако чувството, за което става дума е лудост, то тази лудост е най-готиното нещо.
Поздрави към всички ентусиасти в борбата срещу енергийната криза, респективно и срещу разрухата на екологичната система.
Зарибихме се по темата от един репортаж за японски автомобил задвижван от вода, а след като потърсихме малко повече инфо в нета стигнахме първо до американски сайтове и след това до този блог. Страхотна изненада беше за нас първо колко стара е идеята за ННО и колко много хора са работили по този въпрос в родната ни България.
И така, подготвили сме се да сглобим първият си прототип на ННО генератор за вграждане в автомобил. Първото ни решение беше да монтираме в един съд две спирали от проводници свързани последователно, но сега са замисляме дали да не опитаме и варианта с тръбите вкарани една в друга. Срещнахме и схема с ламели, но засега ще оставим това за по-късен етап и евентуално усъвършенстване на системата.
Сего поставяме един въпрос към всички в блога, възникнал от нашата идея да вкараме в средата на съда към дъното принудително въздух, с помощта на система за аквариум (помпичка + накрайник от порест материал, който да разпръсква въздуха на множество малки мехури и да го успокои)
Дали това решение ще помогне на генератора да се охлажда и в същото време газовите мехури които се образуват при електролизата да се отделят от проводниците по лесно? Въбще струва ли си да правим тази интервенция и ако си струва какви ще бъдат ползите от това?
Не е ли настъпил момента всички поддръжници и активни ентусиасти по идеята за създаване на ефективен водороден генератор, независимо че е става дума за решение от типа "Направи си сам", да се срещнат и да обединят усилия. Едни имат идеи, други имат опит, а трети имат възможности да реализират резултата от идеите и опита взети заедно.
Народа отдавна е казал "Обединението прави силата".
Ако идеята за среща се подкрепя от участниците в блога, едва ли ще е проблем да се организира.
До тогава ще се радваме някой да отговори на въпроса за въздуха.
цитирай
111. анонимен - HHOfans
05.07.2008 22:24
Още един въпрос от нас.
Съдът в който ще вкараме спиралите от проводници е плосък и те ще бъдат в двата края. Задължително ли е да бъдат свързани последователно или може да се захранят поотделно, като на капака монтираме две двойки клеми за положителния и отрицателния полюс на ел.захранването.
цитирай
112. анонимен - genadiji
06.07.2008 02:06
искам да попитам дали с графитени плочи няма да стане вместо стомана 316
цитирай
113. ni6toto - hho вана
06.07.2008 16:58
предложение-добра вана за електролизер става от стар акумулатор-изваждате му карантиите и...Е,за капака трябва да проявите малко творчество!:-)
цитирай
114. nrg - Здравейте приятели!
06.07.2008 21:20
Първо искам да благодаря за коментарите и за интереса на всички!
Така, към HHOfans:
1. Според мен идеата за вкарване на атмосферен въздух в електролита не е удачна. Притесняват ме основно замъсненноста му, високото въглеродно съдържание и неопределенността на получения смес от ННО и Въздух, чийто енергийно съдържание е по-скоро неопределено и неконтролируемо, отколкото обратното. Все пак, негативния ефект може би няма да е толкова значителен, но и позитивния няма да е достатъчно значителен за да си заслужава труда.
2. Дали ще свържем една клетка последователно или успоредно зависи основно от силата на тока който ще подаваме и неговото напрежение, както от конфигурацията на клетката и площта на ламелите. Основното ни задължение е да държим напрежението на клетката на 1,24 волта. Имайки предвид характеристиките на процеса електролиза (описани са в поста) да дели напрежението, ние трябва да решим окомплектовката на клетката така, че да има минимални загуби на ток, като намалим/разпределим напрежението до 1,24 волта. Това е основната рецепта за успех. Затова и аз наскоро скочих до небето, когато с един електрожен чийто изходно напрежение бе точно около 1,24 +/-, работещ на 120 ампера получих много обещаващи резултати, имайки предвид консумираната енергия.
3. Графитени плочи - Колега, досега само съм чувал за използване въглеродни материали, но не съм пробвал. Моля, ако установиш някакви резултати, каквито и да са, да споделиш с нас, защото въпроса със сигурност си заслужава вниманието.
4. За акумулаторните кутии...Да наистина са перфектните кутии за целта, но и причината да са перфектни кутии е явна - батериите работят по много подобен на електролизата принцип. Съвета от мен е да отидете до някой сервиз за акумулатори и да ги помолите да ви продадат от мострените акумулаторни кутии, които са празни и готови за работа и избягваме изключително неприятната и опасна част по отварянето и почистването на кутия от стар акумулатор.
Поздрави на всички :-)
цитирай
115. анонимен - genadiji
08.07.2008 01:00
здравейте всички които подкрепяте бадещето отностно графитите преди 5 години правих експерименти с метали като аломиний мед и нераждавейка по точно стоманата 316 но не знаех за калиевата основа всичко се разпада най добре се дажеше 316 но и графита не е за подценяване , ще се запретват ракавите пак
цитирай
116. анонимен - genadiji
08.07.2008 01:11
отностно мерките за сигорност наистина този газ ако няма някакво налягане и предпазен клапан видях как гори и в най тънката медецинска игла кат падне налягането , а за апарата нетрябва ли да се погрижим за малко охлаждане и за него
цитирай
117. kogechi - до NRG!
10.07.2008 12:22
Приятелю! Видя ли снимките на притокомерите? Вършат ли ти работа?
цитирай
118. kogechi - Здравейте всички!
10.07.2008 12:26
Относно графитените електроди. На времето постигах елетролиза с най-обикновенни графитени електроди от моливи, но надалище можем да намерим графитени ламели във вид на плочи или спирали за да увеличим ефективната площ. Всъщност имам една идея, която ще споделя след като проведа експериментите. За сега наистина стомана AiSi 316 се оказва най-удачната за целта.
цитирай
119. ni6toto - ацетилен
10.07.2008 19:59
Някой пробвал ли е да си кара колата на ацетилен?Карбида май е евтин! ;-)
цитирай
120. анонимен - Jetta
11.07.2008 03:08
nrg, от скоро се занимавам с тези генератори, колата ми е VW 1.8 Карбуратор на газ и бензин. Все още ме е страх да бодна брауновия газ вътре. Притеснява ме, дали ще качи температура. Може ли Брауновия газ да го смеся с Пропан бутан в 1 плочка и дали има риск от експлозия. Много ми хареса форума и ще се присъединя... :)
цитирай
121. nrg - Привет Колега!
11.07.2008 15:13
На моята кола, която е конвертирана да работи, както на бензин, така и на метан, съм пробил смесителната плочка, преди дебитомера и съм приспособил един малък щутцер, за да добавя ННО към метана. Резултата е намален разход с 10%-15% и увеличена мощност.
Опасността от взрив по време на движение не е голяма, а минимална. Взривовете от пропана и метана, към които вече имаме имунитет, смесени с водородо-кислород са опасни! На практика, обаче се оказва(при мен случая е такъв), че "кихането" на колата, когато работи генератора намаля почти до нула. Каква е причината? Метана има бавна скорост на горене и понякога самата експлозия продължава след като буталото е изхвърлило "почти изгорелите газове" през изпускателните клапани, и се отворят впускателните, които дават възможност на искрата да се възпламени във всмукателния колектор. Така, това е ясно. Но какво става ако смесим към бавно горящия носител на водорода- така наречения метан, малко водород във чистата му форма смесен в перфектно съотношение със достатъчно кислород за да изгори? Ускоряваме скоростта на горене и експлозия, и не позволяваме да има горене, когато се всмуква горивото и съответно намаляваме риска от експлозия във колекторните тръби, дебитомери, филтърни кутий и пр. В същото време намаляваме температурата в блока породена именно от бавната скорост на горене на метана/газта, увеличаваме мощността и намаляваме разхода поради увеличената мощност.
В никакъв случай не твърдя, че добавянето на ННО към горивото е безопасно. Трябва да се спазват мерките за сигурност!
1. Трябва да има кондензо-уловител, или т.нар. съд през който ННО клокочи.
2. Трябва генератора да се свърже през реле, чийто пусков кабел да е свързан с контакта на колата или горивната помпа(при коли които са само на бензин или дизел), за да се изключи възможността да забравим генератора включен.

Ако сте любопитни какво може да се случи на вас и на колата ви ако нехайствате, прегледайте следния клип в YouTube. За тези, които не говорят английски, ще кажа че генератора в колата е бил забравен само за 5-7 минути.

http://youtube.com/watch?v=8c2N_30Syco

Поздрави!
цитирай
122. анонимен - Jetta
11.07.2008 17:46
Мерси за помоща, да те питам с около 2 литра в минута и ЛПГ, каква икономия може да се постигне. Градуса на запалване на колко е най добре да се сложи... Мога ли да полузвам ламели от твърд диск? :) ,че имам в изобилие. Нямам си на идея от каква сплав са... мисля че са стоманени с позлатено покритие...
цитирай
123. nrg - Здравей отново!
13.07.2008 20:16
Икономията, която ще постигнеш ще варира между 0 и 3 литра градско, в зависимост от центровката и начина на свързване. Аз залагам на 2л градско.
Точни градуси едва ли може да се дадат твърдо, но със сигурност трябва да намалите ъгъла на предварение. След като си с делко ще е лесна работа.
Относно ламелите...Не съм сигурен от каква сплав са, но ако има нещо интересно сподели моля.
Поздрави!
цитирай
124. анонимен - 626i
13.07.2008 20:19
106 пежото ,по въпроса за графитните ламели работят си добре,НО след известно време графита се распада и става една черна тиня.Правят се лесно ,като графит на прах се компресира с желаната форма от вас на преса .Поздрави и до скоро .
цитирай
125. анонимен - Jetta
14.07.2008 11:06
nrg, явно няма да стане с тези ламели от твърд диск ( хард диск ). Имам около 20 бройки, но при употреба се отделя нещо като фолио с което са покрити и има вероятност да укаси...

nrg, какво ще кажеш за това с тръбите една по-малка влиза в една по-голяма, от неръждавейка?
цитирай
126. ireland - Zdraveite kolegi
15.07.2008 01:09
Опити с тръби правя и аз от известно време.Стомана 304 върши работа, но в моя случей разтоянието м/у тръбите беше ~3мм и производството беше нездоволително.За това севетвам ви да се сртемите да го намалите до 1-1,5мм, освен ако не смятате да прилагате много високо напрежение.Аз съм се решил да се бръкна за някоя кинта и да си поръчам 22мм и 25мм тръби(бебелина 1мм) 316 на една местна фирма, пък ... к'вот то ....
На някой да му е идвала идеята да разделя Н и О по елекромагнитен начин?Знаещи повече от мене трвърдят че теоретично е възможно.Кажете си думата. ;-)
цитирай
127. анонимен - иван
17.07.2008 18:59
До: nrg Здравей, много редове се изписаха откакто писах последно. Виждам, че "магията" на водата има много нови фенове! Радвам се. Исках само да поясна нещо относно коментара ти към Иван - "Пък и имам известни съмнения към такива, които искат да покрият временно успехите си, за да извлекат комерсиална полза от това" ... Схванах намека, но този Иван не съм аз. Не съм писал за успехите си, просто защото не съм имал такива. Казах още тогава - всичко или нищо... защото вместо да правя някакви "безопасни" устройства които най-много да ми намалят разхода с 2-3 литра просто ще се науча да карам вместо със 150 със 80-90км/ч. МОЯТА ЦЕЛ НЕ Е ДА НАМАЛЯ РАЗХОДА НА БЕНЗИН, А ИЗЦЯЛО ДА ГО ЗАМЕНЯ С ... ВОДА! И ако това стане повярвай пръв ще научиш. е това е... Поздрави !!!
цитирай
128. ni6toto - питане?
17.07.2008 19:31
От къде мога да намеря подходящи месингови фитинги?
цитирай
129. ni6toto - ...и нещо интересно
17.07.2008 19:38
I Run My Car on Acetylene- [ Превод на страницата ] в Google
цитирай
130. nrg - Здравейте колеги!
18.07.2008 13:08
Иване здрасти! Много време те няма...
Има недоразумение между нас и ще поясня, че цитата който спомена се отнасяше за Иван от Поморие с ник <NERAZBIRAN>, който за пръв път в блога спомена нещо за австрийския гений на водата Виктор Шаубергер.
Както и да е, как е при теб? Има ли нещо на лице?
цитирай
131. анонимен - p27i
22.07.2008 09:16
106 пежото,по въпроса за разделянето на НО-то мисля че копринена ситна мрежа между два ламела ще свърши страхотна работа.Поздрави и до скоро !
цитирай
132. анонимен - tns5
24.07.2008 11:16
ЕХОООООО няма никой скуууучное. 106 пежото
цитирай
133. анонимен - Крас
25.07.2008 08:52
Почти всичке са по пясъците и под чадърите сигурно
цитирай
134. анонимен - nov ivan
29.07.2008 12:36
Здравейте, от няколко дни разбрах за този газ и тъй като бях решил да си тормозя колата (инжекцион) пропан реших, че ако се приложи в автомобил ще има голям ефект... имам някой неизяснени неща, но виждам, че тук ще мога да намеря отговори и няма да съм сам :) скоро ще започна да действам и задавам въпроси, чао за сега
П.С. моята цел общо взето е да намаля разхода до около 30-35% на кола з двигател 1,6л. и мисля да приложа схемата с еденична клетка. Така на парво четене, възможно ли е ?
цитирай
135. ireland - ЗДРАВЕЙТЕ,КОЛЕГИ
29.07.2008 20:59
p27i имах предвид разделяне на Н и О по елекро-магнитен начин.Елекромагнит привлича Н или О (зависи от заряда на полето) в една посока.Ако се "издърпва" Н ще се насочи към двигатля. И тн...
Както казах по-горе това е само теория, ако някой знае някъде документи и инфо по вапроса да се обади и да коментира.
нов иван - една клетка!? Много зависи каква е клетката - размери на ламелите,разточние м/у тях,слав,електролит,приложено напрезение ...
Чао за сега.дерзайте ...
цитирай
136. анонимен - a?!
02.08.2008 16:23
Трийтe, като Ви влече.
А ако е до примера - друг пример.
600% ефективност - при "обработка" на 1 литър вода да се получи енергия, достатъчна за "обработка" на още 5 литра, от тях още 25 литра и т.н. Т.е. физически невъзможното "перпетум мобиле " и то с химическо-физически методи.
Да кажем, че 80% от енергията ще се изхаби за двигателя - т.е. ще истанат още 20% - които ще са достатъчни за повторна "обработка" на 1 литър вода.
Т.е. - (АА)1 литър вода -> (водород + кислород) + енергия за двигателя + "енергия_за_обработка";
При изгаряне се получава пак литър вода (проста химия).
останалта "енергия_за_обработка" пак стига за обработка на 1л вода, което отива пак към (АА), без никакво вкарване на енергия в системата.

По логиката "600% и нагоре" излиза, че системата ще отделя енергия (движение на автомобила) без да влиза нищо в нея (заради "въртенето" на "енергия_за_обработка").
Ами - и да ме изтриете, и да ме оставите - физико-химически това е невъзможно.
цитирай
137. анонимен - ycru
03.08.2008 13:54
106 пежото, относно коментар 140 мога да кажа че ако нямаше такива като нас нямаше да има нищо ново и щяхме да живеем още в каменната ера .А това ,че има критика към нас може само да ме радва .За съжаление скептиците са част от нас и ние трябва да ги уважаваме .Те неса виновни просто са свикнали да приемат за истина това което им се каже.И въпреки това успях да разделя Н от О чрез ситна копринена мрежичка .Поздрави на всички !
цитирай
138. анонимен - Крас
03.08.2008 21:52
106 Пежото, дай ако може малко повечко информацийка за това, което си направил с мрежичката. Много ми е интересно, а и мисля и на много други хора. А за скептиците е точно така. Успех !!!
цитирай
139. анонимен - d8an
04.08.2008 00:17
Здравейте от доста време чета тази дискусия, и естествено вече от 4 месеца провеждам различни опити, като достигнах до мисълта / която вече сте коментирали тук / че количеството газ не зависи толкова от вида на клетката колкото от захранването. Моята кола е Ланча Капа на метан и до сега съм постигнал единствено много по добра динамика но не и сериозна разлика в разхода. И на това съм доволен :). Генератора ми изкарва не повече от литър на минута, но при някой от опитите при промяна на захранването с импулсно количеството расте / схемите ги има в нета /. Знам , че съм нов във блога и до момента не съм дал нищо полезно / така е защото няма какво да дам / но може ли да разберем как съвместната разработка на г-н Маринов и колегата nrg достигна до това количество.
цитирай
140. анонимен - ramac
06.08.2008 23:04
Заравеите и от мен. не бях писал до сега но пъкдоста научих от блога.
От близо 2 месеца се занимавам с проби и достигнах до следният вариянт:
с РЕНО19 съм и използвах единични клетки като за електроди навих стоманена тел
308L върху текстолитена кръстачка на разстояние 2.5, 3мм . свързах 3
буркана успоредно но отчетох 24А и сега съм с два 16А. Произвеждам около
1.3Л/мин. Разходът ми падна с около 1.5л/100 и мощността на колата се вдигна
значитено. Проблемът ми е следният:
-Като сложа отвор за поемане на въздух започва да ми изхвърля електролит от него
-ако не го сложа при истиването на клетките засмукват вода от охладителя.
за около 3 дена клетките се препълват проблем ли е?
прилагам снимки:
http://i.data.bg/08/08/05/1088161_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/05/1088165_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/05/1088167_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/05/1088168_orig.jpg
http://i.data.bg/08/08/05/1088171_orig.jpg
поздрави на всички!
цитирай
141. анонимен - Крас
07.08.2008 00:24
Здравей ramac !
Мисля, че не е проблем, защото след като го включиш електролита пак отива в охладителя, нали. При мен имаше същия ефект, но нямаше проблем. Само че аз ползвах по-високи буркани, а телта ми беше обикновена стоманена и след няколко часа работа всичко ставаше боза. Поради тази причина, би ли дал инфо от къде мога да си купя такава тел като твоята.
Благодаря предварително !
цитирай
142. анонимен - ramac
07.08.2008 23:01
зсравеи Крас 308L хром никелова тел 2 мм има в почти всички магазини за електроди, исползва се за заваряване с аргон.
цитирай
143. анонимен - estj
08.08.2008 00:23
106 пежото,здравей и от мен Крас.Мисля ,че има разрешение на твоя/нашия/проблем.Просто трябва да си купиш обратен клапан и да го поставиш на маркуча от реактора до кондензоуловителя.Имаго във магазините за декоративни рибки и струва 1 лв.Реното мн.инжекция ли е и ако е как се справи с кислородния датчик/ламбда сонда/.Поздрави на всички !
цитирай
144. анонимен - Крас
08.08.2008 02:22
Мерси за съвета, ама тая тел не ръждясва ли след време ? Според мен, колкото не я хваща магнита, толкова по-добре. Даже ако въобще не я хваща е идеално, защото няма да цапа електролита. Нали знаеш, става тиня и кал, но ще пробвам все пак.
Много оксиводород желая на всички !
цитирай
145. анонимен - ramac
09.08.2008 14:25
реното не промени оборотите си и не се е налагала корекция
цитирай
146. анонимен - Щом не си е променило оборотите, май ...
25.08.2008 00:43
Щом не си е променило оборотите, май сондата не бачка !
цитирай
147. анонимен - Цена на KOH (Калиева основа)
26.08.2008 16:16
Преди малко звънях в две фирми - цената е от порядъка на 2.16 - 2.64лв, но за килограм, т.е. чувала от 25 кг струва към 55-65 лева и не продават на килограм. Ако някой знае място, от където може да се вземе по-евтино, нека да каже.
цитирай
148. анонимен - niki
12.09.2008 11:25
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/mastrskaya/8007_ogon_iz_vody.htm
цитирай
149. анонимен - niki
12.09.2008 11:26
http://forum.beinsa.info/index.php?topic=404.0
цитирай
150. анонимен - Зарибих се и аз по идеята и аз една ...
14.09.2008 21:43
Зарибих се и аз по идеята и аз една седмица изчетох сума работи по темата, но имам някой и друг въпрос, естествено. Значи последния генератор показан от NRG е най-ефективен, но при пресмятанията за оптимално разпределение на тока, какво ще остане за работата на самия автомобил, а тази консумация постоянно се мени и не може да се изчисли ( ден , нощ, фарове, мигачи, перки ...), все пак се взима и енергия от непостоянен източник, като алтернатора, работата на който зависи от оборотите на двигателя. Според мен този проблем ще се реши много лесно ако се монтира 2-ри алтернатор работещ само за тази система, а и малко хора знаят, че всъщност алтернатора произвежда променлив ток, който в последствие бива изправен от диодна плочка и тази плочка ако се премахне, променливия ток значително ще подобри работата на системата.
Четох някъде, че правия ток държи под постоянно напрежение електролита и молекулите на електролита нямат възможност да се пренаредят след като си изпуснат част от атомите, а променливия ток им дава тази възможност, като има определена честота която е най-ефективна ( не я помня ) , но все пак променливия ток дава значителни добиви, и дори и без втори алтернатор, ток може да се вземе преди релето и все пак ще трябва схема за използването на този ток, за да не смущава работата на двигателя, която аз не мога да дам.
Михаил
цитирай
151. nrg - Izvinenie za Latinicata...
15.09.2008 16:21
Pro6tavaite kolegi, no 6te izpolzvam latinica za izvestno vreme...
Posledniq komentar be vajno uto4nenie za tova kak rabotiat alternatorite po avtomobila...Ako toka deistvitelno e promenliv na izhoda na alternatora, to zada4ata ni se ulesniava zna4itelno. 6te prou4a vuprosa i 6te komentiram v bude6te otnovo po tozi vupros.
kolegi, skoro 6te imam dostup do ciala laboratoria, otkudeto 6te vi durja v te4enie s rabotata po elektrolizata.
Imam niakolko vuprosa koito me kusaiat, i vurhu koito osnovno 6te rabotia. Ako imate predlojenia, molia spodelete.
Znaem 4e molekulata na vodata se disociira pri:

1. Elektri4estvo
2. Temperatura pri opredeleno naliagane
3. Magnitni Poleta
4. Himi4eski procesi (alumin v KOH ili NaOH i mnogo drugi)

Dosega samo sum se opitval da rabotia s elektri4estvoto, kato rezultatite koito sum dostignal, kakto i mnogo dugi kolegi sa pove4e ot zadovolitelni, no ne i dostatu4ni.

Sega eksperimentite 6te se naso4at kum kombinirane na visoka temperatura, vortexovo (vodovurtejno) dvijenie na elektolita i otdelilia se gaz, nisko naliagane, predvaritelna podgotovka na vodata (jiva i murtva voda - Kisela i alkalna) i podavane na promenliv tok na pravi impulsi pri opredelena 4estota, kato celia proces proti4a v opredeleno magnitno pole.

Pozdravi!
цитирай
152. анонимен - Михаил ( mad_bul@abv.bg )
17.09.2008 02:00
Михаил ( още от мен )
По принцип съм завършил двигатели с вътрешно горене и съм работил 11г. в сферата на авточастите и ако имате въпроси за колите може да ме питате, но в химията много ме няма.
И така за устройството на алтернатора, във всичките съвременни автомобили се използва променливотоков генератор ( алтернатор ) и само в много старите модели - постояннотоково динамо ( обърнете внимание, че динамото и алтернатора са различни неща, в кожуха на динамото има магнити, а в алтернатора е електромагнит, наречен статор и от там идва и променливия ток) Променливотоковия генератор се състои от алуминиево тяло, в което неподвижно е захванат статорът и токоизправителните диоди. Роторът лежи на два лагера в тялото и предния капак и се върти в статора. Статора е направен от многество тънки железни пръстени, свързани в общ пакет и изолирани един спрямо друг. В паквта има продълговати канли, през които минават проводниците, образуващи трифазната намотка на статора. Краищата на фазите са свързани на "звезда" и са изведени на клеми, изолирани от статора.
Роторът е изработен от мека стомана ( с много малко съдържание на въглерод ) и се състои от вал, на които са поставени контактните пръстени и триъгълните положителни и отрицателни полюси на ротора. В средата на ротора е навита възбудителната намотка.
Когато валът на генератора се завърти, възбудителната намотка създава около ротора силно магнитно поле. По този начин, под всяка намотка на статора минава ту положителен, ту отрицателен полюс на ротора, вследствие на което магнитния поток, протичащ през намотките на статора, изменя своята големина и посока. В тях се индуцира електрически ток, които също така непрекъснато се изменя по големина и посока.
Но тъй като в двигателя и автомобила всички консуматори работят с постоянен ток, променливият трифазен ток ( намотките на статора са 3 отделни ) произвеждан от генератора трябва да се превърне в постоянен. За тази цел в тялото на генератора е вграден трифазен токоизправител, състоящ се от силициеви диоди свързани в схема Грец.

Значи това го преписах почти дословно от един мой стар учебник, не във всички коли подредбата и токоизправянето е по същия начин, но във всички принципа на работа е еднакъв. А генератора замени навсякъде динамото преди 30 години защото произвежда много повече ток, но се нуждае и от първоначален ток за да се възбудят намотките, да си създаде собствени електромагнитни вълни и да заработи.
цитирай
153. анонимен - Михаил
17.09.2008 03:22
http://www.youtube.com/watch?v=vKjUzsNj8NM&feature=user
цитирай
154. анонимен - Иван
17.09.2008 17:21
nrg. не е ли това електронната схема на Боб Бойс? (да не навлизам в друга тема но можеш да си изкараш кирилицата от Windiws-a на PC- то )
цитирай
155. анонимен - Иван
17.09.2008 21:40
http://hydrogengarage.com/PWM3f/Boyce%20Electrolyzer%20Project.pdf
цитирай
156. nrg - Zdraveite!
18.09.2008 12:43
Da, tova e shemata na bob boyce, no ne znam koi ot 3-te ili moje bi ve4e pove4e update-a na negovata shema e tova. Iznikvaha problemi s shemata ot tuk ot tam, i bob i negovite suratnici vuv WorkingWaterCar forum (forum osnovan ot samiq bob sus hiliadi 4lenove, kato edin ot tiah e i samiq Patrick J. Kelly) izmeniaha dizaina na platkata postoianno. Ako se registrirate v foruma 6te mojete da sledite diskusiqta mejdu Patrick, Bob i ostanalite otblizo, kakto 6te imate digitalnite shemi za platkite sus vsi4kite im update-i. Kakto kazah, WorkingWaterCar Forum v yahoo groups.
ps. Blagodaria za suvetite, no polzvam universitetski PC-ta za momenta, i niamam dostup do Regional&Language Settings.
Pozdravi!
цитирай
157. анонимен - spec
18.09.2008 17:50
двулитров четиритактов мотор , при 5000 об/мин , при пълна газ , засмуква 5000 литра в минута . какъв електролизер ще ги осигури ?
цитирай
158. nrg - po vuprosa...
18.09.2008 19:05
..."двулитров четиритактов мотор , при 5000 об/мин , при пълна газ , засмуква 5000 литра в минута . какъв електролизер ще ги осигури ? "

Dvulitrov motor pri 5000ob/min 6te bude zahranen sus priblizitelno 1/3-1/2 energien ekvivalent na benzin, ako bude zahranen s vodorod i bude nastroen pravilno. Da re4em, 4e pri dadenite oboroti 6te izhrazhodva 15kg/benzin na 4as to s 5-10kg vodorod 6te svur6im su6tata rabota. Ako napravim smes ot vodorod s benzin, i injektirame 1/100 ot eneriinoto sudurjanie na benzina pod formata na vodorodo-kislorod + normalnia debit benzin, 6te uveli4im KPD poradi po-dobro/pulno izgariane/po niska temperatura/po-visoka skorost na izgariane ot 0 do 50%.
Tova e ob6to vzeto tainata na dobavianeto na vodorod kum vuglevodorod. Ne dobaviame ogromni koli4estva, a podavame tolkova, kolkoto da podobrim izgarianeto na tejkite vuglevodorodni molekuli, posredstvom goliamata skorost na gorene na vodoroda.
цитирай
159. анонимен - JohnnieSmoker
18.09.2008 19:25
Здравейте,
Според вас-
Понеже не намирам дебел плексиглас 1.5, Мога ли да залепя няколко листа по-тънък, за да получа желаната дебелина за кутията???
цитирай
160. nrg - S drugi dumi...
18.09.2008 19:34
Edin kilogram benzin otgovaria na priblizitelno 12KW energia. Edin kilogram vodorod otgovaria na 33Kw energia.
Imame 2 litrov dvigatel na benzin, koito pri 5000 ob/min "izrazhodva" 15+kg benzin. 15kg x 12KW = 180KW energia, koeto v konski sili 6te otide do 244.73 konski sili. Kolko konski sili imame oba4e ot4eteni na Dyno testa? - okolo 70-100. Kakvo ozna4ava tova? Ozna4ava 4e s normalnata gorivna smes 6te polu4i6 okolo pod 30% KPD, koeto v masovite slu4ai se svejda do okolo 20%, poradi zagubi v triene na dvigatel, toplina v auspuh i radiator. Dizelovite dvigateli mogat pri "laboratorni" testove da pokajat KPD ot 44%-mislia 4e tova e nai-visokoto dizelovo KPD ot4eteno.
Za6to Vodoroda pomaga?
Za6toto
1. Za da generirame 1-2l vodorodokislorod/min sa ni nujni pri normalna edini4na kletka okolo 300W ili 1/2Konska sila
2. Razlikata v broia ne-do-izgoreli gazove v auspuha namaliava v auspuha s 10-70%, za6toto efektivno gi izgariame i izpolzvame tazi energia na "MIASTO" v cilindura.
3. S uskorenie na izgarianeto namaliavame temperaturata v bloka, koiato osnovno se trupa poradi bavno izgariane, s koeto namaliavame zagubite v radiatora.
4. Uveli4avame mo6tnostta na kolata poradi po-dobroto izgariane. Logi4no, ne e li?

Vsi4ki tezi faktori v suvkupnost, ni podobriavat KPD na DVG s 10-50% - v zavisimost ot mnogo faktori, koito se opitvame da douto4nime v tozi, i ne samo tozi, blog

Do tuk ok, ama sega s kolata samo na voda/vodorodokislorod.

Ima redica svedenia v specializiranata literatura i internet, 4e ako promenim na4ina na podavane na toka kum kletkata, mojem da uveli4im KPD na elektrolizata (75-laboratorni uslovia v dne6no vreme, a na6ite sa veroiatno okolo 30-70%). I sega tuk idva nai-interesnata 4ast. Ako niakoi uspee da generira dostatu4no vodorod, za da zahrani dvigatel, koito da generira dostatu4no tok, za da zahrani vodorodniq generator, to tozi 4ovek stava OFICIALNO nai-opasnia 4ovek na planeta Zemq.
Kak stava tova?
Predstavi si edin velosiped, koito stoi na obratno taka 4e prednata guma da se dviji svobodno. S edin mah prednata guma se zasilva, s povtoren mah o6te pove4e i taka dostiga do opredelena skorost, pri koiato samo s IMPULSNI mahove(poneje rukata pipa gumata za mnogo kratko vreme), a gumata se vurti s constantna skorost.
Pri obiknovennata pravotokova elektroliza gi niama tezi impulsni mahove, obrazno kazano rukata ni e postoqnnno na gumata, koeto ograni4ava skorostta s koiato 6te q zavurtim i uveli4ava energiata, koiato 6te izrazhodvame. Ako uspeem da podadem pravilnite impulsi na elektrolizata, po pravilnoto vreme to e mnogo veroiatno da se stigne do edno constantno proizvodstvo, za koeto 6te e neobhodima samo frakcia ot energiqta ako e podavana impulsno, kolkoto da poddurja tempoto.

Nadiavam se da sum obiasnil osnovnite principi po-dobre tozi put, taka 4e da ne se vru6tame vseki put tam otkudeto trugvame.
цитирай
161. nrg - kum JohnnieSmoker
18.09.2008 19:51
razbira se...
Naskoro se zakanih da populiariziram drug vid kletki oba4e, koito 6te ulesniat jivota na mnozina. 6te gi nareka proto4ni kletki. Takiva, v koito rabote6tia elektrolit se dviji, po kontroliran ot nas na4in, taka 4e mojem da go manipulirame po redica na4ini, bez da naru6avame samiq proces. Napr. mojem da go ohlajdame(udobno, no ne e tam istinata), zagrqvane(tova triabva da se stremim da pravim), podavane na magnitni poleta, na vorteksovi "IMPELLERI"(to4no obratnoto na propeller ili perka), kato obema e namalen do minimum. Kontrola nad vsqka edna ot klektite v seriqta kletki na edin generator e vuzmojen, poneje vsi4ki sa v neposredstena blizost, razdeleni samo ot edin izolator i tainata e, 4e kletkite ne stoqt v stati4en sudurjatel s elektrolit, a elektrolita biva izpompvan constantno promejdu im, posredstvom gravitacionni i drugi sili.
Za pove4e info po tezi kletki mi se pi6e, no vreme niama vinagi, za tova molia pregledaite rabotata na na6ite kolegi nezavisimi energo-otkrivateli ot Amerika, kooito nari4at toz tip kletki "SUHI KLETKI"

http://www.youtube.com/watch?v=knug2Umi8C8&feature=PlayList&p=7483DD144F782238&index=3

Ili tursete kliu4ovi dumi, DRY CELL, EBN CELL

pozdravi

цитирай
162. анонимен - въпрос
21.09.2008 14:23
здравейте, понеже разполагам с малолитражен автомобил, на теория дали ще може да работи само този водород. обема на двигателя ми е 400 cc и сега на бензин ми прави разход около 3,5 на 100. колко газ му е нужен за да работи
цитирай
163. анонимен - въпрос (пречат ми ръцете)
21.09.2008 14:26
само този водород = само с този водород
цитирай
164. ireland - Иване направо уби всичко детско в мене ;-)))
23.09.2008 00:52
Добре колега, накра ме да се замисля ама ако ще даваш инфо давай 100% иначе се губи някак смисала на блога.Прав ли съм ?
Е, аз съм по назад с материяла но ето нещо за зяпане.
http://img.data.bg/i.php?id=1165987
http://img.data.bg/i.php?id=1165971
http://img.data.bg/i.php?id=1165979
http://www.youtube.com/watch?v=krbH-SlPCOI
15 бр. ламели(пластини) от нераждаема 304 стомана, дебелина на листа 0,9мм,разтояние м/у ламелите 1-2мм.Размерите на всяка двойка ламели е различни с цел да ги прекарам през гърлото на буркана.При този опит (на видеото) захранването е 12-14в направо от стар акумулатор+ зарядно, водата е изворна без КОН или сода.Както се вижда производството е незначително.Черпи 9-10А при темп. 25-30С на водата.
При следващиа опит с дестилирана вода и сода принаситих разтвора и пласмасовата капачка се стопи доста бързо на + .Доста тъпо от моя страна! Ще трябва да измисля нещо по-стабилно.Давайте мнения и дерзайте....чао.
цитирай
165. анонимен - gotiniq7
23.09.2008 22:51
почти съм готов с един генератор от пластмасова кутия с 2 електрода от мрежа inox,утре го монтирам на колата и ще помисля за импулсно захранване на dc мотори,усилено разбира се
цитирай
166. ireland - Благодарим Иване
24.09.2008 00:16
Мисля, че ликовете и критиката ще са полезни за всички интосиасти в блога.Колкото до критиката аз си я заслужавам и имам много да уча, още прохождам в тази област.
Един въпрос : какво ти е разточнието м/у пластините?
цитирай
167. анонимен - 38va
24.09.2008 18:43
106 пежото,здравей Иване много ще ми е интересно ако споделиш със нас клетката за два газа.Разбира се това е лично твое решение,но ако го направиш ще съм ти съм много благодарен! Виждам ,че при теб има голям напредък и много се радвам че има хора като теб.Искам да ти кажа ,че много ми допада идеята за влючване и исключване на две клетки последователно.Е както казах по-рано аз се интересувам повече от Н2 .Поздрави на всички!
цитирай
168. анонимен - Катализатор
25.09.2008 00:05
Колеги относно катализатора: NaOH (сода каустик) можете да намерите в железариите. Продава се за отпушване на канали
цитирай
169. ireland - 10x
25.09.2008 00:32
Трудно се реже нераждаем стоманен лист с ножица за ламарина без да се огане, но твойте си ги докарал доста по прави от мойте де ... Идеално става само с гилотина.В БГ ги има маи само из фабриките.Тука намерих една ама трябва да си платя за да ми ги отрежът.Незнам защо си бях наомил или по-точно баща ми ми го втълпи това,че трябва да преближа плоскостите максимално близко и за това се целих в 1мм , но не вийдам осезателна разлика.Верно че и клетките са коренно различни, но все пак ...
Вие какво ще кажете?
цитирай
170. nrg - Privet Ivane!
27.09.2008 15:57
Spored men, ako oblepi6 stenite na kutiqta s tekstolit, s pomo6tta na toplinnoustoi4iv silikon 6te namali6 riska ot zamursiavane na elektrolita v kutiqta ot silikona, s koito si pokril stenite sega(ako sum vidial pravilno ot linkovete, koito prati).
цитирай
171. анонимен - kj34
01.10.2008 10:42
106 пежото ,живея в Стара Загора обиколих целия град,но не намерих Калиева осново ако някой може да помогне ще бъда много благодарен.Калиевата основа реагира по - бързо от другите електролити и най важното захранването не грее.Поздрави на всички!
цитирай
172. анонимен - Здравейте, в момента нямам време да ...
01.10.2008 12:17
Здравейте, в момента нямам време да прочета всички мнения, но съм заинтересуван от темата. Едно нещо ме интересува най-много. Са ние слагаме некви работи по мотора, вода треа ли си носим допълнитело? Количество?! Тегло на генератора? Мерси
цитирай
173. анонимен - БРАВО
01.10.2008 20:39
БРАВО МОМЦИ ПОЧВАМ И АЗ АКО НЯЩО СА ПРЕДАДЕ НА ЛИНИЯ СЪМ
цитирай
174. ireland - здравейте!
02.10.2008 10:32
Като добавка към горе казаното от Иван бих искал да помоля всеки който иска да вземе отношение по темата да се регистрира за да се знае кой кой е.Не е никак сложно!
цитирай
175. анонимен - Крас
02.10.2008 12:45
Моите уважения към Иван и труда му, разбирам яда му към готованковците. Но пък Иване, покажи, ако можеш някакво видео на нещо работещо, а не снимни. Не се заяждам. Лека и спорна !!! П.П - Малка корекция...това е Блог, а не е форум.
цитирай
176. анонимен - внимание
03.10.2008 00:59
Момчета, обърнахте го на класна стая... всички. Темата е Водороден генератор! Имайте поне малко уважение към NRG - човека който е създал и развил този блог и не съсипвайте труда му!!!
цитирай
177. анонимен - Здравейте пичове. Аз искам да по...
03.10.2008 08:45
Здравейте пичове.Аз искам да попитам дали е възможно плочите на генератора да се изработят от дисковете на стари hard discs.Щото аз от тях бях решил да изработя първия си HHO генератор
цитирай
178. анонимен - Въпросните дискове нямат магнитни ...
03.10.2008 09:37
Въпросните дискове нямат магнитни свойства ,но са проводници, дебели са около 1.5 мм .изглеждат качествени като материал и изработка.Но дали стават за плочи на генератора.
цитирай
179. nrg - Privet Kolegi!
03.10.2008 22:26
Poradi skoro6nite "dulboki" diskusii otnosno pravopis se naloji da ponamalia koli4estvoto komentari, za da se vuzstanovi ka4estvoto. Pro6tavaite za nalojenata miarka, no taka smetnah za spravedlivo.
Triabva da spazvame niakakuv etiket, i ako ne go pravim ima koi da koregira.
Pozdravi i uspeh na vsi4ki.

Ps. Plo4i ot hard disk ne vur6at nikakva rabota. Ima hora, koito ve4e sa probvali i moje da razberete tova kato pregledate komentarite v bloga.
цитирай
180. ireland - ?
04.10.2008 14:54
Ivane, kade nameri KOH v Burags ?
nrg dobre si napravil !
pozdravi

цитирай
181. ni6toto - кислородна вода Н2О2
05.10.2008 18:59
Някой пробвал ли е с кислородна вода?Продава се в аптеките и дава повече кислород.Горелката гори с много як пламък!
цитирай
182. анонимен - Крас
06.10.2008 10:52
Иване, нали беше мотопед, а сега чета, че е Рено 19. Исках да документирам, но са ти изтрити предните постове. Спомням си, че мотопеда беше на твой приятел, който не беше в страната и ти неможеше да покажеш, но както и да е. Това е добре, че си карал 30 км. , но поясни, само на Браунов газ(ГАЗ-така се пише тази дума) ли вървеше или и с друга добавка? Чакаме видео !!!
цитирай
183. анонимен - Крас
08.10.2008 11:27
Разбирам.....разбирам.....аз лично всичко разбрах, а и всички останали. Всичко е ясно !
цитирай
184. ireland - zdraveite
09.10.2008 01:24
eto edin dobre napaven sait
http://www.itm-power.com/
цитирай
185. анонимен - Шакти
11.10.2008 20:28
две тръби една в друга,3 мм междина,захранване от винтоверт,12 волтов за да работи в колата
цитирай
186. анонимен - jtmo
17.10.2008 08:21
106 пежото,здравейте искам да попитам знаещите по тази тема кои е най добрия материал,който се поставя между анода и катода.Аз до сега ползвах гумени шайби но с времето те стават проводник.Поздрави на всички!
цитирай
187. ireland - zdravrite
17.10.2008 23:48
И аз се чудя каво ще накара гумени 2мм шаиби дето ползвам и аз да станат по-проводими от водата!
Иване до затвора не намерих КОН намерих в центара 4-5лв/1кг. пакетира се димитровград.Явно пореди ниското потребление не се зарежда редовно.
поздрави!
цитирай
188. анонимен - Mbenza
18.10.2008 12:37
Zdraveite pi4ove ! az otdavna se zanimavam s toq braunov gaz i razbrah dosta ne6ta za nego i za bezopasnata rabota s nego i zahranvaneto mu v kolata . Iskam da vi predopredq za izkliu4itelno vnimanie v bezopastnostaa na el. vrazkite za6toto toka koito minava e stra6no golqm i taka ne bqh obarnal vnimanie oba4e mi se be6e razhlabil "-" na zahranvaneto na kletkite i stana ebasi pojara . Izgorq mi instalaciqta na berlingoto i mi struva6e akumolator 170lv i nava kutiq /2 upotreba de / za bu6onite i reletata pri dvigatelq 300 lv. i dosta dr. dreboliii i qzak za ikonomiqta koqto prave6e braunoviq gaz . A otnosno kolegata koito si misli 4e gumenite prasteni stavat provodnik nee taka prosto utaikite koito se polu4avat ot vodata te padat na dunoto i te pravqt kuso na lamenite . Na men taka mi gorqha reletata i bu6onite . Efekta ot gazta e golqm no na prvo mqsto sa predpaznite merki . Are uspeh i sorry za latinicata.
цитирай
189. анонимен - nodegamra
19.10.2008 01:00
armagedon. kazi kolko ampera ti har4i na 12V kletkata i kolko litra gaz proizvezda v minuta. Tova e vazno.
цитирай
190. анонимен - искам да попитам, настройките на ...
19.10.2008 13:26
искам да попитам, настройките на карбуратора бутат ли се изобщо? например размера на жигльорите.
цитирай
191. анонимен - 4yck
19.10.2008 16:54
106 пежото,за гумените пръстени се оказахте напълно прави неса само от гума,а и от нещо друго незнам какво.Най после открих КОН и вече направих няколко опита с нея кото електролит.Водата е чиста вече трети ден ,а газта два пъти повече.Имам въпрос : На каква консумация в /А/издържа генератора.Поздрави на всички!
цитирай
192. анонимен - Михаил
19.10.2008 21:26
За невярващите, вижте това клипче:
http://www.youtube.com/watch?v=eb9urNUFzAM
колата върви изцяло на вода, повече за това тук:
http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=4&id=15465
Използват някакви "membrane electrode assembly (MEA)" , търсих схема на тази клетка в Гугъл, но не намерих точна.
NRG пусни ми твоя скайп на меила да си попишем малко по темата mad_bul@abv.bg
цитирай
193. анонимен - nodegamra
21.10.2008 16:06
Армагедоне, 40V по 30A са 1,2КW, нали така. За волтажа съм съгласен че може да се вдигне с трансфертер, но тези ампери как ще стане в колата ... незнам. Освен да имаш акумулатор от електрокар. И вземи ги измери тия литри в минута щото нещо не се връзват нещата. Въпроса ми беше конкретно за последния ти опит с Аудито, защото при тия 1200W колата ще угасне ако е със стандартна батерия. Има и мн. други въпроси но сега не ми се пише. Айде лека !
цитирай
194. анонимен - nodegamra
22.10.2008 00:56
Правилно иване аз например си карам шкодичката две години на газ и се топля също така на газ който си произвеждам от вода. Не си казвай тайните. Аз не плащам повече от 100 лева ток на месец, но отоплявам 320 кв. метра площ със Бр.газ. Тайната е в честотата както казваш ти. Отдавна я ползвам. Успех !!!
цитирай
195. анонимен - Гого
22.10.2008 18:37
Добре ще направиш ако спреш да пишеш наистина !!! И няма какво да се умаловажава труда ти защото го няма. Четеш в други форуми и тука само разпъваш локуми. Много говориш а нищо не казваш. иване иди да се прегледаш
цитирай
196. анонимен - 5tk5
22.10.2008 19:17
Напълно съм съгласен с колегата от коментар 201.Този блог е за обмяна опит и постижения свързани с темата.Нормално е да се задават въпроси и да се получават отговори.Та нали това е целта мам.............Поздрави на всички
цитирай
197. анонимен - 5eme
25.10.2008 20:07
Здравейте колеги,следя редовно темата и искам да питам намерил ли е някой от ваз начин да кара и през зимата на Браунов газ.Миналата зима слагах какви ли не изолации но нищо не помогна ,водата с КОН замръзна и се наложи да сваля реактора до пролетта.Мислех да пробвам Етанол , но четох някаде в нета ,че електролиза плюс алкохол се отделя киселина .Поздрави!
цитирай
198. анонимен - Михаил
26.10.2008 23:40
Ами един от вариянтите е като при изпарителя за газта, да минава топла вода от двигателя и да затопля клетката, без да взаимодейства с електролита, а в последствие и клетката си отделя топлина.
цитирай
199. анонимен - sn6g
30.10.2008 16:54
Zdravei Mihail , tova e variant no za sajalenie ne varshi rabota zashtoto vodata s KOH zamrazva za edna nosht pred bloka .Ako ima i drugi nachini molq pishete .Pozdravi na vsichki !
цитирай
200. nrg - Zdraveite!
01.11.2008 00:49
Problema sus zamruzvaneto na elektrolita e naistina vajen i kusae vsi4ki ni, nezavisimo kakuv tip generator izpolzvame.
Prez liatoto izrabotih edin "izparitel" za tejki vuglevodorodi, i misleh da go izpolzvam s gorelo maslo, poradi visokoto mu energiino sudurjanie i sravnitelno lesnia i evtin dostup. izparitelia v su6tnostta si e blizuk do GEET Sistema, no ne suvsem su6tiat princip.

Na4in na rabota i konfiguracia--

Na kratko, Imame dva cilindura.
C1{ r (vutre6en)=11 & r (vun6en)=11.5cm }
C2{ r (vutre6en)=3cm & r (vun6en)=3.5cm}. C1 "obhva6ta" C2 izcialo s cel da se pozvoli maksimalen obmen na toplina, koeto e predpostaveno ot materialite, koito izpolzvam (jeliazo :). C2 e sudurjatelia na vuglevodoroda i obema mu e ~1/2L. C1 e suotvento sudurjatelia na C2. C1 su6to taka e svurzan kum ohladitelnata sistema na kolata, taka 4e ohladitelnata te4nost sled bloka i termostata cirkulira prez C2(nagrqvaiki C1). Samata cirkulacia e vuzmojna ot pompata na ohladitelnata sistema, za6toto C2 prekusva liniata TERMOSTAT-RADIATOR, kogato imame toplina s nai-visoko ka4estvo.
Temperaturata v C2 i C1 6te stigne do ravnovesie s tazi na rabote6tia fluid, koeto v normalen rejim na rabota na daden DVG e v ramkite na 85-95 po Celsii. Poradi visokata temperatura zapo4vat da se otdeliat GORIMI VISOKOENERGIINI IZPARENIA. Tezi izparenia sa "izbutvani i otnasiani" ot cirkulira6tia braunov gaz prez C2, kum krainata destinacia BUTALO. Za celta C2 e montiran na liniata vodoroden generator-vuzduhovod, i vodorodo-kisloroda kloko4i prez gore6toto gorelo maslo, subiraiki 4ast ot nego. Sled kato sme kombinirali dvata gaza ot C2 izliza smes s temperatura ot poriaduka na 90 po celzii, koito minava prez edna serpetnina ot medna truba(za propan-metan instalacii po kolite), koiato e uvita okolo izpuskatelnia kolektor, koeto nagriava smesta dopulnitelno predi da bude izgoriana.

Tova e teoriata, no na praktika za jalost ne stignah do testovete. Eh jivot...

Ideata mi e slednata:
SLED KATO IMAME OSTATU4NA "OTPADNA" TOPLINA V RADIATORA, MOJE DA IA IZPOLZVAME I DA RE6IME PROBLEMA S VODORODNIA GENERATOR, PO PODOBEN NA OPISANOTO USTROISTVO NA4IN. ESTESTVENO GENERATORA NIAMA DA MOJE DA RABOTI SLED 5-ATA MINUTA, NO SLED PURVITE 20 MISLIA, 4E KAKUVTO I DA E STUDA, 6TE SE STOPI.


Pozdravi na vsi4ki!
цитирай
201. plamenk - Браво
10.11.2008 23:15
до 194. анонимен - nodegamra
Искам и аз да понамаля сметките за отопление - дай малко повече информация за постиженията си, дебит, честота, как подържаш да си в резонанса, сигурно има тънкости
цитирай
202. анонимен - ?
17.11.2008 23:49
има ли някой във форума?къде се дянаха всички?
цитирай
203. nrg - Привет на всички!
18.11.2008 14:19
Успях най-накрая да свържа компа ми с университетския сървър, така че мога да пиша на кирилица.
Напоследък възникнаха спорове по редица въпроси, един от които бе "Колко газ с колко ток???".
За да реша проблема направих една малка програма, която с доста точност показва КПД на системата ни. Моля, погледнете новия пост, ако се интересувате.
цитирай
204. анонимен - gotiniq7
18.11.2008 18:35
ne e ivan,pi6a v beinsa.info ot vreme na vreme,i az se 4udq na tozi maistor ot pomorie kak gi polu4ava tezi rezultati ama sprq da pi6e...
цитирай
205. анонимен - ud25
20.11.2008 14:04
106 Пежото.Здравейте колеги!Искам да напомня на всички ,че не трябва да се прекалява с консумирания ток от генератора на колатони.Ако косумацията е по голяма от възможностите на генератора на кола реактора за ННО започва да черпи ток от акумулатора.При голямата консумация на ток / A / плочите в акумулатора се огъват и не след дълго клетките в акумулатора се прекъсват ,кото води до смърт на акумулатора.Електролита в клетката на акумулатора става черен и при заряд започват да врът.поздрави на всички!
цитирай
206. анонимен - Румен
23.11.2008 20:33
какво ще стане ако се използва обикновен акумолатор за произвеждане на водорода
цитирай
207. анонимен - manu
24.11.2008 14:07
Какво имаш в напредвид? Дай повече инфо!Поздрави!
цитирай
208. анонимен - phzj
07.12.2008 09:54
ЕЕЕЕЕЕ-ХООООО споделете нещо бре хора да не заспахте зимен сън бре колеги.Айде на работа стига сън повече,че това назе чака.Поздрави!
цитирай
209. анонимен - iygz
31.12.2008 14:49
Здравейте колеги и ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! Е изглежда че има надежда да караме и през зимата на ННО газ ето http://www.youtube.com/HtgXKOZhZgM&NR=1
цитирай
210. armagedon - здрасти
03.01 16:40
оле какво правите бре народе, за много години да ви върви по водород
цитирай
211. анонимен - gotiniq7
04.01 18:21
Здравейте колеги, дайте малко инфо за INOX тръби около Пазарджик
цитирай
212. анонимен - plamenK
04.01 18:27
в Пловдив на Брезовско шосе в бившия завод ЗАЕ има фирма ТОМИКА, която продава само неръждаеми тръби е всичко от инокс
цитирай
213. анонимен - 5wwb
05.01 18:11
Здравейте колеги дайте някоя работеща схема на PWM регулатор айде че я закъсах стея схеми ПОЗДРАВИ!
цитирай
214. анонимен - gotiniq7
13.01 00:30
www.mazeto.net
цитирай
215. анонимен - s8vf
14.01 07:55
Здравей Готиния 7. Много съм ти благодарен от това имах нужда ще си направя една две схемички дано работят.Какво мислиш за етанол към КОН и дестилираната вода ? Дали е безопостно за двигателя?Ако не то тогава ще караме и през зимата с 10% етанол в електролита.Поздрави!!!!!
цитирай
216. анонимен - gotiniq7
16.01 20:48
помисли за подгряване с антифриза,от двг,серпентина или в по-голям съд със серпентина (както изпарител за газова)
цитирай
217. анонимен - dtye
17.01 11:45
някой кара ли през зимата на ННО газ ако има моля споделете със снимки Поздрави!
цитирай
218. анонимен - ne se zanimavaite s gluposti a pr...
04.02 14:55
ne se zanimavaite s gluposti a pravete pari kato men
i togava vsi4ko 6te e nared
цитирай
219. анонимен - Plamen
04.02 18:16
Доколкото разбирам няма резултати или ако някой има не ще да ги сподели. Е за какво е тоз форум тогаз - едни да се хвалят със несъществуващи успехи а други да гонят вятъра с празни надежди
цитирай
220. анонимен - zdraveite
05.02 23:48
Molq da me izvinite che ne pisha s kirelicata... Ta po povod na komentara na neregestriraniq Plamen deto se izqvqva taka krasnorechivo reshix da pisha che skoro shte zavarsha novata si stranica s tochni rezultati i snimki na moi postijeniq i na drug chovek koito predpochete da ne go spomenavam,ta moga da otgovorq i na negoviq komentar che ima i takiva koito chakat na gotovo i tochno zaradi tqx takiva kato tqx takiva dobri blogove ne sa tolko polzotvorni poneje tezi deto chakat na GOTOVO vbesqvat takiva deto si mardat mozachnite kletki i gi prinujdavat da spirat da pishat...
цитирай
221. анонимен - ....
06.02 00:10
a ako se pitash zashto ne pisha ot moqta registraciq, ami prosto zashtoto sam edin ot tezi deto sa se otkazali da spodelqt rezultati na gotovo no poneje shte polzvam stranicata mi za neshto kato CV za pred edna komisiq po sashtiq proces po koito taka usardno nqkoi xora chakat na gotovo...razbiram te plamene napalno no se opitai i ti men da razberesh che sam na sashtoto mnenie che ako nqma spodelqne smisala na tova da si pishem tuk e nikakuv no az davax pokazvax,kazvax kakvo sam napravel i daje obesnqvax kak da stane no vse se namirashe nqkoi deto kazvashe che nqmalo da stane i neznam si kakvo oshte i za tova si iztrix komentarite i linkovete,vij opitai da me razberesh,zashtoto az za da imam moite si rezultati koito shte postna v stranicata i to samo kato kraen rezultat v tablica a ne nachin na dostigane,po prostata prichina che na men nikoi ne mi e dal nishto na gotovo i sam se staral da vpregna cqlata si energiq nad tozi proces ELEKTROLIZA i nachini na podobrqvaneto mu, a takiva deto chakat NA GOTOVO ne samo ne sa si napanali mozaka da pravqt neshto ili pone da obsadqt s xorata tuk ami i sa si praveli tva deto im se iska,chovek az daje sam se lishaval vecher ot seks s priqtelkata mi,koqto idva v staqta mi i me zakacha i si mi pokazva che i se iska,znaesh li,kazval sam i "mila kogato zavarsha opita togava,sori" i tq se razsardva i si zaminava,normalno razbiram q,chuvstva se kofti, a onezi deto chakat na gotovo, prez tva vreme koeto az sam izxabil za opitite te sa si praveli kefa v palniq smisal na dumata...e ti bi li dal na gotovo da rechem nqkoi dosta dobar rezultat na moe mqsto,zashtoto az sam daval i poluchavam vapros ot sorta ama kak taka stava,ami shto ne kajat i da im naprava kletkata i da im razkaja tva deto sam nauchil s dosta chasove chetene na temi ot visha ximiq i oshte dosta neshta kato nqkoi zakoni ot fizikata i elektronikata,i da im napravq i impulsen generator da si vkarvat i impulsi ta da se podsili procesa a da im kaja i chestota ili napravo da im naprava sxemata s moi pari i da im q nastroq i da q testvam i da q dam ei taka NA GOTOVO, a ne, shtoto edna sxema se proektira dosta golqmo vreme, znaesh li kak vuobshte se proektira dadena elektronna sxema,edva li,ama az davam ludi pari da si plata semestara shtoto sam student v mnogo skap universitet i si plashtam za da me uchat koe kak se pravi po taz prokleta elektronika i ne samo po neq,shtoto tq e samo edin ot mnogo predmeti za koito si plashta edin student, i da dam truda si na gotovo, mi az kakvo pechelq,moje bi tva che nqkoi shte e po xitar i s poveche pari ot men i da ide da go patentova,brex,abe to naivni xora che ima taka e, ama bash pak abdali ne mislq,molq te ne se obijdai,ama ne izcqlo prav,spored men foruma e do tolkova do kolkoto da se dadat napatstviq i da se pusne nqkoi link za klip i snimka,tva e, shtoto po tvoita logika bate nai dobre ela pri men gledai me kak si pravq nqkoi tankosti i si gotov,az se macha godini sam i nikoi ne pomaga i posle dai,ama ne,no za da ti dokaja che ne si prav shte pusna sledvashtiq pat linka za stranichkata mi koqto estestveno nqma da e v krainiq si variant zashtoto shte se dobavqt i klipove i linkove,no ne se nadqvai da ti kaje nqkoi koe kak go postiga ako e postignal naistina dobar rezultat,ako nqkoi go napravi znachi e mnogo naiven i prost,da me izvini za izraza ama tez deto kriqt sa si mnogo umni daje i zaslujavat da se uchi ot dumite im chovek shtoto ne sa balami kakvito qvno iskash ti da ima,prez komonizma choveko imashe takova neshto da rabotim zaedno i vsichko da e obshto ama sega go nqma,komunizma propadna,a tva da ti dade nqkoi svoite rezultati i nachina na dobivane na tqx e tochno gotovanshtina....sori za dalgata rech ama mi e smeshno kato vidq nqkoi taka da chaka,ti ako si mislish che shte trognesh nqkoi kato men da ti dade nqkoi akal si se obarkal...uspex
цитирай
222. анонимен - 4unz
06.02 17:12
Ооо Иване ти си жив бе човек. За какво го правиш за пари или за хората ПОМИСЛИ!!!!!!
цитирай
223. анонимен - Plamen
06.02 19:55
Иване, бих могъл да ти бъда полезен,без да издаваш постиженията си. Оценявам това, което правиш високо.Обади ми се на GSM:0888-809256
Пламен
цитирай
224. анонимен - omg
10.02 22:53
ole kolegi kakvo stava bre,nishto ne pishete shto tai bre
цитирай
225. анонимен - Iulian
10.02 23:37
lele male,ne che iskam da se zaqjdam ili da zasegna kolegata vi plamen ama mi e chudno kak shte stana taka che shte pomognesh na ivan i s kakvo,ili prosto iskash da ti spodeli nqkoi idei,ne go misli za tolko prost,toi mi kaza che ti se e obadil i che ste se chuli no prosto da ti kaja da znaesh ot nego ne mojesh da izkopchish nishto,naistina mnogo neshta e napravel no nqma da ti kaje,lichno sam go vijdal kakvo e pravel i mi e chudno s kakvo tochno mojesh da mu pomognesh,no se samnqvam da imash naistna dobri namereniq,poneje men taka edin chovek se opita uj da mi pomogne no me cakaxa dosta,no ivancho sa se opitvali veche da go cakat s takiva neshta i si ima obica na uxoto,ne si misli che shte udarish djakpota s nego
цитирай
226. анонимен - ИВАН
12.02 01:24
Здравейте! Реших да пиша точно по този начин тук и сега поради две причини. Едната че бях заплашен с убийство преди година от чивек който е собственик на бензиностанция понеже момчето на което направих водородна клетка с която намаля разхода си ме е изданил че клетката е от мен и даже му е дал номера ми, а втората ми причина е че скоро имах разговор с човек с който се запознах в този блог и се опасявам да няма втори такъв случай както с предишния човек,но този път може да е по зле,просто имам такова неприятно усещане и този път даже и баща ми е на ясно. И за да бъде обоснавано опасението ми за зловредни цели към мен ще разкривам от части човека който ме помоли да му се обадя за което сажалявам и то доста, но въпреки че аз не исках да ме търси повече след нашия разговор от който останах отрицтателно настроен и разубеден за каквито и да е контакти, той пак ми звъня. Моля те Пламене,разбери ме,не ме тарси на личния ми gsm, остави ме на мира. Мисля че се бяхме разбрали а и аз бях достатъчно ясен в думите си. Аз сам си гоня целите. Ще ме принудиш да си сменя gsm. Още щом ме питаше "каква ми е кръвната група" и това че когато те попитах с какво ще ми помогнеш и какво очакваш от мен да получиш, и от това че ти не сподели намеренията си ако те са наистина безкорестни за което се самнявам, ми стана пределено ясно. Ти сам ме принуди да взема такава мерка когато ми се обади въпреки моята забрана да ми звъниш - да разкрия какви са ти целите към мен поне според моите разборание и след като вече човек като теб добре ме изработи а все пак аз съм човек на опита и грешката и се уча от моите и чужди грешки и въпреки че съм парен реших да подходя човешки. Но още не съм се научил да не се доверявам както си трябва. Но ти до някъде злоупотреби с личното ми пространство като ми звъниш на личния ми номер при условие че аз см ти писал че НЕ ИСКАМ. Но нека и другите тук които учасват в този блог да си направят тяхната преценка на това което смятам да разкрия. Значи аз споделих някои неща относно мои опити, по точно крайни резултати които за някои биха се сторили доста невъзможни но при мен са реални. И не знам защо този човек беше адски потаен ва разговра ни но аз не можех да повярвам и на една негова дума. Но когато към края на разговора ни аз попитах Пламен с какво точно би ми помогнал и точно какво очаква от мен като заплата защото има един неписан закон които гласи- за да вземеш трябва да дадеш. И този човек просто не ми каза конкретните си намерения. Илиза ми с тезата че иска да помогне да си дам сметка какви да ми бъдат крайните цели а как да ги постигна си било моя работа но аз този психологически номер съм го чел в на майка ми лекциите по психология които и бяха предавани от един професор по време на второто и висше образование. Аз моите цели и методики съм си ги определил,снел съм на лист нуйжите параметри за следене и нека другите си направят сметка до къде съм стигнал след като в момента работя върху писането на програма за микроконтролер която ще следи всички според мен нужни параметри които не са всички. Но винаги има какво да се прави като подобрения,такаче аз съм доата напред за разлика от преди година да речем. Та този човек не ми даде конкретен отговор за намеренията му и целите му относно мен и думите му бяха " намеренията ми не са корестни " а мен това не ми дава представа ама никаква за тези въпросни намерения. Но понеже баща ми не ми е само баща ами и приятел, реших да му прочета целия ни разговор и въз основа на това с което съм го запознал той ми каза че след като даден човек не казва намеренията си открито и ясно на човека с който е решил да има отношения и след като е потаен и увърта то значи тези намерения ако бъдат споделени те ще разубедят човека към който се отнасят да прави каквото и да е, а ако намеренията са чисти те биват споделяни и излагани на яве защото в тях не би имало никакви препдоставки за упасения относно някаква зловредна цел или мисъл. Такаче след като аз не получих точно какво се иска от мен и какви са целите на комуникациите между нас двамта, реших да се отрдрапна и да преустановя отношения както ме посаветва моя родител и в същото време - приятел. Но този човек - Пламен ми се обади днес пак и казва че ми бил даже обиден,брех. Та аз реших да споделя това което е станало на въпрос защото аз нито познавам човека с който имах контакти и нито ми станаха ясни неговите намерения. И за това пак казвам,аз не искам този човек да ми звъни на личния gsm. По принцип човек има нещо като вътрешен глас който го съветва кога какво да прави ако се вдуоми и преди този вътрешен глас ме съветваше да не се доверявам на предишния човек който ме излъга и то доста сериозно, но сега пак ми казва същото относно този човек - Пламен но той не спира да ме притеснява. И въпреки че аз споделих че баща ми е доста в негативно настроение относно него и до някъде нахалството му и ми каза да пиша тук точно и ясно на кратко как стоят неюата за да знаят и другите участници в блога да не се доверяват, но всеки носи глава на рамете си все пак. Та баща ми е готов да застане зад гърба ми със всички средства в случай на затрашаване на мои интереси и спокойствие и даже нарушаване на лично пространство от този човек. Но въпреки това че аз му го написах в скайпа където се проведе нашия разговор, той пак ми звъни на ЛИЧНИЯ gsm. Да аз згреших относно този човек като му дадох номра и ника си но това не му дава право да ме притеснява и да нарушава спокоиствието ми. Просто целта на този ми пост е да ви осведомя да нямате много вяра на всеки който реши да ви предложи някакъв вид помощ. А части от нашия разговор помня и ми се набиха доста в сазнанието. Ще копирам някой неща от статиските ми които за щастие пазя все още,например много ме озадачи и отдрапна въпроса за кръвната ми група, от това баща ми се шашна тотално а аз спрях да взимам на ссериозно всяка следваща дума:

АЗ

a ti kak iskash da uspeesh bez opiti
[2/11/2009 12:59:27 AM] says: trqbva da se opitva tva onova da stignesh do izvoda koito tarsish
[2/11/2009 12:59:33 AM] says: az ot vseki test si prava zapiski

ТОЙ

[2/11/2009 12:59:41 AM] Plamen Karaivanov says: разчитам на хората около мен

АЗ

tva e greshno
[2/11/2009 12:59:55 AM] says: az razchitam na men

ТОЙ

[2/11/2009 1:00:22 AM] Plamen Karaivanov says: знаеш ли коя кръвна група си?

АЗ

ne mi i trqbva
[2/11/2009 1:00:40 AM] says: no e dobre da se znae
[2/11/2009 1:00:52 AM] says: no kakva vrazka ima kravnata mi grupa s tva

ТОЙ

[2/11/2009 1:03:10 AM] Plamen Karaivanov says: за да знам дали си Б група или НУЛЕВА - от това ще зависи успеха ти

АЗ

v kakuv smisal
[2/11/2009 1:03:31 AM] says: kravta kakvo ima obshto s uspexa
[2/11/2009 1:03:37 AM] says: ne razbiram
[2/11/2009 1:03:57 AM] says: i kak po tochno shte vlqe edna kravna grupa na mozaka ti
[2/11/2009 1:04:01 AM] says: i na znaniqta ti
[2/11/2009 1:04:04 AM] says: ili gi imash ili ne
[2/11/2009 1:04:07 AM] says: ne razbiram
[2/11/2009 1:04:09 AM] says: stranno

ТОЙ

има значение- Б обичат все да сменят интересите си, Нулевата обича да се сравнава
[2/11/2009 1:05:26 AM] Plamen Karaivanov says: не че има значение - човек е сложно нещо - има и други фактори

АЗ

2/11/2009 1:05:42 A malko mi e stranno zashto go kaza tva
[2/11/2009 1:06:27 AM] says: sega da ne me pitash i za zodiqta mi

ТОЙ

[2/11/2009 1:07:15 AM] Plamen Karaivanov says: чао

АЗ

[2/11/2009 1:08:12 AM] sori che te pitam tochno sega za tova no beshe kazal che mojesh da mi badesh polezen
[2/11/2009 1:08:34 AM] taka bqxa dumite ti v bloga
[2/11/2009 1:08:57 AM] a ot razgovora mi stana malko stranno zashtoto me pitsh stranni neshta (za kravna grupa..)

ТОЙ
[2/11/2009 1:09:16 AM] Plamen Karaivanov says: естествено - ще го разбереш-

АЗ

2/11/2009 1:09:42 AM] az pitam s kakvo
[2/11/2009 1:09:45 AM] poneje mi e malko stranno
[2/11/2009 1:09:51 AM] poneje kontaktuvame ot skoro
[2/11/2009 1:09:52 AM] i
[2/11/2009 1:10:01 AM] ne sa me pitali takiva neshta predi
[2/11/2009 1:10:11 AM] zapoznaval sam se taka s xora ot sashtiq blog i
[2/11/2009 1:10:19 AM] edin ot tqx mi e mnogo dobar priqtel
[2/11/2009 1:10:26 AM] vapreki che ne sme se vijdali na jivo
[2/11/2009 1:10:30 AM] no si dopadnaxme
[2/11/2009 1:10:41 AM] prosto sam otkrit vinagi kam vseki
[2/11/2009 1:10:50 AM] i ako trqbva da sam chesten malko me ozadachi tazi vecher
[2/11/2009 1:10:58 AM] kakto i s jelanieto si da mi badesh polezen

той

[2/11/2009 1:11:21 AM] Plamen Karaivanov says: дано има повече като тебе - нее нормално само магазини с китайски стоки и никакво производство- държаваа трябва на ръце да носи хора като теб

АЗ

[2/11/2009 1:11:23 AM] a po princip za da dade koito i da e chovek neshto go pravi s nqkakva cel ot drugiq
[2/11/2009 1:11:44 AM] radvam se che mislish taka za men
[2/11/2009 1:11:58 AM] no mi e malko stranno ot razgovora ni kam kraq
[2/11/2009 1:12:10 AM] ne iskam da te obidq neshto no
[2/11/2009 1:12:22 AM] s tova momche deto se zapznaxme kakto s teb
[2/11/2009 1:12:43 AM] no vse pak
[2/11/2009 1:12:46 AM] da svalim kartite
[2/11/2009 1:12:52 AM] az kakvo pechelq i ti sashto
[2/11/2009 1:12:56 AM] az obicham otkriti neshta
[2/11/2009 1:13:01 AM] ako me razbirash
[2/11/2009 1:13:06 AM] ovajavam te kato chovek
[2/11/2009 1:13:19 AM] no vse pak smqtam che zaslujavam da si kajem otkrito vsichko
[2/11/2009 1:13:24 AM] kato zreli xora de

ТОЙ

[2/11/2009 1:13:33 AM] Plamen Karaivanov says: добре, утрото е по мъдро от вечерта

АЗ

[2/11/2009 1:13:33 AM] to qsno che imame sxodni celi
[2/11/2009 1:13:35 AM] no vse pak
[2/11/2009 1:13:38 AM] da
[2/11/2009 1:13:40 AM] saglasen sam
[2/11/2009 1:13:50 AM] no ne mi otgovori na vaprosa
[2/11/2009 1:14:45 AM] vse pak che adresa na kompa mi se sledi kako i trafika kam komputara mi no vse pak mi e interesno da razbera tvoite interesi i po tochno otnosno men

ТОЙ

[2/11/2009 1:14:57 AM] Plamen Karaivanov says: аз помагам на хора като теб - ще те свържа ако искаш да провериш - хората с идеи са кът и трябва да се поощтряват,

АЗ

[2/11/2009 1:15:18 AM] mi ne znam
[2/11/2009 1:15:23 AM] no mi e malko stranno
[2/11/2009 1:15:28 AM] daje dosta
[2/11/2009 1:15:34 AM] poneje takav vnezapen interes
[2/11/2009 1:16:06 AM] i za tova pitam

ТОЙ

[2/11/2009 1:16:16 AM] Plamen Karaivanov says: е аз знам, иначе може да постигнеш по-малко ако няма такъв като мен наоколо

АЗ

[2/11/2009 1:16:16 AM] a ti ne kazvash kakvo celish ot kontakite si s men
[2/11/2009 1:16:30 AM] razberi ne te poznavam nikak i mi e stranno
[2/11/2009 1:16:37 AM] za tova pitax direktno
[2/11/2009 1:17:02 AM] ne iskam da zvuchi gadno no mi e dosta stranno kak shte mi pomognesh sled kato sam si pravq vsichko
[2/11/2009 1:17:13 AM] a i az ne te poznav kakav chovek si

ТОЙ

[2/11/2009 1:17:14 AM] Plamen Karaivanov says: може би ще спечеля нещо :D

АЗ

[2/11/2009 1:17:20 AM] o da
[2/11/2009 1:17:26 AM] vseki si ima celi
[2/11/2009 1:17:30 AM] obache tvoite kam men kakvi sa
[2/11/2009 1:17:48 AM] tova me interesuva
[2/11/2009 1:17:55 AM] inache ne bix pisal poveche s teb
[2/11/2009 1:18:42 AM] ako trqbva da sam chesten naistina tazi stranichka deto mi pokaza ne mi govori dosta za teb a ne se obijdai az ne te poznavam i ne znam celite ti otnosno men

ТОЙ

[2/11/2009 1:18:43 AM] Plamen Karaivanov says: имам най-добри чувства и уважение - това е важно и че няма да те използвам с користна цел

АЗ

[2/11/2009 1:18:52 AM] dobre razbiram
[2/11/2009 1:18:54 AM] no
[2/11/2009 1:18:57 AM] me razberi i ti
[2/11/2009 1:19:03 AM] patil sam dosta
[2/11/2009 1:19:06 AM] i za tova pitam
[2/11/2009 1:19:13 AM] ne ot neshto losho na um
[2/11/2009 1:19:18 AM] badi chesten
[2/11/2009 1:19:26 AM] mislq che go zaslujavam ot choveshka gledna tochka

ТОЙ

[2/11/2009 1:19:34 AM] Plamen Karaivanov says: явно доста са те лъгали че нямаш вяра никому -
[2/11/2009 1:20:28 AM] Plamen Karaivanov says: не вярвай на приказки - ще видиш в следващите години че съм честен и коректен
tva che sega ne mi kazvash
[2/11/2009 1:20:51 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: oshte me ozadachava
[2/11/2009 1:20:53 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: chestno
[2/11/2009 1:20:58 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: shtoto ima i drugo
[2/11/2009 1:21:19 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: saglasi se s men che chovek kato ne si kazva otkrito s drugiq celite i mislite kam nego znachi neshto ima
[2/11/2009 1:21:21 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: nali
[2/11/2009 1:21:25 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: patq na logikata e takav
[2/11/2009 1:21:37 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: az te pitax neshto konkretno a nqmam otgovor
[2/11/2009 1:21:51 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: a vseki ima pravo da si pravi zakliucheniq
[2/11/2009 1:21:52 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: no
[2/11/2009 1:21:57 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: az ne vijdam s kakvo bi mi pomognal
[2/11/2009 1:22:06 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: osven onq strax ot predi pak da se obadi v men
[2/11/2009 1:22:17 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: ne tochno strax de ami prosto sluchaq
[2/11/2009 1:22:37 AM] <nqkoi_ot_nikade> says: che se pochuvstvax prosto iceden kato limonche kakto obicha da kazva edno priqtelche
[2/11/2009 1:22:50 AM] Plamen Karaivanov says: ами няма друго - пич аз работя с фирми от цял свят и съм доказал че съм коректен

АЗ

[2/11/2009 1:22:50 AM] deto s nego dostignaxme dosta zavidni rezultati

ТОЙ

[2/11/2009 1:23:01 AM] Plamen Karaivanov says: чао

АЗ

[2/11/2009 1:23:02 AM] ama az ne te poznavam
[2/11/2009 1:23:08 AM] ne me vini
[2/11/2009 1:23:11 AM] ne te poznavam
[2/11/2009 1:23:18 AM] nito celite ti otnosno men
[2/11/2009 1:23:21 AM] a vseki si ima celi
[2/11/2009 1:23:23 AM] kakto i az
[2/11/2009 1:23:30 AM] az prosto sam realist
[2/11/2009 1:23:35 AM] kazvam direktno
[2/11/2009 1:23:41 AM] i na teb kazvam
[2/11/2009 1:23:53 AM] prosto ti me karash da se samnqvam s tazi si potainost
[2/11/2009 1:24:34 AM] daje si mislq che sam zgreshil che kazax za rezultatite si
[2/11/2009 1:24:39 AM] poneje znam li
[2/11/2009 1:24:50 AM] moje da si drg chovek
[2/11/2009 1:24:57 AM] ne te poznavam
[2/11/2009 1:25:03 AM] nqma kak da te razbera ot razstoqnie
[2/11/2009 1:25:06 AM] ne vqrvam prosto
[2/11/2009 1:25:11 AM] razberi me
цитирай
227. анонимен - ...
12.02 01:27
това беше част от нашия разговор с въпросния човек който така ме притесни, но аз от целия разговор не видях тояно изказани цели и намерения и за това пак казвам,МОЛЯ НЕ МЕ ПРИТЕСНЯВАЙ НА ЛИЧНИЯ МИ GSM
цитирай
228. nrg - ...
12.02 18:24
Така
цитирай
229. анонимен - ИВАН
12.02 20:29
Здравей NRG как сме ! Виждаш ли с какви проблеми се зблъсква човек когато е доверчив....и после нека някой ме пита пак защо крия тва и онва...а ти какво правиш,скоро не сме си писали с теб. Имам да ти споделя някой неща ама нека да си вземем и двамата изпитите че все пак задълженията са на първо място. Не знам дали ми имаш майла, мисля че ти го бях дал но за всеки слуай,давам ти и другия ми който ще е за връзка в новата ми страница която почти е завършена въпреки оскъдното свободно време. Та освен на старата която ти дадох която е още валидна, можеш да ми пишеш и на hho_generator@mail.bg
цитирай
230. nrg - Privet!
12.02 21:05
Ne mojah da se doizkaja predi malko.
Ivane, ako iska6 da bude6 zapla6van po-malko, ne si davai telefonite i adresite nadluj i 6ir po neta.
Vtori suvet ot men, ako ne iska6 da bude6 nerazbiran, stani po-obiasnitelen. Ostavi 4islata da govoriat pove4e, za da se iziasni malko kartinkata okolo tvoia trud, koito nikak ne osporvam, no i ne moga da podkrepia bez fakti.
Edinstvenata cel, na men i na horata koito 4etat bloga, e da stanem po-efektivni vuv vsi4ko, koeto vur6im v energo-dobiv/suhranenie/konversii.

Za da se iziasni situaciata, molia dai to4ni danni, za proizvodstvo na gaz, vhodia6ta energia, na4alna temeratura na vodata v sistemata, kraina temperatura sled edi-kolko-si vreme.

Sled kato se zanimava6 s energii, kalkulaciite za efikasnost sa nai-su6testvenoto ne6to, koeto pokazva kakvo vur6i6.

Pozdravi!

ps. Nai-lesnia na4in da presmetne6 efikasnost, e da sravni6 tvoeto otno6enie mejdu dobiv konsumacia, s idealnite kaloriini ekvivalenti, koito sa 2.357W/h za litur braunov gaz.
цитирай
231. анонимен - info
14.02 12:41
Изобретиха първият ядрен автомобил

Според създателя му с едно зареждане машината ще може да работи около 100 години

Инженери от цял свят се опитавт да създадат по-икономичен, по-обикновен и по-евтин двигател. Идеята за вечен двигател винаги е била в главите на учените. Американският изобретател Лорен Кулесус (Loren Kulesus) решил да предложи свой вариант на автомобил, който има много голям пробег.

За момента той не е евтин, но пък е икономичен и с невероятно дълъг пробег. Cadillac World Thorium Fuel (WTF), който напомня автомобил само по наличието на колела, работи с атомна енергия. Според автора с едно зареждане машината ще може да работи около 100 години.
цитирай
232. анонимен - info
14.02 12:53
Американската фирма AKVO са постигнали резултат от 1 клетка 50 литра при вкарана мощност само 100W -няма данни за електролита, предполага се че е използван импулсен ток, може би с резонанс - това не е достатъчно за анализ, но това е пратено от познат от САЩ
цитирай
233. ireland - po-zdravi
14.02 13:16
I ako ne e taina ot kade izko4i s tiq idealni kaloriini ekvivalenti, kolega?
Taka kato vi gledam gospoda, tipi4no po bulgarski se opitvate da otkranete ne6to ot prazen djop.Burkate, burkate aha da namerite ne6to .... i nakraq se hva6tate za oniq.Ne 4e ne moje da si go zarabotite ama ... pusti mantalitet.V kraina smetka uspqvame da oporo4im dori i nai 4istoto i dobronamerno na4inanie.
Pomislete! 6te rabotim li za dobroto na taz planeta ili 6te se darjim za ... na drugiq!
цитирай
234. ireland - koito mu se 4ete
14.02 13:53
http://guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/book/
цитирай
235. анонимен - ivan
14.02 19:31
спокойно щом искате резултати скоро ще ги покажа заедно с снимки на клетките в в новата ми страница само да я завърша скоро,та да гебите на готово
цитирай
236. nrg - ...до ireland
14.02 21:18
Имайки предвид топлината отдадена при горене на водорода( 142 Mj/kg) e много лесно да се пресметне. Произвеждаш еди-колко-си литра водородо-кислород, при определена температура, при определена консумация. Тези литри ги конвертираш в килограми, като не забравяш да определиш съотношението на водорода спряму кислорода в изходния газ. От енергията която ползваш да захраниш клектата, правиш съотношение с "енергийния еквивалент" на масата на водорода който произвеждаш и това нещо типично "по български" както Фарадей преди 180 години, го наричаш Ефективност.
Другия начин и да следиш примера на Майкъл. Според него, и цялото научно общество, енергийната стойност на дадена единица водород e функция на заряда който носи всяка една от градивните му части. Следователно един мол водород носи точно (два пъти Авогадродово число по единицата за електронен заряд = ~ 19270 C или ампер-секунди). Умножи това число по минималния(реален) потенциал за електролитна дисоциация и ще знаеш какво струва един мол водород. След като знаеш това, по същия ред, както в първия метод си пресмяташ.
И всичкото го вършиш по български, да не забравиш...
Айде със здраве сега.
пс. Peacekeeper, моля те не поствай подобни новини в този блог.
цитирай
237. анонимен - poznai
16.02 16:07
Здравейте! Пъров да кажа добро утро понеже сега ставам от сън, защото до късно работех върху чертежите ми за нов лично мое дело двигател с вътрешно горене който има доста по различен принцип на работа ако трябва да се сравнява с този който знаем- бензиновия. Мислех да постна снимки от нещата по работата ми върху двигателя но се разубедих след като видях какво сте правели тук и като видях по точно малоумното ви отношение спрямо коя колега и доста добър приятел Иван, (вие си знаете сами за кой говоря). Преди малко след като бях прочел всички неща написани реших да му се обадя защото се сетих че той ми беше казал че е решил да докаже на някой хора от този блог с новата си страница точно какво е правел и какво е постигнал. И след като прочетох изцяло какво сте писали от самото начало на блога просто ми стана жално и жалко защото само виждам как един на друг искате да опровергаете труда и да земете на готово както моя приятел обича да се изразява за което е доста прав. Стана ми жално понеже и аз като вас съм българин и имам същите цели. И искам да наблегна най - вече върху това какво е писал едни човек който иван уважава NRG. И въпреки висчко ми е адски чудно защо правите това. Защо сте такива. Иван ми обени как се навил да корепондира с вас по този блог за обаща цел но бил доста сполучливо разубеден заради злобата и заради може би зависта и желанието на някой да се изкара че е бил напрвел повече от друг вместо да има просто едно съвместно работене по различни проблеми относно този процес. Много ми хареса какво е написал човека с ник IRELAND защото отговаряйки на предишния постигн преди неговия , той точно и ясно описва не само подбудите на всички ами и цялата човешка простотия. Но за да не се чудите защо така пиша остро и с какво право си го позволявам, ще ви разкрия една тайна. Иван ми сподели някой негови опасения и мисли относно процеса електролиза и ми сподели какво е писал в този блог след кеото е изтрил заради малаумни ответни реакции. Та с него сме започнали този двигател. Или по точно да се каже доста голяма модификация на бензинов и сме на път да постигнем нашата цел. Та от тази си позиция мога да кажа че не само тук ами и в доста български форуми личи само зависта, злобата км другия и труда му. Точно тази гадни черти в човек са описани на кратко от човека с ник IRELAND който също ми е приятел и то доста добър. И искам да се обърна към този който е писал преди това съобщение понеже го гледам че се мисли за доста умен като поставя някой обеснения относно някакеи формули или да ги наречем закони ако искате. Гледам че той е правел забележка на Иван да постне тук точни резултати и да остави фактите да говорят вместо него. Добре до някъде съм съгласен но не изцяло. Защото ако постнеш резултати значи да си изложийш цели труд а полззата-пак отрицателни отзеви,пак отхвърляне. И гледам иван е предишен негов пост си е обеснил точно това че си изхабил всичнкото време да стигне до това си ниво и сега е абсурдно да казва на готово защото с него сме на път да създадем нов двигател работещ само на брауновия газ и сме се разбрали да завърши клетката заедно с цялата система за провеждане на газта до двигателя заедно с микропроцесора следящ доста параметри който както гледам тук даже не сте ги засегнали като факти и после след като той завърши това аз да донеса и двигател по който да ваботим и по нашите прогнози той няма да има нужда от бензин или от дизел ами само от браунов газ.
цитирай
238. анонимен - неразбиращ !!!
16.02 17:11
И аз съм българин и не мога да разбера - та нали затова е този форум да се подкрепяме, според мен едва ли има толкова омраза и завист. Нека да не си чешем самочувствието че все някой иска да ни открадне великите постижения - колкото по искат да разберат наште тайни толкова ли са ни по-големи резултатите. Това са самозаблуди. Пред кого ще се похвалим? И накрая като Юл Браун ще си отидем от тоя свят бедни и неуважавани- само с тайната, че някога сме карали колата с вода и на никой не сме казали. Ако имате успехи - патентовайте но без да описвате тайните си докрай. И ги внедрявайте - да се произвеждат. Така се прави в белия свят. Едисон има 1200 патента и е световно име. Тесла е уважаван за 3-фазния ток, асинхронния ел.двигател, но не иза електромобила за който е скрил начина на захранване. Бъдете хора и обществото ще ви се отблагодари - та нали за тях го правите.
цитирай
239. анонимен - .....
17.02 03:09
ta ako chovek kaje samo rezultata - ok...no nali pustoto lubopitstvo kara drugiq da iska oshte i da otricha shtoto ne mi e obesneno i nachina na postigane na rezultata a prez vremeto koeto choveka si e blaskal mozaka, toz deto go oprevergava si e igral s onq v djoba i posle samo vika "ama tova i onova ne moje tai da stane shtoto protivorechi na edikakva formula"...ama az shte vi kaja,toz deto ne si kazva nachina na dobit rezultat prosto e dosta umen shtoto se e setil che negoviq mozak raboti samo i edinstveno za sebe si a ne za ostanalite xora koito ne iskam da obidq...a kakto gledam tuk dosta ima deto samo razvqvat nqnakvi prosluvuti formuli na uchena Faradei, s nik nrg. A realno az ot celiq blog ne prochetox na toz vaprosen chovek kakvi adjeba dobivi ima i kakvo tolko pravi che se pravi na interesen na momcheto deto si e predpazlivo. A do kolkoto moga da si spomnq toi e otgovarql na choveka deto predi sam chel rezultatite i sam gledal snimkite na tva deto e pravel i sam na mnenie che momcheto s pravo ne kazva...prosto az ne vidqx nqkoi s po dobri neshta,vidqx i drugite kletki koito ste postnali ama ne struvat prad tazi na momcheto deto sadite...xora toi naistina raboti a ne prikazva prazni prikazki...a do kolkoto moga da kaja na nego...vanka ne pravi stranicata koqto kazvash che shte postnesh,ne si zaslujava da im dokazvash na tezi deto ne vqrvat,taka riskuvash da ti navredi nqkoi kakto onq plamen deto si opisal v edin ot postovete si, deto kazvash che razchital na drugite i iskal da mu kajesh tva i onova...pich da ne ti puka na onaz rabota....a otnosno choveka deto pishe predi men moga da kaja,bate ne si prav izcqlo zashtoto i ti da stoish kato men do sutrinta v laboratiqta si i posle nqma da ti se iska da dadesh na gotovo neshto poveche ot snimki kakto e pravel ivancho na koito sam gledal poveche ot 10 snimki na dosta trudni detaili ot kletkata i kutiqta i daje choveka beshe napravel i magniten nivomer,a vie mojete li da pravite naprimer takav nivomer,a znaete li che takav nivomer iziskva dosta dobar procesor koito da go sledi i da otmerva broq precakvaniq na magnitnite klucheta,az se svarzax s tova momche -ivan i toi mi obesni kakvo tochno pravi i ako moje nqkoi da mi pokaje kakvo poveche shte napravi ot nego az shte mu kaja bravo i za tova napalno podkrepqm ivan da ne kazva nachina na poluchavane na rezultati...no vapreki tova toi spomena za dvoen rezonans koeto na men mi prozvucha kato dva rezonansa v edna kletka koeto e dosta trudno za realizirane ako trqbva da sam chesten...beshe spomenal che po toci nachin se poluchava edno samonastroivane na chestotite....i mi beshe spomenal che suchetava i ultrazvukov rezonans v vodata zaedno s elektrolitnata disociaciq...a kato gledam nikoi ot samoto nachalo na bloga vi da e opisal neshto takova s koqto da poluchi po golqm debit...toi mi spomena sashto che i s tozi si metod e povishil debita s dva i polovina pati ot normalnoto koeto se poluchava samo po patq na elektrolitna disociaciq,takache molq neka tezi deto pretendirat da ima spodelqne na rezultati purvo te da spodelqt texnite kakto i nachina na poluchavaneto im i posle da narejdat momcheto, i sam sigoren che togava i toi shte vi spodeli kakvo e napravel,no az sam protiv tva da si puska stranicata s nqkoi danni v internet zashtoto pak shte ima xora deto shte kajat che ne e dostatuchno da dobiqt predstava i pak shte ima naredbi i prostotiii.....a da vi vidq az kakvo imate vie na lice kato danni i nachini kato ste tragnali sreshtu choveka deto si naprqga mozaka i kato gledam uspqva
цитирай
240. анонимен - kiler_4o
17.02 03:17
Здравейте, с най-добрия ми приятел от много време обсъждаме тази идея, но за сега пробите са само със захранване за компютър и консумация от рода на 20 ампера... количеството е много малко, но нямаме и подходящи материали... Изчетох целия блог и искам само да поздравя хората, които все пак се занимават с това, въпреки всички фактори около тях...

Искам само да попитам какъв материал използвате за закрепването, ние използвахме канаколит, но не знам дали от температурата, или от някоя химична реакция - след няколко минути ползване се разлагаше...

Още нещо - след известно ползване консумацията на ток се увеличаваше... Това заради температурата ли е, или заради намаляването на електролита ?

п.п. Искам само да попитам ако някой знае къде мога да намеря по-малки парчета неръждаема стоманена ламарина 316, понеже листите, които мога да взема (даже не знам все още дали е 316) са цели (2х2 метра са май :) ) ...

И не знам на каква възраст са останалите, но да знаете, че със сигурност имате и млади подражатели (всъщност специално на този блог днес попаднах, но идеята е еднаква :) ) - двамата сме на 19 и 20 години, 1 и 2 курс в ТУ - спец. Електроника...

Ще гледам в най-скоро време да си направя малък генератор и да експериментирам с различни честоти, за да видя какво ще получа... имам Cool Edit, както и достатъчно мощни НЧУ (усилватели), така че мога да си експериментирам на воля... Ако имам напредък ще пиша :)
С уважение, Крум.
цитирай
241. ireland - zdraveite
17.02 12:13
nrg blagorq za komentar 236.Nadqvam se osaznava6 4e dumite mi ot 233 ne bqha za teb.Vijdam 4e si zadabal na dulboko v materiqta.Pohvalno!

kilar_4o davai smelo nie 6te pomagame.Ne polzvai lepilo ako ne se nalaga,osobenno ako e v kontakt s elektrolita da ne se zamarsqva.Kanoklita se raztvarq po vreme na elektrolizata.
Vupreki vsi4ki pisaniq predi men ot sobstveni opit konstatirah 4e 316 vupreki 4e e nai-skupata ne e nai dobrata za lameli.Koq e nai-dobrata splav oba4e vse o6te ne moga da kaja.Molq i kolegite da vzemat otno6enie.
jivi i zdravi
цитирай
242. nrg - ...
17.02 14:54
Ако прочетете блога внимателно, ще видите, че още в коментар номер "две" съм описал подробно данните от електролизера, който ползвах. Ефективността е 39.8%
цитирай
243. анонимен - Еврика-1
17.02 20:24
Самотното изобретателство е трудно и неблагодарно дело, но такъв е животът. Не винаги, който работи най много е най оцененият.

Да сте чували за миньори милионери. За съжаление се получават и други ефекти, които намаляват шанса да достигнат до финансов

или какъвто и да е друг резултат оценяващ трудът им. Представете си че сте постигнали страхотна ефективност - 10 пъти повече от

другите, хайде да е 100 пъти повече от другите.Какво ще направите?
Вариант 1 - скривам го и на никого не казвам.
Вариант 2 - хваля се във форумите, но не давам никакви данни
Вариант 3 - обявявам официално резултатите, но без метода и конструкцията
Вариант 4 - обявявам официално резултатите, показвам черна кутия, колко влиза, колко излиза, правя демонстрации пред медиите и

пускам филмчета по интернет.
Вариант 5 - патентовам като полезен модел устройството и тръгвам да търся финансиране, банките ми отказват а аз не ща да

ипотекирам къщата си, Европейските програми са със сложно и несигурно финансиране,има фирми посредници, които искат % та и доста пари за подготовка на проекта, един бизнесмен иска да купи труда ми за жълти стотинки. Оказва се че ми трябва юридически съветник, финансов съветник, искат план програма, етапи, отчети - абе става доста сложно. Бумащина и бюрокрация - а аз исках само да направя най-добрата клетка. Трябва ми екип специалисти. Помагат ми някои хора, приятели и сигурни хора, но защо ли като стане дума за пари, които трябва да се инвестират още оставам сам.
Вариант 4 - искам собствен двигател да направя. Случайно разбирам че "Форд" за да разработи нов двигател с вътрешно горене инвестира между 400 и 600 милиона долара. Сещам си е за българина Антонов, който 20 години все внедрява нова скоростна кутия.Изглежда да го откриеш е едно, да го произведеш е съвсем друго а да го продадеш сигурно ще е трето.
Вариант 5 - Публикувам всички неща ей така - който иска да го прави - да си бие главата сам от тук нататък. Обадиха се от една западна фирма - искат да ме наемат конструктор, дават хубава заплата и кола. Дали да се съглася.
От автора -имам хубава идея за водороден двигател- искате ли да ви я кажа, и картинките да ви дам....
цитирай
244. анонимен - ....
18.02 01:03
e tva eko ne e nqkoi ulovka,ne se ubijdai ama ili si dosta naiven che shte se varje nqkoi sharanche ili si mnogo xitar da provokirash nqkoi za tvoi celi ili si mnogo glupav da izdavash kakvo si postignal...no me samnqva da si prav zashtoto az veche sam stignal etapa ti i daje shte zaminavam navan (v evropeiska strana) da si realiziram tam ideqta za takava dvigatel,takache ako iskash neshto konkretno si kaji ili si ot tipa na onq kolega deto edno momche go razkri che iskal da go raboti kato uj da mu pomagal za metodika a toi si kazva che veche si zavarshva upravlqvashtata sistema....a kakvo tochno imash predvid, igrai direktno ako si maj....pozdravi
цитирай
245. анонимен - xpdk
18.02 18:11
106 Пежото За голямо съжаление този блог изгуби някак смисъл Какво пишете бе хора Та нали блога беше да си помагаме или нещо бъркам май Никой не иска да си издавате тайните НАПРЕДНАЛИ с уважение но като говорите така ще откажете много хора които искат да се занимават с това Поздрави на всички и моля пишете по темата
цитирай
246. анонимен - kurqga
19.02 03:09
dobre bre bate,dai da te vidim teb kakvo si prail,xorata davaxa linkove i neznam si kakvo se govoreshe a ti,shto ne pusnesh nqkoi linka da te vidim teb kakvo si pravil....xubavo razbiram kakvo kazvash,ama az puk gi razbiram tez deto ne si kazvat,mi prosto ne sa dlajni xorata da davat na men i na teb i na koito i da e pri uslovie che sa si postignali sami neshtata,ami ako tolko iskash neshto,pitai po neshto deto teb te machi i az lichno shte ti otgovorq nai tochno kakvo mislq i shte vidish che shte imash napredak ako e tva deto moga da pomogna,shtoto vse pak chovek se uchi do kato e jiv ama se uchi za svoq polza a ne za toq det duxa deto ima edin laf,prav si do nqkade che tuk se izgubi smisala na bloga no kakvo da se pravi,vskakvi xora,ama kato gledam pravelno postapvam kato ne kazvam ami samo cheta shtoto gledam edin daje se oplakal che go iznudval nqkav ot toz blog,breiii strax che chak go pital za kravnata mu grupa,ama mi stana mnogo stranno za kvo go e pital,vse pak gledam che momcheto si e izlojilo xronologiqta po razgovora s vaprosniq chovek ama sam blagodaren na bog che ne sam na mqstoto na tva momche deto onq e pritesnqval,qvno momcheto dosta e naprednalo i se e osetilo kakvo mu se kroi,ta toz deto go e pital za kravnata mu grupa mi se struva che ili e lud ili e nqkav dilar na choveshki organi koito sym chuval che varvat dosta skypo na cherniq pazar....no ti kolega s pejo 160 kaji si makata da q resha ako mi e po silite shtoto az kato kazvam che moga da ti otgovora ne misli che sma xodeshta biblioteka, no da te pitam ti kato se praish na interesen shto si bez realnoto ti ime tuk ami s nqkav anonimen prpusk si pishesh,a, ili i ti mai imash nqkakvi opaseniq kakvito az i onova momche deto veche si e patel do nqkade spored tva deto prochetox de,to xubavo da se spodelq xubavo da se razbiti v ekip ama ti si na mainata si a az tuk si sedq i si eksperimentiram i posle nqkav da mi kaje DAI ama az na takiva davam edin sreden nali znaish,shtoto ako si kat moite averi da se sabirame da si praim opiti nqkoi pat v meseca i da mi kajat dai, mi az ok,i vednaga davam poluchenite rezultati,daje i bez da me pitat za neshto novo az go syobshtavam na tqx....rabotim 10 choveka i veche do tam sme stignali che dvigatel raboti samo s 2 litra benzinchec,a kakvo shte kajesh, i ako az ti spodelq tva vsichko kato teoriq i snimki ili klipove ili rezultati po etapno s vremeto det sme gi praveli i daje da ti kaja kav dvigatel polzvame i da ti kaja kolko smes pravim i kakvi ximii slagame i kakvi chestoti...abe napravo vikam az da napravim po edin dvigatel na vseki che takmo da im se zadovoli naxalstvoto na vsichki.....imate greshka vsichki tuk, znachi forumite i blogovet ne sa za da si spodelqme rezultatcheta ami za da se komunikira orientirovachno,ako mojex da poznavam onova momche deto se e oplakalo ot psixara det se interesuva ot kravna grupa, bixme go viknali s momchetata v nashiq ekip i togaz na nego moga da kaja vsichko che shtom onq kreten go e tormozil znachi ima za kakvo a sam sigoren che shte stane po dobre ako sme poveche, no da davam na gotovo ne shta bre a koito iska neka pishe ili da ne pishe,ti kakvo se nervish bre kolega,nishto losho ama to taka e,poneje chovek kato poprochete tva onova iz temata shte si napravi smetka dali da spodeli kakvo pravi che da ne zeme nqkoi i nego da pogne kakto sa pognali onva momche.....takache aide leka vi vecher che zaspivam veche...nishto losho kam nikoi,prosto tva e ne samo texnicheska chast deto si pravish konstrukciqta ami i umstvena a takav trud se plashta skapo v belite darjavi a tuk e geto i vseki na gotovo chaka i se tuvka che nqma pari i che nikoi ne mu pomaga...mi obadi mi se kolega s pejoto da ti dam edin dvigatel deto da raboti samo na 2 litra benzin i ostanaloto da e braunov gaz i s gotova sistama i s logikite i s chipovete i s vsichko i samo da si go slojish na edno kupe i da si carq napatq, koi kat teb karash za bez pari,ex mechti ariana....tva birata xubavo neshto....ai bate piii edna birichka ot men a ako nemash kinti i studena voda varshi rabota...a ako moderatora ne mi arasa posta moje da go delne che nali e shefa na bloga i ako sam go obidil go molq da me izvini,kam nikoi nishto losho...aide uspex kolegi ako moje taka da se narichat xora deto ne sa ti pomognali s nishto ama aide da badem licemerni i kulturni che chak da ni kape olio ot ustata...uspex kolegi
цитирай
247. анонимен - vb8h
19.02 10:42
106 ПЕЖОТО Незнам колега защо се разсърди така от опит сигурно знаеш че идва момент когато зопочваш да тъпчеш на едно място и нещо липсва и не върви аз просто искам мнението на напредналите в блога Та въпроса ми е ако монтирам сух реактор /това е навита неръждаема мрежа в цилиндър анод и катод/преди карбуратора дали ще има по - голям ефект Знаем че по пътя от реактора до корбуратора газа рекомбинира за това е конденза по маркуча от/бъблера/ до карбуратора Та идеата е през сухия реактор да минава само ННО плюс конденза и отново до се обработи газа за по - добро разлагане Е колеги какво мислите по въпроса ?Моите извинения ако съм обидил някой до скоро!
цитирай
248. nrg - Незнам какво да кажа вече...
19.02 14:22
До анонимният от коментар 246.
Виж сега, на това място има определено ниво на възпитание и култура и образование - трите неща над които препоръчвам да поработиш. И като си тръгнал да се усъвършенстваш, прегледай правописните норми до 6 клас. Безобразие е това твоето...
Правилата тук са по-скоро плаващи, но няма да допускам нивото да пада, както направих миналата седмица...
Затова ще взема мерки...Надявам се да няма разсърдили сел
Като чета информацията от 246 и от редица предишни коментари от същата личност, никой от аудиторията няма облага, освен самия него възгордявайки се на простотията си повече и повече...
цитирай
249. анонимен - pak kurqga
19.02 15:21
Здравейте! Искам първо да се извиня на човека от коментар 248 понеже май се е засегнал нещо. И искам да обесня на човека пежото че такава идея каквато е намислил не е удачна защото все пак ако пусне доста голямо напрежение което не ми е ясно какво е, може да се получи доста опасно взривяване преди карбуратора а това е нежелателно. Но ако ти държиш на този си варинат,направи така че да не прескочи изкра за да може тази влага под вид на пара която идва от системата ти да се получи нещо като вторична електролиза но малко ме съмняава. Ето ти по добро решение поне според мен. Понеже аз съм си сложил клетка която не е алуминии които е такива примеси че не реагира с калиевата основа. Нарочно е от такав метал за да има охлаждане на водата още краи електродите. захранвам клетката с напрежение 145V / 0,8A , тоест както някой може да се тосети това е просто плазма или още може да се каже че водата влиза в четвъртото си агрегатно състояние на свръх проводимост. И понеже от това се получава доста голяма температура която е над 100 градуса по целзий и аз съм сложил по пътя на газта един доста добър радиатор който има вентилатори. Но ако си забелязъл че зад хладилника ти точно на гарба му има радиатор. Охладителната му част е направена като тръбата е извита на ЗИГ-ЗАГ и както си виждал извивките както има горе така ги има и доло. Та аз какво направих на моя радиатор на долните извивки съм сложил нещо като малки уловители на вода които улавят капките когато те минат покрай стрените им. Тези уловители са просто с форма на малки пластмасови шишета а охладитените тръби на радиатора са медни. И около тези оловотели сложил по една навита силициева пластина (от трансформатор) на която е навит меден проводник по които като пуснеш напрежение тои създава електромагнитно поле което издрарпва към себе си водните молекули които не са се разтворили в алектролизания контейнер ами са тръгнали по системата във вида на пара. И така се делят изпарилите се водни молекули и продължават по пътя към карбуратора. Може да ти се стори доста голямо като обем това което описах но в реалност си е доста малко, абе с габарити на радиатор на кола. Доста играчка е да си го направиш ама си върши работа ако трябва да съм честен. Иначе ако правиш това което ми описваш е доста рисковано да не прескочи изкра,но все пак не те знам какво напрежение ще приложиш. Понеже да за можеш да разделиш пара ще ти е нужно доста по голямо количество енергия от колкото в течна среда. Надявам се съм ти бил полезен но този тип охладител върши работа както при моята плазмена клетка в кола така и в твоя случай. А с подаваното външно захранване ти регулираш магнитното поле и така молеукулите на парата се полепят по стената на уловителя а газта си продължава по пътя до карбуратора. Напрежението което подавам на бобините около уложителите не мога да ти кажа,понеже е опитно постигнато като ефективна стойност но мога да ти подскажа че използвам доста голяма честота. Успех.
цитирай
250. анонимен - nht6
19.02 17:41
106 ПЕЖОТО. Много ти благодаря колега наистина има голям риск , но мисля да използвам пулс захранване за реактора и постоянен прав ток направо от генератора за сухия реактор 14,2 v. Благодарен съм ти и за това ,че сподели с мен токива важни неща за процеса на разлагането на водата. Попаднах на нещо интересно в нета ето: http://www.youtube.com/watch?v=TM7DptMPJt8&hI=bg Поздрави!
цитирай
251. анонимен - kurqga
19.02 20:57
Здравей ! Не искам да те разубеждавам ама няма постигнеш по този начин който казваш ефекта който търсиш,този метод който ти описах ми беше даден от един човек през скайпа. Става дума за онова момче което преди беше поствал преди снимки на клетката си и кутията му и после ги беше изтрил, май тука ника му беше armagedon, но помня че се казва Иван, ми даде и снимки на неговия охладител и е точно както ти го описах,но като си имап на предвид че при моята плазмена клетка има голяма температура и много изпрарени осфен и браунов газ,такаче аз съм доволен и разхода на бензин ми спадна поне под половината което на мен ми е от голяма полза понеже патувам из цяла българия с колата почти без пари дет има една дума. Та това момче Иван дет ми показа този охладител е направил една система дето да дели водата с импулси а не с електролиза и с изразходена енергия около 120W си получава дебит от порядака на 40 литра на минута но този метод не ми сподели. Но на теб момче мога да ти кажа че директния контакт на електричество със избухлива газова смес и влага не е никак удачен,но ти си знаеш сам,според мен не си на прав път понеже ако не е пряк контатка ще мощеш да пуснеш на намотките отвън доста голямо напрежение с кавато честота си искаш за да далиш както Иван ми описа. Такаче Ванка кат решиш пиши да поговорим над един детаел относно ДВГ, че хората с които работя ми казаха да ти предам че са ти виждали клетката дето си правл на снимки в нета и са я харесали и ти предлагаме да се присъединиш да работим заедно. Знаеш ми ника в скайпа,пиши като си направиш нов ник че на тоз дето имам не мога да тенамеря да побабрим. Успех на висички
цитирай
252. анонимен - Victor
20.02 04:30
Здравейте на всички.Попаднах на този блог от линк в клуб алфа ромео и съм изумен от това,че има хора споделящи такава информация-винаги съм бил на принципа,че знания и умения трябва да се споделят.Аз се занимавам с металообработване и имам известни умения,но както казаха и други преди мен химията не ми е силна страна.Голямо благодаря на NRG за това,че си е направил труда да направи този блог и освен това да отделя време за обмяна на идеи.Изчетох всички коментари и както навсякъде в България и тук има хора комплексари,неграмотни,прости и най-лошото неоценяващи чуждия труд.Обръщам се към NRG : ако мога да бъда полезен практически с нещо меила ми е:victtorbg@abv.bg.Лично аз ставам фен на идеята и ако постигна някакви резултати ще ги споделя със всички.Успех в начинанието.
цитирай
253. анонимен - uirb
22.02 20:27
Здравейте хора , това което чета в този блог е страхотно и днес съм по -горд че съм Българин .Та да питам направо ,какво ще стане ако след клетката за ННО се сложи само тръбата с магнита ПАНТОН .Та дали няма да се взриви газа ако не супер .Чао
цитирай
254. анонимен - gotiniq7
23.02 00:31
при повишаване на температурата на водата намалява енергията необходима за електролиза.Водната молекула не се привлича от магнитни полета.кислорода се привлича,и това е един от начините за отделянето му от водорода. пост 249???
цитирай
255. анонимен - kurqga
25.02 23:05
Здравейте! Имате някой неизяснени факти относно водата момчета. За да ви докажа че има някой неща които може много да се спори по тях ще ви изложа някой мои изследвания за да не става пак така някой да ми тълкува думите праволинейно и с такава неточна сигорност както gotiniq7 който не искам да обидя. Но това че водата има по малко нужда от енергия при видока температура е едно от нещата и е правелно но водата когато е доста студена в границите преди замръзване и ако се дозира правелно калиевата основа или натриевата основа. Ето едни данни дето снехме с Иван. Значи в един фризер слагаме пласмасов съд пулен с вода и чакаме няколко минутки, като в водата имаше потопен термометар да измери точно до 4 градуса. При тази температура водата не беше замръзнала. Бяхем приготвили едно импулсно захранване което той беше проектирал и да сме в състовние да правим опита защото водата като я извадиш тя почва да поема температурата на околната среда. Пускаме вътре еднична клетка (два ламела) и слагаме калиева основа. Пускаме 12V и тогава се отчетоха на уреда 4А и 1,8литра газ ,а когато направехме опита със вода със стайна температура в която има същото количество калиева основа се отчете 9А и 0,5литра газ. Но това не е висчко. Та който смее да ми твърди че е на ясно с свойствата на водата и че я е опознал като химичен елемент греши жестоко. Казвам това защото водата има не три а четири агрегатни състояния. Като характера на четвърото - плазма(свръх проводимост) се забелязва и в течното състояние но в различни етапи от температурни граници. Успял съм да установя че при променяне на температурата се променя не само добива ами и мекоста на водата както и нейаната киселинност. Но ако се разровите в документацията относно един велик гений Виктор Шаубергер, ще забележите че той говори за жива и за мъртва вода. Това ми го разясни моя авер Иванчо. Значи този гений си доказва някой фатки относно водата които моя авер е успял да използва в електролизата да направи така че да е нужна по малко енергия от колкото е нужна да се добие дадено количество газ и за това познатите формули които тук някой беше изложил са неверни. Просто ние мерихме с обикновения принцип - когато газта измести водата извън съда в които се събира и които е разграфен предварително. Ако се питате какво толкова сме използвали като подобряващ фактор за добива. Ами нарича се повърхностно напрежение на водата. Самия Шаубергер е открил това напрежение на водата и го е извличал от водата без да вкарва никаква енергия. Това ми сподели и Иван който като чета доста сте нападали. Такаче мога само да кажа че колкото по студена е една вода и има по голямо повърхностно напрежение, то толкова по - малко ще е нужно да се вкарва външно напрежение за да се раздели водната клетка. А относно магнитите които гледам са споменати от човека в по - горния постинг, мога да кажа че магнита е доста полезен при разделяне на водата защото той дори и да няма напрежение по ламелите в клетките ви, той просто прави водата диполна. И ако магнитите са така наредени около клетките ви, така че да се в правелните посоко спрямо поляеитета на вкарваното напрежение ще се получи по лесното разделяне на водата и по малко вкарвана енергия. Но от това което съм чел до сега тук,не видях някой да кеже че е поддаржал някакви параметри по време на процеса принудително. А може и да се баркам. Но ако водата се ухлажда доста усърдно и ако се поддържа едно нивото на сместа (а от там и съпротивленито на клетката) ще се получи повече дебит с по - малко енергия.
цитирай
256. ireland - zdravo
26.02 10:28
Абсолютно е прав kurqga-ta в предния коментар.Само исках да добавя нещо: диполност на водата се наблюдава точно в този малък температурен диапазон м/у лед и 4 градуса.С други думи мулекулите са наредени в т.нар. кристална решетка.Това е споменато даже в учебниците за 5-6 клас, ако не се лъжа.Водата започва да се разширва от 4 градуса, заради което си своиство не може да се използва за направата на термометри.Но както спомена колегата по горе далеч сме от овладяването на силата на водата.Освен "living energy" на Шаубергер ви препоръчвам да пречетете и "Таината на водата" и "Духът на водата" кадето се говори за "хадо"- вътрешната специфична вибрация(честота) на водата и как тя се влияе от външни фактори.Говори се за това как водата поглъща околната вибрация даже думи,музика,мисли и тн.Лично аз бях одивен колко малко знаех за това което е наи-често срещтано в природата и колко лошо се отнасяме с нея.
цитирай
257. nrg - Уау...
26.02 12:53
Да обобщя, колегата със сексуалния прякор твърди, че ефективността на електролизата не е линейна функция на температурата. Според него водната молекула е по-податлива/уязвимо на дисоциация в най-плътното си състояние( около 4 градуса-хладилника охлажда около толкова), отколкото при стайна температура. За да подкрепи хипотезата си, колегата прилага данни за производство, и то доста прилични. За студена електролиза при 4 Ампера ток и 12 Волта потенциал, той твърди че произвежда 1.8 литра/мин газ, докато при стайна температура с 9 ампера и същия потенциал производството е било 0.5 литра/мин.
Колега, крий си Ай-Пи то, пази се от всеки и всичко, защото ако разберат петролните магнати ти е изпята песента. Ако измерванията са ти правилни при студения процес, имаш 531.45% ефективност. Това означава, че си успял да прекрачиш границите на закона за консервиране на енергията, и с това производство имаш потенциално самозахранваща се отворена система с голям излишък от енергия.
Сега, колега, преди да започнеш да променяш света, повтори опита и измери точно входно-изходните параметри, за да си спестиш цялото вероятно-напразно въодушевление.
цитирай
258. анонимен - Impulsen
26.02 13:12
Колеги,тези измервания са направени при импулсен ток затова са дадени 12волта - амплитудата само , докато формата на тока и честотата са тайната.
цитирай
259. анонимен - ИВАН
26.02 20:11
Здравейте! Ей kurqga, доста време не бяхме си писали с теб ама не ми стана ясно защо си издал общите ни изводи бре бате, за което не мисли че те виня. Аз теб толко да те оважавам ама ти да ме даниш така :))). Видях какво си писал преди към мен и за това ти давам един адрес да пишеш когато имаш възможност че точно сега съм на прага на нещо по интересно но има още какво да се изчислява ама айде пиши на hho_generator@mail.bg пък като се чуем ще се уговорим да се видим да разпределим работата по новата ми идея. Това е пощата която ще ползвам за моята страничка в която има клетки и на друг човек който участва в този блог но ако си навит може да сложем и твои та като влезе някой да може да се ориентира кое как се прави и какви начини на резлизация има. Още е в процес на довършване защото добавям материали и даже провеждам някой стари опити за да има какво да сложа в нея и чакам да станат доста та да ги кача в нета. Но като казвам че има клетки и на друг човек както ще има и на още хора които изявят желание да се добваят техните клетки към галерията заедно с достигнатите им резултати, имам предвид че към всяка клетка написвам името на човека и ако някой се заинтересува от съответната клетка го свързвам с този който ми е предоставел всичките материали относно труда си. Целта на страницата е ако те интересува, да бъде направен кратък обзор на процеса както и да се изложат реални постигнати клетки и опити както и клипове и да се посочат начини за управление на клетка и нейните фактори. Но ти ми драсни някой писамце на пощата и може да поработим пак както едно време. Успех
цитирай
260. анонимен - ИВАН
26.02 20:27
..... одеве не видях какво е писал човека преди мен отнсоно тайните които споменава. Това не е тайна,той не ги е споменал защото не го е направел той захранването. Та както се е почнало да се разкрива, аи да е до край. Захранването бях резлизирал с широчинно-импулсен генератор който управлява силовата верига с 890KHz при 12V напрежение получено от обикновен акумлатор. Използвана е както колегата ми каза единчна клетка от два ламела. Това е.
цитирай
261. анонимен - kurqga
27.02 01:04
Здравейте отново! Ванка писах ти на майла,надявам се не се сърдиш че съм разкрил общите ни резултати. Но съм се оверил от преди че с теб си допадаме в начина на мислене и можем да достигнем доста големи резулатати ама защо като тръгнах да се местя да уча в София ти не дойде ами си остана в сащия университет дето бях почнал аз. Е ти си знаеш. Аз от преди те помня теб с твоите опити и начина на постигане,винаги с нестандартни методи,и винаги на базата на опита и грешката. Доста съм научил от теб бате за това искам пак да опитаме това-онова че този път мисля сме доста близо до успеха ама дали ще успеем един Господ знае само. Гледам пишеш че не ми се сърдиш дето съм споделил резлтатите ни но и да ми се сърдиш ще те разбера понеже това си беше твоя идея и ти ме запали по електролизата,но ти си пекан и мисля че не ми се сърдиш. Та преди близо година ми сподели че искаше да правиш захранване което по думите ми прозвуча доста нестандартно за електролиза но от теб съм видял доста луди неща и няма да се очудя ако си го завършил. Аз в мейла ти съм описъл какво съм направил по това за което ми беше говорел преди да се изселя в София да уча. Подробно съм ти описъл магнитните потоци и всички детайли отностно този тип делене на водата който ти предлагаше да правим но така и не работехме заедно по него, но всичко съм го описъл и искам да ти кажа че ти се оказа напълно прав за методиката на постигане на този резултат който направих скоро. Бате ах иска ми се сега да си при мен да видиш че ти беше прав. И едва сега разбирам защо не споделяш идеите си. Ти ми олесни доста работата по колата Ивански. Такаче ако си взел и ти твоите изпити идвам и обсъждаме какво да правим и те забирам за няколко дена при мен в София и да завършим тоз двигател до край че стой в стаята ми и искам да те питам какво още има по него да се прави понеже аз направих това дето ми беше описъл и до сега видях нещо което го няма никаде братле. Направо ти се чудя. И понеже ти ми обесни два хода на провеждане на процесите и аз ги направих както ми ги каза. Пиши като можеш.
цитирай
262. анонимен - ИВАН
27.02 01:19
Ей приятел, моля те не споменавайа така за мен че ще ми навлечеш нечувани неприятности...вече имах наченки на такива дертове,ако си чел какво съм написъл по - горе (изложения разговор от скайпа). Видях какво си писъл и ще дойда да работим заедно ама моля те недей така да разправяш в интернет пространството ако не за теб то поне за мен,защото ще стане лошо и за двама ни. Разбирам че си се въодушавил доста по темата ама ай нашите отношения да са само между нас,сега тъкмо си лягам и гледам че ти си писал,недеи да издаваш така леко. А като се видим ще ти споделя и други неща. Но така като пееш спокойно и открито застрашаваш и мен и теб. Можеш ли да гарантираш че някой не чете този блог с злонамерени цели. Имай едно на ум все пак...и не ти се сърдя за тва че сподели резултатите отностно прага на замръзване но не го прави пак,моля те. Ти знаеш когато беше тук с какви мизерни узловия разполагахме (моята стая - работилничка) и сега аз продължавам на същите условия да си работя а ти предполагам там имаш при леля ти доста повече възможности. Все пак в София има доста по - големи възможности отколкото в другите градове. А другите може да имат по - добри от мен условия за което съм сигорен. Такаче здържай си малко радоста и нека се видим и ще си поделим работата по материала. Добре че реших да погледна какво става и дали си писъл пак някой резултат преди лягане че да те предупредя че ще ни навредиш серизно. Спри се бре човек, то хубаво сподели ама мисли че има и злонамерени хора. Не пречи че си казал тва онова ама знам ли утре дали няма да се събудя и някой да ми е довтасал на вратата да ми се прави на мъж. Мил ми е живота ако на някой друг не му е. А ти като гледам не си си писал истинското име а аз да и това още повече ме излага на опасност от колкото теб. Айде лека вечер.
цитирай
263. анонимен - Кирил и Методий
27.02 14:13
Иване, не се саморекламирай под други имена (kurqga) и да пускаш партенки с уж велики резултати, допускаш едни и същи правописни грешки. Въх недей ма споменавай че арабските шейхове ма гонят.
Ако си така напреднал кажи дали си опитвал с протиева вода.
Професор Канарев е описал много подробно резултати като твоите - потърси в нета- заедно с таблици, режими ,импулси, честоти и добив при всеки от режимите.
Желая ти успех
цитирай
264. анонимен - p8kb
28.02 13:27
Цитат на Carl Sagan " Изключителните претенции изискват изключителни доказателства " од Иван .
цитирай
265. анонимен - прогрес 1
28.02 19:48
До Иван:
Защо не пуснеш един завършен електролизер да се продава по интернет - в този форум, от твойта страница и "беинса"-та и на други места.
Веж как се продават такива в САЩ - опаковано с кабели, релета и описание за монтаж.
Нека да не е най-най последното ти постижение - 2-3-5 литра на минута да дава, това ще осигури достатъчна икономия.
Продавай го с печалба примерно 100 лева. Аз и много други хора ще си го купят. Ако всеки месец продаваш по 50 броя,
ще имаш пари да се самоиздържаш та и да наемеш хора да ти ги сглобяват,
опаковат и изпращат до клиентите с наложен платеж.
Примерно ще гарантираш примерно 10% намаляване на разхода.
Би могъл да направиш и по-големи клетки за камиони - там печелбата би била по-висока.
След 1 година ще предложиш нов вариант "ННО-Иван-версия-2, защото ти ще си постигнал още по- големи резултати.
Пускаш в продажба старите си версии поне с 1 година закъснение. Новите ги патентоваш.
Стига цената да е нормална ще имаш пари и хора с които да вървиш напред.След време ще си разработиш и твоя двигател.
цитирай
266. анонимен - uxdd
01.03 00:13
За коментар 264 /до Иван/ А що се отнася за това да продава да защо не ,но нека първо пусне нещо като реклама /клипче/ с негова разработка .Нали трябва да знаем какво купуваме.Това ще спести време на много хора и ще има изгода и за теб Иване .Е успех и времето ще покаже!
цитирай
267. анонимен - ivan
01.03 00:18
ami kakva mi e polzata da pokazvam izcqlo vsichko,az lichno ne q vijdam,a tva che me mislite za kurqgata ste v greshka,no dali vi puka na men ne mi puka i kato gi cheta tezi izkazvaniq moga samo da si go premesta ot ediniq v drugiq krachol,bez da vi obidq,no realno ne sam tragnal da obejdavam nqkoi v neshto,zashtoto polza nqmam,moqta polza e da rabotq samo za men a ne za drugite,takache ne mi puka koi kakvo misli po vaprosa
цитирай
268. анонимен - kurqga
01.03 22:55
а така Ванка тегли им една българска,та те какво са направили че се прават на интересни...аз не съм Иван бре умници,ай да ви вдия,като сте такива критици към човека да видя с линкове на клипове и снимки и обосновани резултати кои какво е напревел от тези дето много знаят,защото иначе на отворени можете да се правите...първо той няма да изкара всичко на бял свят защото някой неща са общи и второ- той гледа негия успех а не вашия,такаче много успех ви желая...и моля не ни мислете за един човек...няма как да е както казвате понеже аз съм в София студент а той в Бургас студент....и сега ме накарахте да съжаля че изложих резултати ни на показ,такаче ако той иска да си казва до сегашните му резултати ама аз няма да казвам нищо понеже не само видяш какви заядливковци има тук...успех
цитирай
269. анонимен - Кукуряга
01.03 23:19
Всъщност дали сте двама или петима зад името Иван няма никакво значение - винаги съм си предлагал услугите - неръждавейка мога да ви намеря, на лазер да се изреже, някаква електроника мога да понаправя за вас или някакви чаркалаци ако имам или знам откъде ще ви съдействам. Мисля че никой не ви обижда или плюе, нито ви иска тайните. Аз бих се гордял, че българин е постигнал нещо повече. Не съм ви конкурент - работя в съвсем друга област и няма да се занимавам с електролиза, но следя от патриотичен интерес форума.
цитирай
270. анонимен - 6u8x
01.03 23:43
Do 255 posting - Ako kpd-to na elektrolizera e nad 500% to pri kpd nd DVG 20-30% ima shans kolata da se dviji samo s Braunov gaz. Samo che koj shte osiguri 4C temperatura na raztvora prez ljatoto. Za stazionarni generatori na severnija polujs stava. Dali i pri drugi uslovija moje da se postigne takava ili po-visoka efektivnost?
цитирай
271. анонимен - kurqga
02.03 02:30
ami kakvo da ti kaja chovek,vuprosa ti do nqkade e pravelen a do nqkade i neumesten...pravilen e do tam do kolkoto che naistina lqtoto e trudno v kola da se poddarja 4 gradusa no i neumesten po otnoshenie na tova che kakto ima klimatik koito da ti napravi po niska temperataturata v kolata taka i shte se napravi sistema da poddarja tezi 4 gradusa...a tova che ne ti kazvam kak da se reshi tozi problem ne znachi che do sega ne sme go mislili s choveka s koito stignaxme do tozi rezultat ili che nqmame takova namereno reshenie za koeto prosto ne e doshul moje bi momenta da se instalira v kola, no poradi nqkoi maloumni spored men komentari do momenta smqtam da ne izdavam obshti rezultati,takache sega pisha prosto da ti otgovorq na vuprosa koito zadavash....uspex
цитирай
272. анонимен - vladko
02.03 03:08
Abe xora,izchetox celiq blog i sam totalno razocharovan ot vas kato balgari. Ami vijdam che ima takiva deto sa chestni i si izdavat rezultati i vijdaniq i izvodi a v tova vreme ima i takiva deto sqkash s udovolstvie debnat nqkoi da napravi pravopisna greshka ili da se izkaje po stranen nachin no ne vidqx nqkoi koito da si izloji mnenieto bez da obidi drugiq. I do kolkoto razbrax moderator na tozi blog s chovek s nik nrg. Ami bravo choveko ama samo da ti kaja che tolerirash karanici. To ne mojesh da si kato padar na drugite, vse pak se iska i malko kultura. Iskam da nablegna na nqkoi neshta koito zabelqzax poneje sym bylgarin i me e sram ot tozi fakt. Abe vijdam che imashe chovek s nik kurqga koito opisva neshto dosta interesno i kakto uspqx da razbera go e pravel tozi si opit zaedno s drugo momche koeto kakto vijdam go nabejdavate che se predstavq za dvama choveka. Ami eto az shte vi kaja neshto koeto e realno samata iztina. Az sega vlqzox kato neregistriran i ostavqm posting, i togaz ot kade mojete da dokajete che az sam nqkoi si ili che ne sam momiche ili che ne sam nqkoi babichka chatarka. Zashto se zaqjdate s drugite, vidqx momchetata sa kazali rezultati kakto i drugi ot uchastnicite. Ne vi razbiram zashto ne komunikirate tuk tova ami se drakate kato deca koi s kakav nik pishe i ne znam si kakvo. Az kakvo napravix kogato prochetox na kurqgata posta. Mi napravix testa kakto e opisal i naistina se poluchi tova koeto e kazal do nqkade a ne s tochnost i to e taka zashtoto az izpolzvax obiknovenno zaxranvane i syotvento poluchix i malko po razlichni rezultati no sa priblizitelni. A vie kakvo pravite- napade toz ili onq za nishto. Az sledq dosta vreme tozi blog i poneje mi e pod nivoto da sporq s nerazbrani xora reshix da izchakam da se nasaberat malko poveche prostotiiki ta da vi kaja che ne e taka redno i che do nikade nqma da stignete. Eto naprimer davam vi primer za neshto koeto az zabelqzax. Predi kogato chetqx na edno momche s nik armagedon koito si beshe postnal kletkata i kutiqta i daje beshe napravel i nivomer koito e dosta slojen za upravlenie. Znam za takav tip nivomeri poneje sam chel malko povechko ot vas i sam na qsno kak se sledi nivoto na vzrivoopasni veshtestva kato naprimer gorivo na samoleti v rezervoara. Ami s rid ampuli koito bqxa postaveni v markuch koito beshe kato link v internet i daje shte go sloja da vi pokaja http://img.data.bg/i.php?show=1167289&ctrl_id=rjf6gd#img . A az ne vidqx nqkoi da popita naprimer tova kakvo e i kak e napreveno i kakvo pravi sled kato e bilo postnato v bloga, a realno tova e nivomer koito totalno izolira vliqnieto na naprejenieto koeto v vodata ot tova koeto teche v nivomera ili koeto teche po sondite na edin prost nivomer koito v magazina e 5lv. Kakvo mislite,ne sam li prav. Zabelqzax che se xvashtate za drebolii. I odeve poneje na men mi trqbvashe takav nivomer i se setix che linka koito vi pokazax za tazi snimka v neta sym go vzimal ot posta na momche ot tozi blog i reshix da go namerq pak tozi post i da se obarna kam choveka s nika koito beshe postnal vsichki ostanali linkove na kletkata si i na detailite i sled kato se svarja s nego da go popitam kakva sxema e polzval za da obrabotva informaciqta ot tezi rid ampuli koito sa v markucha,zashtoto az nishto drugo ne se seshtam koeto moje da e vatre v markucha. Ta prosto iskax da go popitam i sam sigoren che ako ne beshe si iztril posta ot predi shtqxme da se razberem i da si polucha nujnata informaciq za koeto smqtam che e prednaznachen takav blog. A realno sega gi nqma tezi linkove a i nika na choveka ne pomnq kak beshe. A az ne viqx nqkoi da popita za tozi detael ot cqlata siatema za kakvo e i kakvo pravi. Ili moje bi vie vsichko znaete i nqmate nujda da pitate. Ami ako e taka zashto togava pishete, za da se pravite che ste neshto mnogo golqmo s dosta golemi uspexi. Az sam na 4o godini i sam injiner i moga da kaja edno. Choveka koito beshe postnal predi linkovete ot koito vzex tozi deto vi pokazax, moje bi veche e stignal dosta dalech s materiala i e smetnal za redno da ne gi ostavq poveche ne pokaz. Ne go znam i ne znam zashto gi e maxnal i ne znam koi e da se svarja s nego ta ako moje da porabitm zaedno i da obmenim opit. No iskam da vi kaja che s vashite karanici i sporove za gluposti karate drugite koito naistina ne se sheguvat i pravqt neshtata kakto trqbva ili pone imat kasmet, da se otkazvat da pishat i da pokazvat tqxnite neshta. I ot tam sledva vashata prostotiq koqto eskalira, za koeto molq da ne mi se sardite. Ama reshix da pisha za da se vzemete v race zashtoto qvno moderatora vi ne vi ne triq saobshteniqta tuk,moje bi nqma vreme da si naglejda bloga ili si ima problemi,ne e moq rabota. Az ako sam moderator shte si igraq dosta da triq gluposti i karanici za da ostanat samo takivata saobshteniq koito bixa pomognali na takiva kato men da si navaksat propuskite. A ako se pitate kakvo tolko sam napravil che da govorq taka,ami stignax do tam che karam audi 2.0 na 3litra benzin i ostanaloto e braunov gaz. I prosto iskam da razberete dumite mi kato savet a ne kato ukorqvane i da sprete da se drakate ili moje bi ne ponasqte nqkoi da ima po golemi rezultati ot vas i da ne vi gi izdade. Ami balami mnogo ama balamite ne uspqvat v jivota shtoto se namira nqkoi bogatashkoito im izpolzva ideite za svoi celi.....Ta az iskam da vi otvorq ochite i da sprete da se drakate. I iskam da pozdrava choveka s nik kurqgata i momcheto koeto toi kazva che raboti s nego zashtoto az sym provel tozi opit i izvodite koito si napravix mi pomognaxa da napredna dosta i sega stignax do tam che kolata mi koqto xarchi 10litra na 100km veche varvi do 120km samo s 3 litra benzin. Za sega tova mi e dostatuchno a az i nqmam mnogo vreme da usavarshenstvam tova zashtoto sam semeen i imam griji kam semeistvoto i te si iskat i vreme a i xodq na rabota takache za opitite ostavat dosta malko chasove koito sa kraino nedostatuchni. A propusnax da kaja che tuk vidqx i takiva deto se opitvat da se vazpolzvat nai naglo ot drugi koito imat napredak no ne go kazvat. I tova go vidqx ot na skoro pokazaniq razgovor po skaip do kolkoto mojax da razbera kato chetox. Xora savzemete se. Zlobata,zavista,kavgata na nikoi ne se pomognali. Ima naistina smisal v tova koeto ste pochnali (elektrolizata) ama ako iskate drugite koito imat napredak da go spoelqt s vas to pone gi predrazpojolete i ne samo do tolkova che da gi izpeqt ami se opitaite da gi razberete i da nauchite neshto po taka....
цитирай
273. nrg - До 270,
02.03 12:57
изстудяването на електролита до желана температура е малък и елементарен проблем за решение. Въпроса е, че вероятно говорим за плацебо ефект и грешна интерпретация при случая със студената електролиза.Дори и Шаубергер е разбран погрешно. Та той самия твърди, че водата е най-енергична при 4 градуса, има най-голяма товаро-подемност(при речен транспорт) дължащо се основно на увеличаната плътност. Пълна глупост е да се твърди, че интер-молекулярните и молекулярните сили ще отслабнат при по-ниска температура. Валентните електрони, на които се дължи връзката във водната молекула са по-склонни да се отделят от молекулата с покачване на температурата.
Въпреки всичко, не отричам крайно Иван и неговите имагинарни и реални съдружници. Може би правят нещо, но е факт, че не знаят с какво си имат работа и накъде точно вървят.
цитирай
274. анонимен - Plamen
02.03 13:19
Измерване на ток при честота 600КХЦ е свързано с огромни грешки, няма амперметър за ефективна стойност, който да свърши работа - може ли да се правят изводи ако грешката е 100%. Ние редовно постигаме при импулсни процеси КПД над 100%, но закона за запазване на енергията действа.Затова е добре тези експерименти да се повторят с други измервателни уреди. При постоянен ток - както казва 272-Владко - ако има положителен резултат, тогава съм склонен да приема този резултат. Но не и в 500% разлика в ефективността.
цитирай
275. анонимен - ivan
02.03 15:25
Здравейте. Това че момчето което смятате за мен е казало някакъв опит го е напревел с целта да ме провокира и да се увери дали наистина аз пиша в този блог както и вие, и за да се свържем понеже се бяхме позабравили за известно реме. А не за да се изкарва с някакви много големи резултати. Съгласен съм с това което казва Пламен, но нека пак спомена, че ние с това момче проедохме опита в стайни условия а не в лабораторни където щеше да има доста скъпи апаратури за правене на измрвания. Аз лично когато завърша един широчинноимпулсен модулатор със неговите заобикалящи го компоненти, и си го нося в университета където си има доста добри лаборатории за някой видове измервания в областа на електрониката. Такаче искам да спомена че този опит сме провели когато бях завършил 12-ти клас и преди да стана студент,което ще рече някъде 3 а може и да са станали 4 години и аз даже бях забравил за този опит и човека с който го проведохме когато спомена за него просто ми го припомни. Такаче не изключвам да има допуснати и незабелязани грешки. Но за честотата на захранването съм сигорен която е максимално допустимата, а по принцип всяко мое захранване го правя така че да мога да контролирам честотата и да я променям както си искам в диапазона от 0 до максималната за съответната схема. Просто за мен електрониката не е проблем да направя някаква схема за каквито и да е цели. Но може би поради това че аз не работя в момента с ниски ами с високи температури би трябвало да покаже че може би в последствие на доста опити съм си променил някой лични изводи и даже стигнах до там че сега работя по инсталирането на моята система която доизкосорявам. Но данни за нея не искам да споделя все още преди да съм я оставил в колата като завършен вариант. А относно температурните разлики в водата по време на процеса мога да кажа че има няколко етапа в които аз лично съм открил процес на засищане и тогава съм наблюдавал как уредите започват да намалят показваните стойности а захранващото напрежение което е подавано от захранващия блок (акумолатора) не се мени. Това го правя с 5 мултицета, един който е в режим на омметър и друг в режим - волтметър и двата са преди импулсния повишаващ блок, друг който пак в режим на волтметър е свързан да мери напрежение (след импулсния блок) подавано в клетката и друг който в режим на омметър да мери консумирания ток. И естествено при променяне на честотата на импулсния блок се изменят стойностите на уредите в някакви граници,но когато честотата е застопорена и измине даден период от време при тази честота и се промени съответно и температурата, се получава падане на консумацията на клетката и заедно с нея пада и стойноста на напрежението което се подава след импулсния блок, това съм забелязал аз а и още един човек който даже ми прати на скоро клипче с неговата клетка от 7ламела, даже ми даде и изведените си данни които не е споделил тук и за това аз няма да ги споделя без негово разрешение. Но когато той ми даде неговите резултати ми стана ясно че не само при мен се получава такова насищане ами и при него което значи че имаме напредак. Но искам да ви отбележа нещо. След като ние като си комуникираме ги е дал само на мен а не ги постнал и тук, значи би трябвало всеки да си даде извод че нападките и глупостите и споровте тук не са в полза на никои, защото той можеше да си даде записките по опита и да се коментира някакъв общ извод но не ги е постнал точно заради тези конфликти и глупости. А логично е че на един експеримент има и положително и отрицателно развитие на работата,такаче според мен по - правелното е просто да няма такива нападки за да може всеки да си сподели резултатите и в процеса на обсъщдане да си корегира собствените пропуски, защото аз съм на принципа че никои не се ражда научен ами се учи на каквото и да е до като е жив.
цитирай
276. анонимен - Нещо не можах да разбера как мериш с ...
02.03 19:08
Нещо не можах да разбера как мериш с омметър консумация в ампери.
цитирай
277. анонимен - ivan
02.03 19:58
zabelejkata e pravelna,iskal sum da pisha ampermetyr no poneje togava edin priqtel mi govoreshe za zimervaneto na syprotivlenieto na negovata kletka,i v tova vreme pishex tuk i sum dopusnal tazi gruba greshka,pravelno otbelqzvash,prosto kogato chovek govori s nqkoi a v tova vreme pishe svoq misal se barka kakvo pishe....blagodarq za korekciqta
цитирай
278. анонимен - 5jxk
03.03 17:00
Здравейте виждам,че има доста напреднали тук и искам да попитам нещо .Напът съм да си направя високоволтова клетка със сто и десет ламела.Клетката е като на Боб бойс всичките 110 ламела изолирани един от друг .В началото на блога е показано много професионално как се прави такава клетка ,но ме притеснява кафявия отаяк във водата дори и след използването на дейонизирана вода и кон дали няма да даде на късо клетката ,защото използваното напрежение от мен е 220 v прав ток.Еми това е айде.
цитирай
279. nrg - Privet!
03.03 23:32
Okislenieto pri procesa e neizbejno i utaiki 6te ima. Edni nai-modernite i efikasni elektrolizeri, taka nare4enite PWM(Polymer Electrolyte Membrane ili Proton Exchange Membrane) dostigat do KPD na procesa 99%. Ostanaliat 1% e zaguba v okisi i suprotivlenie na vodorodnite protoni v membranata, sled kato sa osvobodeni ot elektronite si i sa se zaputili kum elektroda s negativen potencial, pod deistvieto na elektri4noto pole.
Az li4no sum imal dostup do takava kletka i s mnogo akuratna izmervatelna aparatura i smetkite spomenati po-gore i v drugi postove, se namira KPD na sistema 99%. Tova e ob6to vzeto maksimuma, do koito naukata se e sbluskala. Ostanalite vetrove deto gonim s Stenly Meyer, Bob boyce i priateli po neta, osven obe6tania ne sa pokazali drugo.
Az vse pak ne sum izgubil nadejda, 4e KPD na procesa moje da nadvi6i edinica, no gubia vse pove4e nadejda, 4e 6te uspeia da nameria lek protiv zakona za zapazvane na energiata.

Prostete za latinicata i uspeh na vsi4iki...
цитирай
280. nrg - До 278,
04.03 15:31
Разбирам опасениата ти, че не искаш да се получи както става с акумолаторите, когато натрупат окис.Въпреки това да даде на късо се съмнявам. Принципно погледнато, Бойсовата клетка представлява 101 последователно навързани кондензатора, чийто диеликтрични стойности нагласяме посредством добавяне или отнемане на електролит във водата. Когато имаш достатъчно разстояние между ламелите(2-3мм) дори и една клекта да окъси, няма да стане страшно, понеже имаш още 100 защити.
Но, със сигурност ми е интересно как вървят нещата, както и на всички хора от блога.
Поздрави!
цитирай
281. анонимен - Сашо
04.03 18:06
Не съм чел всики коментари но на Боб Бойс 101 плочи с тороида и 3 те честоти би трябвало да произведе голямо количество в минута, като хаби по-малко ток. Ефективноста му е над 100% поради факта, че извлича енергия от обкръжаващата среда!
цитирай
282. анонимен - oynf
04.03 18:23
Много поздрави на всички колеги в този блог .Наскоро гледах нещо в нета свързано с инсталация на ННО клетка .Но онова обаче ,което забелязах е че кислородния датчик беше покрит с фолио /алуминий/.Та в клипа се твърдеше ,че фолиото запазва топлината на датчика и по този начин се подава по-бедна смес към двигателя.Ако това е така няма нужда от втулки и електроника за кислородния датчик.Моля за коментарите на всички в този блог ,айде .
цитирай
283. анонимен - Pesho-Plovdiv
06.03 21:43
Здравейте, това което правите е много интересно и Ви желая успех, форумът дава информация за електролизата и евентуалното и приложение.
Обаче имам въпрос: Как виждате приложението на електролизера на практика?
Дали ще трябва всеки да е спец и всеки ден или седмица да налива калиева основа, вода, да следи ниво на електролит, да чисти кафяви отлагания, с телена четка да лъска неръждаеми пластини и да претака тази вълшебна кутия заради някакви си 10-50% икономии.
Сигурно има и някаква електроника дето може да се развали. То за една газова уредба се ходи на сервиз, годишни прегледи, слагат жълти триъгълничета на задното стъкло а тук сигурно ще трябва много грижи.Струва ли си?
В моето семеиство всички сме шофьори, но не автомеханици. За да имате успех, моля разработете нещо по-удобно, най много само вода да се налива, да не иска специализиран сервиз, да издържа години без специални грижи и разходи.
А дали електролизера е узаконен и ако нещо ми се случи с колата -запали се от късо съединение от кабелите на електролизера, претоварване на ел. инсталацията, електрониката му - дали някой застраховател би признал такава щета.
Да разбирам ли, че електролизата е само хоби на някои от Вас, които правят експерименти върху собствените си коли и не се интересуват от практическо внедряване на този процес масово.
Моля, дайте си мненията по този въпрос.
цитирай
284. nrg - Здравей!
07.03 17:51
Електролизер, който да отговаря на критерийте за серийно производство и инсталации в коли няма в БГ, доколкото знам. Не се е захванал никой все още да печели от това, а по-скоро интересуващите се обменят опит и ентусиазъм на места като този блог.
Относно икономийте, в бизнеса е прието една инвестиция, ако бъде възвърната в рамките на 7-10 години се води за добра сделка. Един електролизер приложен в автомобил с голям среден пробег, ще си възвърне парите в рамките на месеци.
За това, трезво-мислещ може да си направи реална сметка, струва ли си да се захващам?

Наистина, успехите с електролизата в БГ не са огромни, и би било хубаво някой да се захване сериозно, да произвежда, продава и инсталира генератори с известна изгода. И аз бих се съгласил да си купя ако ме устройва...
Най-голямата трудност идва при легализирането. Не мисля, че който и да е застраховател, ще се наеме да поема рискове, свързани с водородни инсталаций, както и не мисля, че КАТ ще се съгласят да го узаконят. Рисковете са големи. На мен например ми гръмна филтърната кутия, всмукателния колектор и част от генератора, понеже не го бях свързал както трябва и белята бе скъпа и опасна.
Нивото на което ние работим и експериментираме е по-скоро любителско, като някой отделят повече време и внимание, докато други не-толкова.
цитирай
285. анонимен - anonimen kato povecheto tuk
09.03 22:24
Zdraveite na vsichki. Cheta ot samoto nachalo i sega iskam da otgovorq na komentar 283 Pesho ot Plovdiv. Ta az sam pomislil za nqkoi ot tezi vyprosi i smqtam da predloja neshto koeto moje da e ot polza na vseki no razbira se si ima i cena no za sega e v period na testove i doizglajdane. Stava duma tochno za takava sistema koqto kakto bqx spodelil po gore che bqx zapochnal da proektiram i sam pochti do krainiq variant. Sistemata se sastoi ot mikroprocesor koito obrabotva informaciq ot termodatchik koito mojete da postavite v vodata ili na vanshnata strana na generatora, ima i nqkolko datchika za nivo na vodata, kakto i datchik za nalqgane i vsichko tova kato vxodqshta informaciq se obrabotva ot chipa i se podava kato komandi na drugi silovi blokove koito mogat da upravlqvat v zavisimost ot iziskvaniqta : pompa za dolivane na voda i po tozi nachin se poddarja edno i sashto nivo na elektrolita,i ako se povishi temperaturata na vodata se povishava i chestotata na zaxranvashtiq blok i daje ako e nujno pri opredeleni prichini (izgasvane na dvigatelq ili prenasishtane na gazta v sistemata ) se preustanovqva rabotata na sistemata. Ima i druga paralelna sistema koqto raboti paralelno s chipa i e prosto za podsigorqvane v sluchai che chipa otkaje. Tazi taka narechena oshte podsigorqvashta vazmojnost ot chipove moje da se izkliuchi ili da si raboti zaedno s procesora. Datchicite za sledene na nivoto na elektrolita sa taka realizirani che nqma opastnost ot preskachane na izkra ot tqx kam gazta. I kakto si karate tazi sxema shte vi doliva smesta i shte vi kazva kakva e temperaturata i dali raboti. V momenta tova sam go zadal kato zadanie na moqta kursova zadacha po mikroprocesrona praktika i drugiq mesec shte go zashtivam pred komisiq i posle shte dopalvam dopalnitelni detaili za da stane po kompleksna sistema. No ako imate nqkakvi vaprosi moje da gi realiziram ako mi e po silite i saotvetno da vi go prodam za saotvetnata cena.
цитирай
286. анонимен - pak anonimniq
09.03 22:28
odeve ne mojax da dovarsha, ta iskax da kaja che po vreme na rabotata na HHO generatora, tazi sxema deto predlagam prez cqloto vreme dava informaciq na tabloto kakto i mislq da dobavq i vazmojnosta s datchici da sledi kolko debit otiva kum dvigatelq vi i to vsichkata tazi inoformaciq vi se pokazva na displei ili na svetodiodna indikaciq na tabloto kakto si karate, i shte ima i signalizaciq ako po vreme na shofirane vi svarshi elektrolita i suotvetno chipa shte spre sistemata za da ne se poluchat povredi ili prexvarchane na iskra ako lamelite ne sa pokriti s voda
цитирай
287. ireland - moje li az !
10.03 00:42
Imam jelanie da sum purviq zakupil produkta opisan po-gore ot kolegata, no neznam za6to imam strannoto 4uvsvo 4e 6te sum v komisiqta drugiq mesec ;-)
Maitapa na strana.Stiskam palci na uinaka!
цитирай
288. анонимен - И аз !!!
10.03 20:41
И аз искам да притежавам продукта, но нека да знаем колко е цената. Говорим за клетка+ управление с прозесор и изпълнителните устройства. Да има описание как се монтира. Гаранцията, колко е, срок на изпълнение и доставка и поне малко технически данни - колко газбминута дава и очаквано снижение на разхода
цитирай
289. анонимен - wd4h
13.03 00:54
Препоръчвам на АДМИНА да трие подобни коментари,това е явна лъжа и ми писна тоя само глупости да ръси.Говори за Хидростар ,плановете са на разположение на всеки заинтересован, и са абсолютно безплатни. А тоя направо се подиграва с нас. Дипломна работа и трудово обучение www.mazeto.net NRG често посещава форума,за което му благодаря
цитирай
290. анонимен - v2nw
13.03 10:29
Основната трудност е да се получи добра производителност за единица мощност.Всякакви други допълнения са елементарни и лесно могат да се направят от всеки с технически познания. Абсолютно всички допълнителни части се продават в магазините и са лесно намираеми. Ако някой се затруднява с това да пише.Ще помогна със разбираеми схеми
цитирай
291. анонимен - vladko
15.03 22:15
Zdraveite. Cheta i ne moga da razbera kak taka vi pravi kef da se drakate vsichki,sega na skoro gledam kak nqkoi e predlojil sistema s mikroprocesor za sledene i upravlenie na sistema za hho ama kato gledam tuk mai se pokazvat mnogo xora deto otgovarat po xarakter kato lisicata deto iskala da skochi na visoko i da si otkasne chepkata s grozde i deto ot tam e tragnala pogovorkata che viskoto grozde e kiselo. Ami momcheta az lichno popregledax nqkoi neshta v mrejata i ne mi stana mnogo qsno kak shte se napravi tolkova lesno kakto kazvate tova upravlenie ,no kato kazvam upravlenie imam predvid precizno upravlenie a ne samo s dve datchika za nisko i visoko nivo na vodata v kletkata, a vijdam che predi nqkolko posta, i po tochno v post 285, i iskam da go pozdravq zashtoto vapreki tova che moje bi momcheto e prochelo zaqdlivite vi komentari na nqkoi ot vas i pak e predlojil da si dade sistemata,a az lichno se razrovix i gledam che ne e nikak lesno da se napravi edna programa na chip kakavto i da e toi che i da ti vadi na displei kakvo stava iz sistemata za hho. I ot tova koeto e pistove 289 i 290 moga da zakliucha che nqma da imate koi znae kakav napredak ako oshte prodaljavate da se zaqjdate za absurdni gluposti. A tezi deto sa pisali tezi dva posta 289 i 290 moga da kaja - ne ste na prav pat ama vie si znaete,ne iskam da vi obidq ama taka ne se postiga nishto pozitivno. No kakto pishe v bibliqta, "blajenni sa nizshite duxom"
цитирай
292. анонимен - 8bd4
19.03 14:27
До коментар 291, ти лино каква производителност получи? Ако ти е минала дипломната работа да ни светнеш. Аз подготвям резонансна система, и не съм споделил резултат защото още не съм готов. Но не се изхвърлям като панагюрец в хладка вода
цитирай
293. анонимен - u72p
19.03 14:29
До коментар 291, ти лично каква производителност получи? Ако ти е минала дипломната работа да ни светнеш. Аз подготвям резонансна система, и не съм споделил резултат защото още не съм готов. Но не се изхвърлям като панагюрец в хладка вода
цитирай
294. анонимен - vladko
20.03 14:48
diplomnata mi rabota oshte ne e minala...no momcheta az ne prava elektroliza kakto vie...pri men neshtata sa po malko po abstarkten nachin...predi vreme bqx nameril tuk edno momche deto vie neshto bqxte vzeli na mushkata poradi neizvestni za men prechini i toi mi spodeli negoviq nachin na zaxranvane i az uspqx da polucha neshto keoto ako kaja nqma da povqrvate...no vapreki che vi gledam napadkite shte spodelq za da imata predstava...sistemata deto mi dade momcheto koeto me pomoli da ne kazvam imeto mu poneje poznavate tuk, mi dade nqkoi napatstviq i poneje az imax vazmojnosti napravix izsledvaniq i vidqx che negovata sxema koqto shte predstavq kato "cherna kutiq" v koqto vliza i strannata kletka za delene kakto i zaxranvane i chestota...i shte kaja che na vxoda otchetox 170W a na izxoda na kletkata otchetox 38 litra no tova kato imate na predvid che takova neshto kakvoto toi mi prati na snimkov material nqma nikade iz neta kato realizaciq...no sled kato si pogovorixme az go razbrax zashto krie vsichko kakvoto e napravel poneje vie se drakate kato malki dechica s momcheto i za tova i az nqma da spodelq poveche...samo otgovarqm na vaprosa zadaden kam men...a momcheto kaza che e sprql da spodelq zashtoto samiq moderator ne se e pogrijel za usloviqta na etiketa v tozi blog...uspex
цитирай
295. анонимен - zrzzurztz
21.03 22:49
Pisha ot Germania, njamam kiriliza -sledja toyi forum- pak toja Ivan se samo vazhvaljava pod razlichni imena- neka da pokaje neshto ili da se skrie tam v Pomorie li beshe. To biva da iskash da te hvaljat, no da izpolzvash 3-4 imena za da se pravish na mnogo uspjal i velik- prekaljava. Da pokaje kato cherna kutija pred 2-3-ma che vkarva xxx vata(s nashi uredi da se zamerva) i da se vidi kakvo vadi .
Znae se che e napravil edin glupav nivomer- gradinski markuch s 2 rid-ampuli vatre i zapapen sas silikon otgore, magnit s poplavak i 2 bolta za da ne se vlijae ot mehurite na povarhnostta. Abe bajno - az ne bih si slojil takava bomba v kolata, da znaesh.....
Hajde da gi vidim tezi 44 litra/m pri 125 W na vhoda !!!
цитирай
296. gomi - поздравления, за резултатите !...
22.03 16:49
поздравления, за резултатите !!!
Неверници винаги ще има, ама като не вярват за6то изобщо си правят труда да пишат.
Ей, много зависливо племе сме ....
цитирай
297. gomi - Hi
22.03 17:41
До вси4ки които са постигнали нещо- не пазете резултатите за себе си- с това няма да станете по-богати или по-бедни.
Тези които не вярват няма да тръгнат да правят нещо, а само ще продължат да пишат глупости.
Тези които повярват но нямат нужните познания ще се обърнат към вас , да им го направите - ето това ще ви компенсира дългите часове в експерименти, хората са много мързеливи :)
Много са малко хората които ще тръгнат да правят нещо, убедил съм се че всеки си сам си носи кръста.
А и най важното колкото повече хора знаят за "процеса" толкова ще бъде по-трудно да се скрие , мислете глобално......
Забравете за патенти върху суперефективна елекролиза, няма кой да ви го позволи.
Пускайте свободно схемите докато нета е все още свободен, живота ще става все по труден.
цитирай
298. nrg - Амин!
22.03 20:34
...
цитирай
299. анонимен - o sveshtenna prostota i zloba
24.03 00:16
..................................................................... :))))))
цитирай
300. анонимен - deso
25.03 22:25
здравейте
цитирай
301. анонимен - deso
25.03 22:35
прочетох написаното до тук\на бързо\,обаче не видях някой да е експериментирал с двуполярно захранване
цитирай
302. анонимен - joro
27.03 00:21
здравейте,и аз изчетох целия материал по-горе и сега имам няколко въпроса:какво става ,ако електродите не са от неръждаема стомана клас 316 ами са от алуминиеви листи например;или от медни такива?количеството електролит- с какви темпове намалява при лизирането.трябва ли да има допълнителен резервоар или да кажем - за един ден няма как да свърши?пише листите/електродите/ да се минат с шкурка...на някой хрумвало ли му е да ги прекара през пясъкоструйник с фин пясък,да кажем 250 микрона едрина на частиците.по този начин повърхността им се увеличава /заради микро ямките издълбани от песъчинките/.някъде из нета ми попаднаха готови сглобени устройства за продаване, но не видях цени, че бързах и не ми се задълбочаваше,някой пробвал ли е да си поръчва и евентоално получил ли е поръчката си?
поздрави от Русе
цитирай
303. анонимен - Despa Ilieva
29.03 13:18
Molja posetete moja site-www.yullbrown-bg.com
S uvagenie: Despa
цитирай
304. nrg - Здрасти Жоро!
03.04 15:41
Здравей Жоро,

Алуминий не може да се ползва в този тип генерация на водород, понеже алуминия реагира с основи и в реакцията се отделя водород и алуминиев оксид. Ако искаш по този начин да генерираш водород не ти трябва никакво електричество. Суровината, която се изразходва в такава реакция е самия алуминий, чиято висока доставна цена и последиците за околната цена от добива му, не оправдават генерация на водород по този начин.

Въпреки това има фирми, които се занимават с такъв тип електролиза, както има и множество патенти в насоката. Един от патентите принадлежи на Българин.

С медни съм пробвал, но медта хваща бързо цинков окис и нищо не става.

С пясъкоструйника можеш да ги шкуриш, както и с раж пила. Важното е да увеличиш конкаткната повърхност.

С поръчките, нищо не е гарантирано. Най-добре е сам да се занимаваш, от финансова гледна точка, както и от личностна.
цитирай
305. nrg - Десо,
03.04 15:46
какво точно имаш предвид с двуполярно захранване?
цитирай
306. анонимен - Kaio1988
04.04 13:29
Здрвейте на всички!
Искам да попитам някои използвал ли е водорода за отопление. И ако може да поясни как точно.
Относно моята клетка: Още не сам я завършил напълно, но мога да я опиша на бързо.
Дебелостенна траба PVC Ф110 мм (дебелина на стената 10 мм), ламели (мисля да са Ф 60мм) от хромникелова мрежа (накратко да обясня защо използвам мрежа. Във друг форум /viewpost.php?id=165465 прочетох че има проблем при отделянето на водорода защото "залепва" така да се каже за ламелите, там решението беше в ламелите да се направят отвори за да може водорода да се отделя по лесно. Аз реших да пробвам с мрежа.)
Проблема който имам е, че съм доста "бос" по електрониката и незнам как точно да захраня клетката. Първата ми идея беше да ползвам зарядно за акомулатор, но след малко размисъл реших че ампеража ще е малък.
Може ли някой да помогне. Като се има на предвид, че ще бъде доста трудно да се изчисли площа на ламелите (мрежата).
Предварително благодаря.
цитирай
307. nrg - Здравей!
04.04 15:29
Електролизата е енергоемък процес, при който на гаражно ниво трудно ще постигнеш 50% ефективност, ако много се потрудиш 70%, а ако си купиш PME електролизер (с протонно-обменна мембрана=4000$ на киловат ) ще достигнеш около 95%!!! НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ! Всичко друго, е грешни измервания, плацебо ефект и лъжи.
Какво означава това, ще се питаш? Означава, че ако парното ти е електрическо и консумира 3Кв на час за да загрее 60кв.м апартамент, ще консумира най-малко 6кв на час, за същата работа, ако ползваш електролиза. Освен това опасността, която крие такава система е огромна. Ако пламъка загасне, поради каквато и да е причина, неизгорялия браунов газ може да ти взриви къщата. Контрола трябва да е много добре изпитан, което няма да можеш сам, след като не си наясно с електроника, автоматика и прочие.

Моя пръв съвет е, не се захващай! Опасно е, и няма смисъл да инвестираш в загуби.

Но, за да не те де-амбицирам напълно, браунов газ за отопление се ползва от един колега от www.mazeto.net с похвални резултати, ако може да му се вярва. Порови се там, ще намериш много информация.

Какво имаш предвид под ф60мм??? Колко ламели ще побере тази клетка?

Какво захранване искаш? Импулсно, правотоково??

В заключение, искам да поясня, че ако искаш да се занимаваш, започни с малки стъпки. Зарядно за акумулатор, малка клетка, системи за измерване на газ и електричество. Играй си с геометрията на клетката, начина на захранване на отделните ламели, концентрацията на електролита. Направи си малка горелка за рязане, запояване, заваряване. Това е полезно. Бойлера можеш да си грееш на ток, и ще е много по-разумно ако правиш така. Добави водород във въздуховода на колата си. Ще ти намали разхода, не понеже си напипал свободната енергия, а заради високата скорост на горене на водорода. Нищо сложно, но много хора не са наясно.

ТОВА, ЧЕ ВОДОРОДА Е ДОБИТ ОТ ВОДА, НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ Е БЕЗПЛАТЕН.
цитирай
308. анонимен - deso
05.04 23:25
в смисъл- три електрода "плюс" минус" и нула
цитирай
309. анонимен - + 0 - [ l l l [ [ l l l [ [_______...
07.04 22:58
+ 0 -
[ l l l [
[ l l l [
[__________[
цитирай
310. nrg - Здравей Десо!
07.04 23:49
Не, не съм разделял минуса от масата, но не виждам смисъла в това. Ако можеш да поясниш...
цитирай
311. анонимен - deso
08.04 21:14
наличието на нулата няма ли да помогне за разрушаването на водородната връзка с кислорода
цитирай
312. анонимен - vivo
13.04 23:29
Здравейте момчета (и момичета), решил съм да си направя и аз един ННО генератор(всъщност втори – първият беше с 1 клетка), като целта ми е понижен разход. Нужна ми е обаче малко помощ, която надявам се ще получа от ваша страна.
1. Още на първата картинка, е поставен прекъсвач на релето, обаче не на управляващият ток, а на работния. Има ли проблем, ако прекъсвача е на управляващия ток към релето?

2. Извадка 1: „Напрежението което е по-голямо от 1,24V е изгубено в производство на топлина в генератора”
Извадка 2: „Трябва да приложим 2V електричество на всяка клетка(всяка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. Динамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че Генератор със 7 Клетки ще е оптимален вариант.
Тук се обърках, защо трябва да прилагаме 2 волта, нали оптималното е 1.24, а останалото ще отиде за топлина(а ние не го искаме)? Не са ли нужни 11 клетки за да достигнем приблизително 1.24волта и да е оптимално напрежението?

3. Мога ли да взема променлив ток, от преди изправителният блок на генератора? Всъщност, аз мога, но това ще доведе ли до някакви негативни последици за самият генератор и изправителен блок(планирам максимален ток от 10-15 ампера)?

4. Виждам, че говорите за нискочестотни усилватели, за захранващо напрежение. Какво мога да ползвам за честотен генератор, чиито сигнал да подам на входа на усилвателя???

5. Оставам с впечатлението, че КОН е по-добре от NaOH, като второто е сода каустик(нали?). Ще съм благодарен, обаче ако някой даде кординатите на фирма, магазин от където мога да си закупя КОН. Може тук или на и-мейл vivo1985@abv.bg

6. Всъщност, каква е % ната разлика в производство на газ между КОН и NaOH?

П.С. Към nrg - наистина интересен блог, но личното ми мнение е, че трябва да се почисти от ненужната „информация”
цитирай
313. nrg - Здравей!
14.04 23:34
1. Не, по правилно е както ти предлагаш. Сложи ключа на управляващия ток.

2. Прав си и тук. Оптималното ще бъде 11 клетки, но в реалността не е така.

На теория 1.23В потенциал са нужни за да се раздели молекулата на водата, но на практика това е около 1.5 волта. Дали обаче в твоя случай това ще бъде достатъчно, не знам. Остава сам да си направиш замерванията. Най-добре си направи една опитна постановка и с максимално прецизни измервания ще установиш, оптималното количество водород произведен, при дадени входящи параметри. Най-вероятно, потенциала при теб ще е някъде между 1.8-2.2 волта.

Най-важната задача, която трябва да си си поставил е подобряване на КПД, което можеш да направиш само и единствено ако правиш правилни замервания на входящата електрическа енергия за единица време, срещу изходният обем химическа енергия(водородо-кислород).

3. Аз виждам електролизера като кондензатор. Когато започнеш да му подаваш променливо напрежение, трябва да си готов и да вложиш достатъчно време за да намериш резонансна честота, дали с помощта на уравненията за капацитивна и индуктивна реактивност, дали с прости опити, но трябва да си готов за много настройки. Хубаво е ако имаш осцилоскоп и точни измервателни устройства.

4. Някой беше предлагал да се ползват НЧУ и с помощта на комп да се регулира, но дотолкова и аз мога да ти помогна с това. Не съм сигурен къде можеш да намериш, нито колко ще струва, нито от какво да взаимстваш...

5. Да, NaOH е сода каустик!!! Много внимание трябва да отделяш, когато работиш с тези електролити. Винаги гумени ръкавици, пази очите, пази от деца, мий си ръцете и така нататък.

Ако не те мързи, по-нагоре между коментарите ще намериш името, адреса и телефоните на една от фирмите, които са занимават с химикали и предлагат KOH.

6. Не знам, но няма да е голяма. Ако има разлика, ще е в рамките на 1% или по-малко, така че по-добре ходи до железарския магазин и си купи сода каустик. По-евтино ще ти е със сигурност.

7. Ако правиш опити, прави винаги опити успоредно само с чиста вода. Записвай всеки милилитър газ произведен повече във всеки от случайте!!!

9. Не се надявай на чудеса, но пък и не пренебрегвай съдбата. Моля запомни, че ако произведеш 1л водородо-кислород за по-малко от 2.356 вата входяща енергия си над 100% ефективен!!! Но, най-вероятно ефективността, с която ще работиш ще варира между 30% и 50%, като това не е никак зле. Никой от нас не е постигал повече от това в домашни условия, освен тези, които не успяват да се научат да замерват правилно и да пресмятат.
Това означава, че всеки резултат който постигнеш над 50% е наистина голяма работа!!!

Ако искаш да се увериш в начина на пресмятане, моля посети

http://forum.beinsa.info/index.php?topic=439.0

където ще научиш повече за пресмятането, както и откъдето можеш да свалиш калкулатори за пресмятане. Препоръчвам ти калкулатора от последният пост, който аз съм направил.

Поздрави и успех!!!

nrg
После, ще те помоля да споделиш с нас.
цитирай
314. анонимен - и аз се боря за клуба
15.04 11:03
захванал съм се с това http://www.youtube.com/watch?v=k4fAGw-963U&feature=channel, в сайта им за повече визия http://www.thegasmaker.com/products_hho_dry_cells.htm . Мисля да направя всичко както му е реда. Нарязъл съм ламели от 316L , опръстените са хомикоустойчиви , захващането на ламелите ще е по здраво , само кой датчик ще лъжа остава под вапрос.
По калкулатора излизат 200% по фарадей. Това добре ли е ?
Моля коментираите захванатото от мен да разбера дали съм на прав път. Благодаря.
цитирай
315. nrg - Здравей!
15.04 15:46
Кой калкулатор ползваш? Ако е моя или този на mzk от www.mazeto.net или, то калкулатора е точен! Ако казва 200%, това са 200%, което ще рече 2 пъти повече енергия на изход, отколкото на вход.
Относно клипчето...
Интересна работа...5 ампера при 14 волта са наистина 200%. Сега, обяснение аз намирам, че при подлагане на водната молекула под електрично поле, Ван-дер-Вал - овите сили да отслабват, и водата да премине в газообразно състояние, без да има нужда от температура. Тоест, възможно е произведения газ да се състои от много повече водни изпарения, отколкото си мислим. Но тук се впускам в догатки, и не смея да твърдя нищо. Ако няма нищо подобно, и произвединия газ от тези хора е чист водородо-кислород с много малко водни изпарения, и ако енергията която инвестират в клетката е наистина такава, каквато отчитат уредите, то това там е перпето-мобиле, фрий енерджи и така нататък.

Дизайна на сухите клетки е най-добрия избор за експериментиране. С две ръце гласувам за това. Поясни моля за уплътнителите си. От какво са и от къде можем да си набавим?

Поздрави!
Поздрави!
цитирай
316. анонимен - и аз се боря за клуба
15.04 16:34
за уплатнителите трябва да питъм допълнително, понеже един познат с който се занимаваме с генератора , ги купи от една пловдивска фирма, но не и знам името. мисля че са такива -> ETHYLENE-PROPYLENE (EPDM, EPR, EP) O-Rings.
цитирай
317. анонимен - вижте какво намерихhttp://pen...
16.04 23:12
вижте какво намерихhttp://pencil.hit.bg/free_energy.html
цитирай
318. анонимен - Eto
17.04 00:31
прочетете това, на руски език е, но има много интересни резултати и обяснения относно високоефективната електролиза -
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&cid=4
цитирай
319. анонимен - daniel dingel
21.04 00:35
daniel dingel - това е вторият човек след Стенли Майер постигнал карайки кола само на вода - има линкове на доста места с обяснения и схеми
цитирай
320. анонимен - Zdraveite na vsichki koyto spod...
01.05 12:16
Zdraveite na vsichki koyto spodeliat svoia opit i blagodaria .MNOGO MI POMOGNAXTE. Spored menia bi triabva lo da se saberete i da spodelte svoite znania i taka moje da izleze ne6to veliko.Ne znam kakvo pravi pravitelstvot za mladite talanti kato vas .dovijdane
цитирай
321. анонимен - stenli
02.05 22:18
здравейте.скоро попаднах на вашия пост в търсене на ел.импулсен регулатор.аз се занимавам от 2 години с нно генератори.първо генератора на автомобила има възбудителна намотка която компеннсира загубата на електричество.така че клетка от 7 двойки не епроблем.в момента присадих втори генератор на колата(ако позволява пространнството) и използувам променливия ток преди схемата грец.след тестовете ще ви дам резултати.аз също мисля че на принципа на опита и грешката с повече заинтересовани и сериозни хора би могло да се постигне нещо което си заслужава труда
цитирай
322. анонимен - Привет на всички работещи
12.05 19:03
Много от нещата които прочетох тук са полезни.За това благодаря на всички писали тук.
Вече втора година карам с променлив успех, но задасподеля всичко трябва доста да пиша.
И така карам 4 модел клетка с два спирални електрода ток15-30а . Алтернатора ми е 120а ипозволява това на 2 литра мотор с 5 цилиндара.Основно гориво метан . С клетката компенсирам мудноста на метана и правя икономия 15 до 35% според куп условия.Има много неща за изглаждане но най-лошо е че уж при едни и същи условия резутатите са различни.
Готов съм да споделя опит със всички наистина работещи колеги.
УСПЕХИ.
цитирай
323. анонимен - привет
14.05 15:53
За да получиш 15 % икономия, колко литра ННО на минута произвеждаш? Аз права нещо подобно с алтернатор 42 а. и 1.7 л. ННО на минута. Клетката е 14 пластини и 15а ток.
цитирай
324. анонимен - Експерименти
15.05 09:32
Като правя замерване сбутилки с захранване от колата плучавам 1-15л.но в движение нямам мерене върху което мисля.Не мога да установя постоянни резултати винаги са различни.
цитирай
325. nrg - Здравейте!
15.05 15:25
Напълно те разбирам. Относително e да се твърди за резултати от водородни генератори в комбинация с горива, за които ДВГ първоначално не е предназначен. Единственото, което може да се твърди е усета от промяна в динамиката на колата, което в никакъв случай не е категорично.
Дали поради внушение, дали е вярно, не знам, на знам че и аз установих по-добра динамика на Алфата. Обяснение намирам в намаляване загуби в полезнодействието на мотора, причинени от бавната скорост на горене на метана, при което хода на буталото към горна мъртва точка в последния цикъл (когато се изтласкват газовете) е възпреприатствано от още горящите газове. Типично за коли на метан е изпускателния колектор да работи на по-висока температура, когато колата е на метан, именно поради факта, че част от горивния процес (по-голяма от тази на бензин) се извършва в колекторите. Това може да се установи сравнително лесно с правилна измервателна апаратура.

За да подкрепя изказването си, мога да добавя, че литър браунов газ се равнява на 2.4 ват-часа енергия. Сега си представете за подобряване на динамика от моторче с номинална мощност от 0.0021 конски сили работещо паралелно с ДВГ, на което да може да се причисли по-добрата динамика или разход. Не звучи реално нали?
цитирай
326. анонимен - Експеримети
16.05 09:57
Не вече за мен не съществува съмнения че е по-добре с БГ защото най-добрия резултат ми е 100 км. без БГ разход метан 7.3 кг.Същите 100 км.и режим на каране но с БГ разход 4.25кг. и около 300 гр. вода.
Като пълня на една и съща менан станция, и въреки това измерванията са относително точни.
Но не в това е проблема ми лошото е че не мога да постигам равни резултати всеки път макар и по-лоши.Ако успея да ги изравня ще мога да съм сигурен че системата работи задоволително при всички условия на път .
ПП. Ако някой от вас работи по измерване на добив на газ в самия автомобил или има идея моля нека сподели.
Успехи.
цитирай
327. анонимен - Привет
27.05 20:46
Абе чета тука как стесе зарибили всички,по тея работи с Брауновия газ,ето имам един експеримент тука http://vbox7.com/play:f7610f9f ,намерих и една схема за създаване на импулсен ток.Още един въпрос я кажете какво напрежение и ток,и добива който имате.Благодаря предварително.
цитирай
328. анонимен - 20% икономия
28.05 00:06
Колеги, благодаря за информацията, която публикувате в този форум, дано да се достигне до водородна ера в енергетиката и транспорта. Искрено ви пожелавам успех, макар че е много трудно всеки сам да постигне нещо голямо. Следя в нета много информация по свободната енергия и съм оптимист.
Какво направих аз - купих си нещо готово - една кутийка - не е електролизер - по-скоро клетка на Джо. Дори не знам какво има вътре. Заради гаранцията и неясният принцип на действие, не бих го отворил. Проста кутия 10х10х5см която се включва само към акумулатора, ток не консумира, никакви тръби, никакви промени по колата, само сложих 2А бушон за всеки случай. Отначало всички в къщи решиха че съм изкукал да давам пари за глупости. Обаче още на първото зарежване с бензин се изненадах. Осезателно повече км бйх изминал. Досега съм навъртял 2500км и средният ми разход се е намалил с 20%. Зареждам на различни бензиностанции и отчитам - нека да мина поне 5000км за да имам по-добра статистика. Дори карам по-бързо особено по магистралата спрямо преди. Дали някой е имал подобни резултати, моля споделете. Кутийката ми беше докарана от Англия - няма данни за производител на нея.
цитирай
329. анонимен - Газ ННО
28.05 16:55
Здравствуйте, болгарские друзья! Я занимаюсь давно этой проблемой и много информации есть на моем сайте http://ekoavto.mylivepage.ru/ . Буду рад, если чем-нибудь помогу.
Сергей Бешкенадзе, Украина, Днепропетровск
цитирай
330. анонимен - Страхотен форум.
06.06 21:36
Запалих се и аз по брауновия газ.
Аз се занимавам основно с електроника и електротехника. Бих помогнал със схеми. Как се качват тук?
Успех на всички.
цитирай
331. анонимен - deso
09.06 22:37
ето моята малка клетка и аресора http://www.sharegator.com/showfile-61/aresor.mpg
цитирай
332. анонимен - uspqx
10.06 17:03
momcheta blizko ste do uspexa ama kato vi gledam nishto sashtestveno ne kazvate,vseki se machi da prai nqkakvi ikonomii ama ne v tova e celta,celta koqto az si postavix i dostignax e izcqlo rabota na DVG s HHO i tova ne e san a prosto razbirane na nqkoi osnovi v uchenicite po fizika ot srednite klasove. Ako me pitate ne bix izdal kak az uspqx da stigna do tozi si moment,skoro smqtam da pusna klip na kacheniq si dvigatel v izpravno shasi za da moga da demonstriram na klipa kak tochno stavat cakite,neshtata sa elementarni vaprosa e che vie se machite po trudniq nachin a te xorata sa go opisali kak se pravi toz proces ama koi da vidi. Izchel sam celiq vi blog i kato gledam ima xora deto se pravqt na razbirachi i takiva det se pravqt na balami ili sa si takiva. E ne iskam da narejdam prosto taka xorata a da vi podskaja da sednete i da si poprochetete tva deto sa dokazvali velikite umove predi godini a ne da preotkrivate Amerika shtoto tq veshe e otkrita ot Kolumb. Ta az napravix tva deto vi kazvam i sega sam na toz etap che ot moqta kletka koqto vadi gaz s kolichestvo X i v koqto puskam zaxranvane Y s chestota Z i postigam vartqsht moment na dvigatelq maksimum do 4500. E tova e taka poneje kutiqta e sravnitelno malka no dostatuchna da si karam savsem spokoino no umereno a ne kato rali saztezatel. Problem mi e samo registriraneto na dvigatelq s tva kope shtoto vse pak jiveem v balgariq i poneje ne sam turchin ili ciganin, ami sam balgarin, na men mi se spirat vsichki xodove po kanalniq red da registriam kola va vodorod i kislorod. Takache momcheta radvam vi se che ste entusiazirani no moga da vi kaja che ste blizko ako sednete i pregovorite tva deto e prepodavano v srednite klasove i go interpretirate v tozi proces,poneje sled kato az uspqx znachi i vie. Ne moga da spodelq poneje tova go postigname nqkolko choveka i sme si napraveli po edna kola za vseki da varvi s voda samo. Tova e ednata prichina da ne kaja. Drugata prichina da ne kaja e che tuk e uchastval chovek ot moq ekip i koito e dosta obiden ot nivoto na komunikirane v tozi blog no toi me pomoli da napravq tozi post tuk kato edin vid joker kam vashiq uspex poneje ne e alchen,ili pone az taka mislq zashtoto toi me zapali po tozi tip generatori i blagodarenie na nego az karam veche kola na voda. Uspex
цитирай
333. анонимен - Не се интересувам, кой сте и от къде, ...
10.06 17:37
Не се интересувам, кой сте и от къде, но може поне да кажете колко са x,y и z Желая ви успех.
цитирай
334. анонимен - иван ли си ариел ли си
10.06 17:47
към пост332... Тъй като гледам, нямаш шофьорска книжка, ами жълта !!!
цитирай
335. анонимен - М. Златков
10.06 23:51
Иване, пак ли ти бе? Вземи се скрий някъде. Та ти дори незнаеш как е определението за честота. www.newenergybg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=2
60

Тук има схеми които ще свършат прекрасна работа.
цитирай
336. анонимен - Оптимизъм
11.06 00:47
Колеги, не плюйте Иван или който и да е. Формули и схеми дал господ. Не ми харесва и тонът му назидателно да ни връща в 8 клас. Но много вероятно зад този пост да се крие един голям резултат.Вероятно тези момчета са постигнали 100% движение на автомобил с водород или по-точно Браунов газ. Има шанс те да са българският Стенли Майер.
Какво ще направят с това постижение - ще се похвалят тук и там, ще си мислят, че държат съкровище за много милиони, но едва ли ще го патентоват, продадат или подарят в нета. Ще са мнителни, странни, предубедени, че искат да им го вземат, откраднат, ще виждат дългата ръка на петролната мафия в всяка среща и случка.Дали ще бъдат щастливи - не знам.Но без да си рекламират продукта и да намерят спонсори са обречени на мъчителни години лишения и най-вероятно изпреварване от други .
Вие всички знаете закона на Фарадей,имате представа за честотна електролиза,а те са направили така, че колата да върви.Вие сте знаели, че не може да стане - те не са знаели и след 5 години труд са го доказали. Бих искал да кажа БРАВО. Бих искал да ги поздравя. Но първо бих искал да видя нещо работещо.Нещо реално. Дори не аз а журналист с камера.
Така, че очакваме нещо повече.Надявам се да не се окаже партенка, цената на петрола подмина 70 долара и може би това е очакваният пробив в безплатните енергии, който ще ни спаси.
цитирай
337. анонимен - pak sme nie
11.06 15:24
Mi kato cheta odzivite tuk ne se ochudvam zashto edno ot momchetata v ekipa veche ne shte da pishe ami prosto iskashe da vi dam jokerche poneje neshtata sa dosta elementarni kato se pomisli,prosto se iska da se pomisli a ne da se gleda na izust kakto dosta xora tuk taka pravqt i kakto sam zabelqzal che nqkoi tuk sa razsajdavali i sa stignali pochti do neshto koeto na samite tqx ne im idva na um a v sashtnost e mnogo malko detaelche no zabelezax che daje nqkoi tuk sled moq parvi post me e narekal s imeto Ivan, ami az ne sam tozi chovek no shtom taka iskate si go mislete,gorkoto momche toz Ivan,sigorno go sarbi gaza det go psuvate,ama to az ne se ochudvam balgarina e maloumno choveche,ako vidi ili chue che nqkoi neshto e postignal vednaga iska da go opliue shtoto ne go e postignal samiq toi. E tva ne vi pravi chest daje nikak no ne iskam da vi sadq. Pisha samo da otgovorq na choveka pisal predi tozi post na koito qvno v glavata mu ima razum i gledam razsajdava kato zrql chovek za koeto go pozdravqvam,vse pak malko xora uspqvat s vremeto da stanat zreli xora,poxvalno ama i jalko poneje edin na fona na tolkova zaqdlivkovci malko mi e tajen fakta,e eto toi se opita da iztakne nqkoi prichini za da ne izdavame nashiq moment no e taka,realno taz zloba i zavist koqto strui ot tova koeto pishat mnogo xora tuk ni spira , a kato gledam tva e dobar blog i tuk moje da se postigne mnogo ako se zaeme moderatora da ogranichi malko nachina na izkaz i da go iziskva da e malko po civilizovan i na nauchno nivo a ne na zaqdlivo. Ne go poznavam moderatora i za tova razchitam toi da vidi priziva mi kam nego i da se zaeme kato chovek koito ima prava v tozi blog, no kazvam tova predvid moite uvajenie kam choveka napravil tozi blog. E moqta cel kato pisax predishniq post beshe da vidq dali ima xora deto sa gotovi da im se pokaje malkiq detael koito choveka deto e pishel predi tuk mi podskaza i sega sled kato vidqx tez napadki ot strana na drugite mi pomognaxa da go dorazbera vaprosnoto momche zashto ne iska da spodelq i zashto e na strana. Kakvo da vi kaja, mi da davame na toz etap ne stava,celta e da se izgradi izcqlo dvijeshta se kola s novo tablo i nov bordovi kompiutar koito da izpalnqva regulaciata na sistemata,i posledstvie da se kachi v mrejata nashata stranica koqto sadarja malki klipove na etapite na rabota i na razlichnite kletki kakto i sxemi za upravlenie i chrez tazi stranica da se ochastva pred chujdestranna komisiq za patent,kakto i s lichno zashtitavane na raboteshtiq dvigatel savsem na jivo v samata zala kadeto shte se sastoi zashtitata na proekta. Takache mislq me razbirate momcheta zashto ne izkazvam,celta mi beshe prosto da sabudq interesa kam toz vapros na takiva xora s koito moje da se raboti zashtoto kolkoto sme poveche v edin ekip i ot razlichni mesta tolkova po trudno shte ni zapushat ustite,no tva ne e moq misal ami na choveka koito e pisal tuk i se e otkazal i az vijdam che e bil prav za nachina na komunikirane mejdu ochastnicite tuk. Ako se pitate koi sam az moga da kaja che sam na 28godini injiner, kazvam se Krasimir i sam ot Bugas rabotq s oshte 5 choveka v tova chislo i choveka koito e uchastval v tozi blog. Nie rabotim glavno chrez interent kato vseki ot nas si e instaliral komputarna sistema v samata rabotilnichka i taka si komunikirame. Obshtiq ni dvigatel e pri vaprosniq chovek koito kazax e uchastval tuk i samiq toi edna vecher ni izvika rano sutrinta poneje kakto si igrael nad dvigatelq se osaznal kak da se postigne tozi kompromisen rezultat. Kazvam kompromisen zashtoto samiq dvigatel e proektiran pri rabota s benzin da moje da razvie 7000 oborota vartqsht moment a nie go podkaraxme samo na 4500 s HHO kakto spomenax v predishniq si post. Ako nqkoi se interesuva i iska da se vkliuchi no samo pri uslovie che ne lamti za vsichko na miga da razbira,poneje drugite momcheta shte skochat dosta zashtoto nie se zanimavame i se machim s obshti usiliq dosta vreme a izvednaj nqkoi da poluchi vsichko na gotovo do toz etap shte podrazni ostanalite v ekipa mi. A otnosno sponsor kakto se izrazi choveka koito mi xaresa, mi za toz vapros shte se misli sled kato zglobim kolata, a tova e etapa koito se zadava pred nas. A za tva che ima doza strax koqto ni kara da sme potaini e taka. No az vi kazax,nie iskame patent za ekipa,takache smqtame da iskame pari edva sled kato imame dvijeshto se kupe i dvigatel v nego. A tova kolko vreme shte ni otneme ne znam,no e vapros na vreme koi i koga e svoboden da pravi opitite ako mu e ostanalo vreme ot rabotata lqtoto,kakto i da raboti el sxemite na sistemata,poneje na men smaiq tova ne mi e mnogo qsno zashtoto az sam dobar v mashinnoto konstruirane i pomognax v prepravqneto na dvigatelq i negovi detaili kakto mi se kaza ot drug chovek v ekipa i tochno tova sashto beshe ot znachenie, no stiga jokeri. Ima i druga osobenost, che ako ti samiq si pravish doxoda i se staraesh s malko lisheniq i pomoshta na drugite ot ekipa da postignesh rezultat to togava produkta e tvoi a na te toz deto dava parite ,zashtoto koito dava parite i iziskva da poluchi dosta golqma chast ot patenta v nashi dni. A jurnalisti na toz etap sa nejelani zashtoto taka parvo bixa razbrali kade go kriem i kakvo pravim a i samo licata da ni vidqt e dostatuchno za tez koito san ne spqt ami debnat za takiva deto da sa zaplaxa za interesite im. V toz svqt nqma nishto bezsmisleno i xaotichno,takache az vi kazvam che nqma da stignete dalechko ako prodaljavate taka da napadete tez deto kajat che imat neshto poveche kato rezultati ot vas,naprotiv,bi trqbvalo da gi nasarchite i da dokajete che s vas moje da se raboti za da se uvelichat tezi deto znaqt nqkoi neshta deto povecheto ne se seshtat. No na men mi e predelno qsno che na vseki mu se iska da otkrie tva deto choveka ot ekipa mi podskaza na ostanalite,prosto taka sqkash neshto mu xrumnalo ama se okaza pravo momcheto i az se zalovix da prepravqm detailite che bez baziknqta nqmashe da se postigne tozi etap. E tova e ot men,nqma da se ochudq ako sega pak ima nqkakvi takiva smeshni napadki i izkazvaniq. No molq vi ne me barkaite s Ivan,az sam Krasimir, a tozi chovek deto se e pisal Оптимизъм, uvajavam xora koito razsajdavat trezvo a ne zaqdlivo,pishi mi maila si i shte pitam drugite v ekipa dali sa saglasni da te vliuchim, che ne iskam da si pisha az moq
USPEX
цитирай
338. анонимен - hho
11.06 17:04
Много нещо изписахте, но за x,y и z нито дума, но успех.
цитирай
339. анонимен - krasimir
11.06 22:17
zamisli se,ako ti izdadem tezi vaprosni X Y Z , to togava celiq ni trud e na prazno pri uslovie che ti gi dadem ei taka,celta na pisaneto mi ne beshe da vi razkrivame celiq nachin na dostigane na kraini rezultati ami da zagatnem che ne ste na prav pat s cel da zapochnete da mislite po drug nachin a ne kakto edin se beshe izcepil "puskash si braunoviq gaz koito e 2:1 i si varvi kolata" tva e absolutna glupost,tuk stava duma za proporciq strogo normirana i zatvardena. Toest za da pulucha nujnite 3000 oborota naprimere,az shte trqbva da posam X vodorod i Y kislorod,a ako kajem tochno tezi neshta znachi vie poluchavate vsichko na gotovo i togava nashata cel za patent se obezmislq. Pomisli dobre i shte se osetish zashto ne kazvame nishto,daje internet stranica chak sled patenta shte pusnem v neq shte ima tochniq nachin na postigane na rezultatite i klipove koito predstavlqvat edin vid kato zapiski na vseki edin etap kakvo sme praveli. Takache sajalqvam ama kakto kazvashe edno ot momchetata s koito rabotq "na gotovo na men nikoi nishto ne e dal " sledovatelno idva vaprosa az zashto da davam na gotovo i to publichno,nqma smisal,taka nqma da si poluchim patenta deto celim. Ai sega pliute kolkoto iskate na volq,tva si e jivata istina. A az veche nqma da spodelqm poveche zashtoto ostanaloto e obsht trud i smqtam da si ostane v ekipa mi.
цитирай
340. анонимен - за красимир
12.06 09:02
Ти си един лаладжия. КОН ТИ БРЪЗ от мен
цитирай
341. анонимен - vivo
12.06 18:35
Колеги, пак го обърнахте на тинейджърски чат. Ако някой има резултат, който иска да сподели, моля да заповяда. Ако има резултат, който НЕ иска да сподели - довиждане - какво прави тук? Моля модератора, за по-строг контрол(или редакция на целия блог). Липсата на правила и безучастността водят само и единствено до споделяне на по-малко и по-малко данни и опит, което, вярвам, е в ущърб на повечето от нас.
цитирай
342. анонимен - Оптимизъм
14.06 00:17
до Красимир - приятелю, много съм зает да се включа към Вас а и не искам някой да си мисли, че искам да открадна секрета на патента или да се добера до важна информация. Друго - обещавам да не те питам по въпроси, които могат да бъдат нежелани за теб или групата Ви. По-скоро ме приеми като човек с опит по всичко извън техническата страна - финансиране, патентоване, узаконяване,производство, макретинг и договори. И точно затова съм постоянно зает. Най-вероятно Вие ще питате, аз ще отговарям.
цитирай
343. анонимен - Въпрос
14.06 00:37
Само един въпрос добре ли е 300мл/мин с U=12V,I=8A ,исках да взема един агрегат и да го подкарам с HHO.И друго относно тези които искат да подкарат колата на вода,ще се получили окисление по буталото ,или може дасе реши проблем ако се галванизира самото бутало?Благодаря предварително!!!
цитирай
344. анонимен - HHO
14.06 00:56
Не е добре- 5-20 литра/мин ще ти трябват в зависимост от мощността . КПД-то е ниско. Направи повече клетки последователно. Вторият въпрос е интересен - някай друг да ти отговори
цитирай
345. анонимен - относно честотата
14.06 15:04
Не отдавна исках да си взема нискочестотен генератор да пробвам с честотата,познавах един инжинер който ми каза че честота варирала около 13MHz и 15MHz или нещо такова.Благодаря предварително!
цитирай
346. анонимен - М Златков
14.06 21:43
15 мегахерцов усилвател се прави трудно но при 100W може да се окаже че сме заглушили късовълновия обхват в радиус от 10 км. В звукочестотния обхват ще е значително по-лесно да се направи експеримент.
цитирай
347. nrg - Здравейте!
16.06 07:05
Относно редактирането на блога, безразборното триене на постове не ми допада като идея, понеже няма да е справедливо спряму участниците. Както в много предишни постове съм писал, поста вече се изчерпа и за по-любознателните и по-работливите ще предложа да станат членове на www.mazeto.net и да четат и обсъждат по различните теми във форума, в който има ред и конституция, за разлика от тук.

Буталата няма нужда .да се обработват, понеже количеството газ добавено към горивото е абсолютно нищожно. Ако работата е само на водород или водородо-кислород вече нещата ще са различни.

Относно групата с големите успехи, ако имате какво наистина да кажете и покажете, то го направете, в противен случай и аз мога да твърдя, че вчера съм летял за работа с моята свръх-звукова прахосмукачка.
цитирай
348. ireland - до пост 342
16.06 22:11
Здравейте, колеги
Имам молба до господинът който казва по горе че се занимава с дела по патентоване ако може да ни разясни каква е процедурата в България.Все още от чисто любопитво, но мисля че на всички ще е интересно да научат нещо по въпроса.По скоро ме интересува защо колеги експитриментатори са склонни по скоро да си търсят правата по патентоване в европа.
Благодаря и късмет на всички!
цитирай
349. анонимен - Оптимизъм
17.06 00:14
Относно патентоването - добър патентен експерт би обяснил най-добре,
но ако трябва да се регистрира в Европейският съюз цената ще е една а за целия свят друга.
Не мисля, че има голямо значение държавата, където е извършено патентоването.Има международни споразумения за признаване и защита на патентите.
Също има и годишна такса за подръжка на патентите, която не е ниска.И то за всяка държава.Макар и в пакет.
Ако обхватът на патента е само за България би било най-евтино, но и недостатъчно. Дори и за Европа - ще го произвеждат в Индия например и ще ви заобиколят.
Примерно проф. Канарьов вече не си подържа патентите за плазмената електролиза дори и в Русия.
В София и Пловдив има достатъчно компетентни патентни специалисти,бихте могли да поискате консултации директно от Патентното ведомство на РБ - http://www.bpo.bg/
Най-общ съвет - така или иначе ще си плащате- поне патентният експерт да ви бъде наистина полезен а да не цитира само точките от правилника.
Ескпертът ще ви насочи и предпази за да защитите идеята си най-добре, но не е необходимо да знае подробно това, което патентовате.
Има моменти точно преди подаване на заявката, когато параноята обхваща всички опасявайки се от изтичане на информация...
А от мен - опасно е на ранен етап да се патентоват идеи, защото едва ли ще обхванете всички възможни варианти и граничните стойности.
И лесно биха ви заобиколили използвайки ценното от решението, което сте патентовали.
Докато не излезе патентът, не е желателно да се пуска каквато и да е информация по медиите и интернет.
Идете до Патентното ведомство и прочетете 10-20-50 български патента, прочетете и американски - на Стенли Майер например. Не се съгласявайте на полезен модел.
Оформете заявката максимално общо и неясно, наблегнете на нещо дребно и пренебрегнете нещо важно - това е патент а не инструкция от типа - направи си сам.
Това е моят скромен опит, макар и не съвсем пресен,препоръчвам да се свържете с:
ПАТЕНТНО БЮРО "НЕЛИ ПЕНЧЕВА & ПАРТНЬОРИ" - Пловдив
http://www.filibe.com/ukazatel/u78plovdiv.html
или "СИМВАС ПАТЕНТ" СД
http://www.filibe.com/ukazatel/u78simvas.html
цитирай
350. анонимен - !!!!!!!
24.06 20:18
http://www.linux-host.org/energy/buerger1.htm
Я хвърлете едно око тука!
цитирай
351. анонимен - hho
10.07 19:15
kak se postiga povi6avane na toka pri takova tovarno saprotivlenie
цитирай
352. анонимен - Високоефективна електролиза - Вместо калиева основа - урина
11.07 23:32
Доктор Жерардин Ботт (Gerardine Botte), адъюнкт-профессор из Отдела химической и биомолекулярной инженерии Университета Огайо (Ohio University), установила, что водород может быть выделен из мочи в процессе электролиза, причем затраты на процесс в разы меньшие, чем при выделении его из воды. Исследование доктора выявило, что поскольку атомы водорода в молекулах мочевины не так крепко связаны, как в частицах воды, требуется существенно меньше энергии для высвобождения их из продуктов человеческой жизнедеятельности.
http://www.3dnews.ru/news/avtomobili_na_urine_ne_shutka_i_ne_fantastika/
цитирай
353. анонимен - Нов и евтин метод за добив на водород
13.07 18:29
Gerardine Botte от Ohio University е на път да промени нещата чрез един лесен и евтин процес за добив на водород – от уреа. Енергията, необходима за разкъсване на връзките в молекулата на уреата е 4 пъти по-малко в сравнение с електролизата на вода. И в крайна сметка урината е възобновяем ресурс, който е в изобилие на нашата пренаселена планета.

Процесът е наистина прост – евтин електрод окислява уреата, като се получават две молекули водород, азот и калциев карбонат. Забележете – никой от тези продукти не е вреден за околната среда, даже нещо повече, те също могат да влезат в употреба. Освен това не е необходимо уреата да бъде чиста или дори концентрирана до някаква степен.

Освен това самата урина е проблем във животновъдните ферми, който трябва да бъде специално решаван, по съображения за опазване на околната среда. Така че дори по този начин да не може да се произведе достатъчно водород, за да се захранят всички транспортни средства, все пак ще имаме един значителен ресурс, при чието създаване в същото време се решава проблема с един неприятен отпадък.
http://greentech-bg.net/?p=4116#more-4116
цитирай
354. анонимен - Катализатор
17.07 21:10
За тези които търсят катализатор или КОН в Димитровград се пакетира от фирма ХИМТЕКС.Тел:0391/60355
цитирай
355. анонимен - катализатор
19.07 12:42
Ползвайте сода каустик, много по-евтина е, и във всяка железария я има. И внимавайте когато смесвате, газовете са силно дразнещи. На колата монтирах DRY CELL със 17 пластини, като всяка 5та е захранваща – + – + – на 12 волта имам продукция 2 литра в минута, тока не съм го мерил. Направи ми впечатление че след 4-5 дни каране, източих електролит и долях вода- намалих концентрацията,тока спадна доста( по звука на динамото се усеща, с шим е) а продукцията се запази. Значи кпд се е увеличило, заради покритието на плочите. Предварително ги минах всичките с шкурка 60, и имат по два 6 мм отвора всичките,един за вход един за изход. Това е за сега, по първи замервания разхода е -20% . Успех на всички
цитирай
356. nrg - Благодарим колега!
19.07 20:12
Поздрави за свършената работа, както и за споделената информация.
След като икономията е наяве, замерването на тока няма да ти е толкова належащо, но ако имаш възможност го направи.
цитирай
357. анонимен - 106 Пежото
22.07 21:13
Здравей колега от пост 355 поздрави за успеха ти , би ли качил видео ако можеш .Колата дизел или бензин ,как маниполира ламбда сондата ако е бензин.От собствен опит знам ,че при консумациа на голям ток от генератора акумолатора остава незареден и се скапва бързо,а при теб тока е голям поне 25 А.Аз лично правя генератор с шест отделни клетки с кутия от акумулатор.Електродите в едната клетка са плюс неотрална и минус.Все още не съм запечатъл кутията и при работа два часа водата се затопли минимално.Значи пробивите са по-малки което е добре.Е това е за сега и Поздави на всички работещи!
цитирай
358. анонимен - колата е 1.6 бензин
23.07 11:00
Карам на пропан-бутан(колко е пропан-бутан само Лукойл знае) не съм лъгал сондата защото газовата е обикновена, премерих тока 25А и като вдигна над 3000 об/мин се появяват импулси, и качва над 30А. Разширителя е на кофти място и търся подходящ съд за да го преместя, в момента се намира между радиатора и изпускателните тръби и водата завира.
цитирай
359. анонимен - 106 Пежото
23.07 22:37
Да ясно на газ не са нужни електроника и втулка.Това ,че водата завира е голяма загуба на полезен ток.За по добро охлаждане на електролита в предната броня на колатати има доста място и за клетката и за охладителя.Не е лошо да знаеш ,колко ампера ти е генератора - да сметнеш грубо всички консуматори в колатати плюс тези 25 А и ако се окаже ,че примерно генератора е 70А и консумациятати е 60А то не остава нищо за заряд на акумулатора и скоро проблем с паленето най вече зимата.Помисли и за ШИМ регулиране задействано от педала за газта ,така ще имаме различно количество добит газ при различните режими на двигателя ти.Е това е за сега Поздрави!
цитирай
360. nrg - Здравейте!
24.07 21:12
Наложи се лека корекция, като мярка против излишни и никому ненужни детински спорове и изказвания.

До 106 Пежото,
Какво конкретно имаш предвид с това изказване?
"Това ,че водата завира е голяма загуба на полезен ток." Мисля, че има недоразумение между теб и по-горния колега, чийто електролит завира, понеже е на горещо място, а не от протеклия ток през него. По начало, температурната характеристика на електролизата е положителна, като стигайки до определена точка, валентните електрони крепящи молекулата на водата, се енергизират толкова, че се освобождават от молекулата, разрушавайки я...
цитирай
361. анонимен - 106 Пежото
25.07 01:28
Здравей nrg /Това,че водата завира е голяма загуба на полезен ток/имах в предвид поради протичане на голям ток ,но в случая нее така.Пича до когото съм писал е дал като икономия 20% според мен ако не завира ще има по добри резултати .Що се отнася за акумулатора смених два за година и половина и то виноги след използване на ННО генератора при ток 15 А.Мисля,че трябва да се споменават и проблемите като по този начин също можеш да бъдеш полезен на някого надявам се .Поздрави на всички!
цитирай
362. анонимен - анонимен
25.07 14:19
Здравейте. От доста време не сам посещавал блога ама сега реших да пиша. Искам да се обърна към човека с ник 106 Пежото. Гледам че обсъждате факта за загряването на водата. Добре при нисковолтовата електролиза тва е проблем. Но аз използвам високоволтовата която някой наричат плазма ама аз не сам съгласен много с този термин. Получава се температура на кипене в мястото където се получава високоволтовата дъга е доста по - височка. Аз този проблем съм го решил с доста голям радиатор и с циркулационна помпа която постоянно да върти водата. Но като гледам тук се обсаждат само някакви теми които водят до едни същи въпроси. Тоест имам чувството като чета че народа тапче на едно място и за това си позволих да издам това че аз вече карам на hho и тоз без проблем но използвам плазмена електролиза а не си играя с 12V с доста голям ток. Моята клетка изисква 140V и 0,76А и двигател които е 1,4 се даржи доста добре но мен още ме е страх да пусна в нета клетката и сьемата за електрониката и още някои неща. Аз не съм мнго по таз част да разпространявам за това мога ако имате интерес да ви свържа с човека който ми помогна доста за да си я направя,та той ми каза абсолютно всичко и за това не смея аз да издавам неговите неща, ако вие искате да ви запозная с него да поговорите ми пратете писмо на моята поща jadenzateb@abv.bg Човека за който ви разправям ми е споделил че вече си има работещ двигател с hho и то така си е направел клетката ч
цитирай
363. nrg - Привет!
25.07 21:23
анонимен написа:
Що се отнася за акумулатора смених два за година и половина и то виноги след използване на ННО генератора при ток 15 А.Мисля,че трябва да се споменават и проблемите като по този начин също можеш да бъдеш полезен на някого надявам се .Поздрави на всички!


Съгласен съм с теб. Споделянето на негативите е толкова важно, колкото на позитивите, а проблема с акумулатора е сериозен.

Решение виждам в увеличаване на капацитета на алтернатора, като подменим оригиналния с по-мощен/производителен.

Друго решение би било батерийна банка с контролер на зареждането, който да следи по приоритети, като акумулатора на колата е първи.

[quote=анонимен]Здравей nrg /Това,че водата завира е голяма загуба на полезен ток/имах в предвид поради протичане на голям ток ,но в случая нее така.Пича до когото съм писал е дал като икономия 20% според мен ако не завира ще има по добри резултати [quote=анонимен]

Защо би имал по-добри резултати? Поради увеличеното количество воден примес във въздуха, или поради друга причина?
цитирай
364. анонимен - до 362
28.07 20:00
Считам, че има големи перспективи при високоволтовата електролиза, горе-долу какъв ти е добива на ННО - надявам се че може да го споделиш.
Имам и въпрос - не е ли скъпо с волфрамов електрод ако всяка седмица трябва да се сменя? И още нещо - предполагам че караш на вода без КОН, най-вероятно чешмяна или дестилирана с малка добавка - високо ще оценим твоят опит ако кажеш поне какво не трябва да се прави.
Благодаря предварително
Пешо-Пловдив
цитирай
365. georgolino - здравейте маниаци ! аз сам нов от ...
31.07 22:02
здравейте маниаци ! аз сам нов от скоро зарибен.какво ще кажете за идеята :да се захрани клетката със импулсно от комп като преди това се премахне филтриращия кондензатор (изглаждащата верига) така че клетката да се захрани с право импулсно напрежение.ако се нелъжа честотата на импулсите е около 30кнц. все още не сам си сглобил клетка но паботя по въпроса.ако някой по напреднал пробва идеята нека сподели има ли разлика от правотоковото захранване и дали е положителна. това е най лесно осъществимо импулсно захранване за клетката по нататък може да се промени и честотата и коефицента на запълване ако даде положителен резултат. според мен трябва да се изпробва и в тази насока . споделете мнение по идеята .
цитирай
366. анонимен - plazmata
01.08 00:33
ne bix izdal nishto po moqta plazmena kletka poneje ne sam q pravel tochno az, choveka koito mi q napravi me pomoli da ne kazvam i zaradi tova che sega az karam bez garm benzin sam dlajen kato jest na blagodarnost da ne kazvam,predi bqx dal elektronen adres na koito mojete da mi pishete i da pokazvam na momcheto koeto mi napravi kletkata,toi mi e kazal da ne se doverqvam na xora ot tozi blog kakto i na drugi po mrejata, za tova che az se ubedix che momcheto e dosta umno i nqma da go predam,takache pishete i az shte mu predam a toi ako si preceni shte vi pishe ili daje moje da vi prisaedini v ekipa si...kazvam za prisaedinqvane kam negoviq ekip zashtoto toi men si me vkliuchi kogato mu pomognax za edna chast ot negovata kola i to bez da znam che stava duma za takova neshto kato bezplatno karane, a otnosno ximiq i tam chestoti moga da kaja na choveka pisal predi men da ne zadava takiva vaprosi s zaxranvaniq ami da sedne i da poprochete neshto poveche a da ne chaka na gotovo kakto se izrazi moq aver,vse pak na toz svqt za da poluchish neshto parvo trqbva da dadesh, e az dadox pomoshta si na tva momche za edin charkalak i toi mi se otblagodari kato mi pomogna da napravim moqta kola,ako reshite,proverete po gore na koi e-mail sam kazal da pishete i pishete ako moderatora ne go e iztril poradi negovi saobrajeniq,i oshte edin savet kam toz deto e pisal predi men s nai dobri chuvstva, bate zemi si procheti osven dosta literatura za elektronika i chestoti i ne znam si oshte kakvi rejimi na rabota i vodive zaxranvaniq ami i celiq blog,tuk e razgledam tapiq vapros s takova zaxranvane,no tva nqma da ti dade tva deto imam az i moq aver, abe ne stava s 12v kakto ste si go mislili,daje i da se goni rezonans e dosta trudoemko poneje vsqka kletka kakto kaza vaprosniq chovek "X" , rezonansa za vsqka kletka e otnositelna velichina koqto se izmenq eksponencialno s vremeto pri razlichnite obstoqtelstva. aide uspex v makite
цитирай
367. анонимен - cena
02.08 16:23
Привет !
искам да знам колко пари ще ми струва да ми монтират такова устройство та да карам без бензин като си дам колата и без да знам какво ще слагат без да съм там без да гледам давам и после вземам и карам без да ме интересува какво има там само каране. Колко пари искате ???
цитирай
368. анонимен - Цена - да ми монтирате такова устройство
03.08 22:29
Хайде да предположим колко е цената на такова устройство - според мен поне 200 000 евро. Все пак това е нещо ново. Дайте вашите мнения.
цитирай
369. анонимен - Откритие или лъжа- преценете сами
03.08 23:09
Също така, няколко изобретатели с неясни технологии, които показват често срещани аномалии, по погрешка преувеличават личната си важност като изобретатели. Комбинацията от “златна треска” и/или “комплекса Месия” при тях напълно изопачава всякакъв бъдещ принос, който те могат да направят. Дори и изследователския път, който те следват, да е многообещаващ, в момента в който започнат да заменят ентусиазма с факти, стойността на научната им работа в голяма степен се омаловажава. Това е могъща, при това неуловима съблазан, която може да изкриви личността, ако последната повярва, че “света лежи на раменете им” или че те са световни “спасители”.


Странни неща се случват и с хората, които смятаха че всеки момент ще станат невероятно богати. Изисква се невероятна духовна дисциплина за да остане човек обективен и смирен в присъствието на работеща машина за безплатна енергия. Самата вяра, че имат в ръцете си машина за безплатна енергия е достатъчна да разбалансира психиката на някои изобретатели. Други пък развиват “комплекс за преследване”, който ги прави много отбранителни и недостъпни. Това от една страна ги възпрепятства в пътя на доразвиване на технологията за безплатна машина а от друга налива масло в огъня на измамите и митологиите.


На ред идват и безскрупулните мошеници. За последните 15 години един единствен човек от САЩ е успял да събере повече от $100,000,000 долара използвайки безплатната енергия като примамка. Въпреки, че му е забранено извършването на бизнес в щата Вашингтон и е престоял в затвор в Калифорния, той не се отказва от безскрупулната си идея. Той винаги използва като примамка една от реалните системи за безплатна енергия, убеждава хората, че ще получат тази система много скоро, но в крайна сметка им продава рекламна информация, която не съдържа реална информация за самата система. Ограбил е по този дори начин християнски и патриотични комуни в САЩ и продължава да трупа средства.


Измамата, която този човек използва е, записването на стотици хиляди хора по места, където той ще инсталира машината за безплатна енергия. Така те не само ще получат машината за безплатна енергия в дома си, но и ще продават излишното електричество на местната енергийна компания. След като се убедят, че ще получат безплатно електричество доживот без допълнителни разходи, хората с радост купуват видеокасетата, която им помага да въвлекат в измамата и техните близки. Веднъж като разберем силата и мотивациите на първите две сили, явно е, че “бизнес плана” на този човек не може да се осъществи. Този един единствен човек вероятно е нанесъл повече вреда на движението за безплатна енергия в САЩ, отколкото всяка друга сила, унищожавайки доверието на хората в тази технология.


И така, третата сила отлагаща публичната наличност на безплатната енергия е заблудата и безчестието вътре в самото движение. Мотивациите са алчност, желание за власт над други и фалшиво чувство за себезначимост. Оръжията, които те използват са лъжа, измама, самозаблуждение, арогантност, комбинирани с половинчата наука.

цитирай
370. анонимен - cena
04.08 11:34

За да струва 200 000 Euro, трябва да има поне 200 000 км гаранция немислиш ли?
Проблема на болното ни общество, и съществуване се изразява в това, че всичко на този свят се обръща в пари. Това един ден ще затрие човечеството. Трябва да си променим начина на мислене и живот. Трябва да работим не за наши облаги а за нашето развитие но не зависими от думата пари, паричната система трябва да изчезне. Трябва да работим върху наз за по съвършен живот без да се избиваме в безмислени войни правещи пари и състояния за други. Трябва да мислим за бъдещето но не като тъпчем на едно място, трябва да се развиваме, ако имаме безплатна енергия или начин за получаване трябва масово да се разпространи за да се преборим мнонопола на петрола, и когато всички са задоволени никой на никого няма да пречи и ще вървим напред за бъдещето ни мирно развитие като нация и умствен прогрес. Не да правим оръжия и да се доказваме кой по силен и кой има власт, а да създаваме технологии който ще ни изведат напред не за унищожение към което сме тръгнали, аз за по добър живот. И колкото по бързо това излезе на яве толкова по добре.
цитирай
371. анонимен - пари или щастие
04.08 12:11
до 370 - Абсолютно съм съгласен и вече 20 години работя по този начин,работя за да направя живота по-добър, егоизмът и завистта скапват човека . Имам около себе си 20-тина които работят всеотдайно, макар и получавайки заплата от мен. Строя една сграда , където да експериментираме и произвеждаме тези продукти. Живея скромно, от 3 години не съм ходил на море и колата ми е доста стара. Говорил съм с някои от хората по-горе /успели в да подкарат кола само с ННО/ за да сме си полезни и се надявам в бъдеще да намерим общи интереси.
Цената на даден продукт трябва да покрива производствените и инвестиционните разходи. За мен не е разумно да се продава прототип - на каквато и да е цена. Ако вече е в производство - това е друг въпрос - там цената може да бъде няколко хиляди лева. Но ще се продадат достатъчно , за да се избият инвестициите и безсънните нощи.
Пламен-Пловдив
цитирай
372. анонимен - plazma
05.08 02:14
abe cheta kakvo si razpravqte i ne moga se nachuda zashto takava zavist i jelanie da izopachite dumite na tez deto kazvat che sa uspeli,mi zamislete se,stiga govorete za pari,otidete i pomognete na xorata koito kazvat che sa uspeli a ne iskaite prosto taka da vi izkarat rezultati i da imate i vie tazi sistema,mi i az da bqx nqmashe da q dam,zasramete se,sqkash nqkoi vi e dlajen,az cheta i kato gledam komentara na edin ot tezi koito kazva che nqkav go e vkliuchil v ekipa si s koito uspeli da pravqt plazmena elektroliza, samo zashtoto mu pomognal po strugarskata chast po dvigatelq...mi na men tva mi podskaza che saotvento momcheto deto e bilo prisaedineno e razbiralo ot strugarski zanaqt,mi bravo na choveka,pomognal e a ne e chakal na gotovo,izchetox celiq blog i se sramuvam che sam balgarin,posle toz i onq shto ne daval, mi taka momcheta ne davaite,na gotovankovci nishto ne se dava,a eto vi vaprosa,zashto vie samite ne se pomachite,mi puskate oshte poveche linkove da vi zabelejat vaprosnite xora che naistina si zaslujavate da vi vzemat v texniq ekip,zashtoto az samiq si pisax na taz poshta koqto beshe ostavena po gore i momchetata si me pitaxa kakvo moga da pomogna i az si kazax che sam dobar v ximiqta i fizikata, i te mi spodelixa che shte se pravi nov prototip s dosta nestandarten vid i tq shte e na choveka koito e glavniq na ekipa im poneje toi shte dava parite za chastite posle shte se pravqt oshte 5 broq konstrukcii i kato gledam ima rabota za celiq kitaiski narod, daje az veche uspqx da se zapoznaq s glavniq koito pojela da ne izdavam imeto mu poneje kaza che dosta tuk go poznavat i che ne iska da se spomenava imeto mu tuk i za tova az i nqma da go kaja , no az bqx v negovata rabotilnichka,malka s dosta dobre napreveni mashini i dosta trud e xvarlen vatre da se napravqt mestata za elementite i vsichkite charkalaci, mi momcheta razberete me,savestno mi stana che az taka otivam na gotovo i veche znam kak stava cqlata dalavera,ama prosto az shte mu pomogna na momcheto s ximiqta koqto moga da pravq a vseki ot xorata tam e s neshto dosta na qsno i tva gi pravi ekip,sega celta mi e da se srabotq s tqx za da stene po lesno rabotata,daje momcheto mi kaza che i na men shte napravqt kolata na vodorod,ne e nikakav problem, iska se prosto da si chovek s tez momcheta i shte se spriqteli ama qvno kato e pisal toi tuka neshto ste go narejdali seriozno,poneje toi mi spodeli za toz blog i kaza da ne pisha ama az ot liubopitstvo reshix da porachkam i da procheta nqkoi statii vapreki che me predupredi da ne pisha, no az se ubejdavam che tuk samo xora deto sa zavislivi i gotovankovci koito kazvat che nqkoi koito kaje che ne iska da dava rezulatati ami samo da obsadi nqkoi problemi, vie go pravite na tapak i go izkarvate palen idiot,ama taka ne se pravi nishto kakto si trqbva, ne mu pravi chest na moderatora che ostavq takiva postingi tuka i ako az sam moderator bix si izpolzval dosta dobre pravata da triq na red...takche ne se ochudvam xora vsqkakvi ima na toz svqt ama podkrepqm momchetata napalno,a na vas kazvam,promenete si misleneto i nachina na obshtuvane shtoto ne ste nikak na prav pat, poneje nqkoi po gorni postingi moga da opisha s dve dumi ot edna pogovorka VISOKOTO GROZDE E KISLO GROZDE.uspex
цитирай
373. анонимен - cena
05.08 11:31
Колега гледаш от само една гледна точка на нещата не гледаш от всички и не преценяваш. Има хора на тоя свят с вързани и наврени ръце нема да казвам къде но червиви с пари не мислиш ли. Та какво им пречи да си седят и да си го купят и да го ползват а? Не че разбират познавам малоумни глави пълни с пари и акъла им не стига само с гледане как да го възпроизведат. А за тези който са успели браво шапка им свалям но рано или късно всичко ще излезе наяве а дотогава в старх ли живеят незнам та недай си боже стане нещо и някой си изчезне не тукотака и какво става с труда му някой го открадва или скрива и пак монопола на петрола та колкото по бързо излезне на яве не за пари а за сриването петролния монопол. И колкото повече хора я имат не малоумни а кадърни макар че и некадърниците ще се сдобият ония от горе дето командват немогат да затрият половината свят за дето им се срива мнопола аз така мисля.
цитирай
374. анонимен - Гочо
05.08 12:29
Здравейте хора каращи колатаси само на ННО.Как една такава кола минава изобщо годишен преглед?Измерените газове би трябвало да са пара и можеби още нещо незнам.А когато отворят капака на колата и започнат да слагат разни кабели за замерване на работата на двигателя се виждат промените и тогава какво?Не ме разбирайте погрешно аз също съм запален и вярвам ,че с 14.2v не става а чрез силно загряване на водната молекула .Поздрави!
цитирай
375. анонимен - plazma
07.08 01:49
zdraveite otnovo,veche sam sigoren che shte si navleka nepriqtnoto mamrene na ostanalite v ekipa ama kato cheta tezi dva posta napravo se chuda kak taka razsajdavate,na post 373 moga da otgovorq che za vsqko neshto si ima vreme a spored men i ostanalite ne sega mu e vremeto da se izkarvat neshtata na bql svqt, e pone ot nashite koli,celta e da imame vseki po edna kola da si pokazva v negoviq grad i da mojem da otvorim servizi i da razprostranqvame a za parite i monopola na petrola,mi spokoino petrola e na svarshvane no i az sam za negovoto zatrivane de...problem e obache che sme malko a taka da razkriem tuk e bezsmisleno zashtoto taka razkrivame kade se namirame i koi tochno sme, aide edno ot momchetata veche e poznato na dosta xora, men samiq obache ne me znaqt ama i men moje da me nauchat,vaprosa e che az ne iskam da postrada nikoi ot nas..abe ako iskate vqrvaite te i moqta kola napravixa na vodorod, no na post 374 moga da otgovorq che samiq chovek sabral ekipa v koito vkaraxa i men e napravel sistema koqto pozvolqva da se prevkliuchva i na benzin kogato iskash,razrabotil q e taka che ti trqbva samo da razkachish kletkata i da maxnesh nqkoi markuchi i pochva da si raboti na benzin,ama tva za vaprosnite pregleni,toi lichno si kara negovota na vodorod de no pred kukite q kara na benzin, edin cql den si igrae da maxa cqlat sistema i da puska benzinovata sistema kato zadaljitelno benzinovata pompa na meseca 3 pati se puska da varti benzina kogato kara na HHO poneje ako tq ne se izpolzva se zatlachva, a tq taka e napravena che da vrashta v rezervoara kolkoto e izpompila,celta e prosto da si raboti da ne se precaka ama za kratko,nqkade 10 minutki mi kaza toi che e nujno na meseca vednaj da ne pochne da se zatlachva i zadaljitelno ne ostavqite rezervoara prazen....inache tva momche si kara bez problem,otiva i si q ostavq da mu q pipat i nqma qdove, kletkata mu stoi v bagajnika i ne pipat, az lichno xodix s neq predi vreme,dosta e xitar i ne sa go osetili....takache ne se bezpokoite za vsichko e pomislil toi i e razdelil zadachite mejdu nas,spomnqm si ot nachalo kato se zapoznax s nego,beshe mi spodelql che tuka e pisal nqkoi neshta i e razkrival nqkoi negovi mneniq i vijdaniq po razlichni drebni vaprosi ama kaza che sa go zeli za kuku i e reshil da ne vliza i polzva sega drugi xora da komunikira s ostanalite koito iskat da se zanimavat s tva, strax go e da ne postrada poneje tuk ima vsqkakvi,znae li se koi chete toz blog,az lichno sam sigoren che ima pone dvama ili trima idiota deto debnat nqkoi da napravi neshto i da go smachkat....abe xora vsqkakvi...vapreki che az sam veche nad 30 godini pak se zamislqm dali da izrazqvam mnenie spokoino v tva prostranstvo...takache Гочо prosto ne se boi bate, i na 14,2v shte stane efektivna elektroliza,prosto trqbva da pogovorite nasame s tva averche i shte ti stane qsno,tankosta e v rezonansa na materiala deto polzvash a ne da gonish ogromniq rezonans na vodnata molekula, pone toi taka pravi...spomnqm si sega che kogato toi mi spodeli che pisal tuka negovi rezultati vie ste osporvali poneje sa bili poveche ot tezi koito sa bili postvani tuka i che ste iskali da vi dava snimki na kletki i nachin na dobiva i dosta drugi podrobnosti ama az se ochudix, momcheto si pravi rezonans na vsqka kletka, a toi e ostanovil che za vseki material si ima strogo opredelen rezonans koito zavisi ot razstoqnieto mejdu dva sasedni lamela....takache vsichko si ima vreme i mqsto da se dokazva i pokazva,i kato cheta gore kakvo sa pisali xorata predi men i kato sravnq kakvo vidqx ot tva momche i drugite s nego, mi prosto dosta sa na qsno s nqkoi neshta ama kato me xvanaxa na po bira edna vecher i mi spodelixa kakvo sa pisali i kak sa im otgovarqli v toz blog, prosto se uverix v dumite na gornite postove che naistina ima tuk xora deto zlobeqt i zavijdat i che chakat na gotovo a tva sa dosta loshi charti v choveshkiq xarakter, mi kakvo da se napravi,a balgarina e nai zavisliviq na balkanskiq poluostrov do kolkoto moga da kaja na bazata na tva che sam obikolil dosta mestenca po sveta i sam vidql razlichni tipove xora...takache momcheta ne me vinete ama ne ste pravi sprqmo tva che sled kato ne vi se kaje na calo vsichko koeto pravqt, ne trqbva da gi vinite ili da im se smeete,ami prosto da gi chuete...a nai smeshnoto e che kogato ostanalite spodelixa che sa cheli nqkoi neshta tuk deto tva vaprosnoto momche za koeto spomenax odeve e bil opisval tuka i vie ste mu se smqli, te sashto sa go cheli de, no posledstvie sa se uverili che e dosta prav i che nqma nishto fantastichno v dumite mu ami prosto choveka si misli po stranen no logichen nachin, no vse pak vsichki ne mojem da sme ednakvi de,prosto se iska da se pravi civilizovano obshtuvane za da ima razbirane a ne da ima narejdane i prostashki otnosheniq,pone s tva ostanax s vpechatlenie kogato ostanalite 4 choveka mi go kazaxa vsichko tva, no fakta e che az vidqx dumite na vaprosnoto momche realizirani varxu dvigatelq koito si raboti kakto na benzin samo deto zvuka e dosta po razlichen...e tva ot men,nadqvam se bqx predelno qsen, uspex
цитирай
376. анонимен - Гочо
07.08 10:10
Благодя ти много, дано нямаш неприятности заради мен.Поздрави!
цитирай
377. анонимен - Живейте в страх
07.08 10:50
Живейте в старх и дано да оцелеете до 375 ти все няма да пишеш а всеки път все по малко се издънваш май много нема да оцелееш в екипа а? 30-те ти години и обиколката тои по света май никак не ти се е отразила на мисленето щом до сега не си разбрал некой работи за света. Живейте в старх и дано да оцелеете щото ако не язък ви за откритието има много дебнячи. Гледал ли си филма Верижна реакция ако не си гледай го та дано си извадиш поука от края му поне. Има много истини в него.
цитирай
378. анонимен - Шерлок разгада всичко
07.08 11:41
Здравейте, мисля че всичко се изясни - разработването на ННО коли без бензин се извършва в 2 охраняеми зони - знаем къде - 1-вата е в Карлуково, 2-рата е на 4-ти км в софия. От полуграмотни хора с мания за величие - вижте как неграмотно се изразяват.Преобразувани са 2-те линейки на болниците и докторите си точат бензина за частните автомобили.
Всички са щастливи- това е целта на всяка лудница.
И петрола няма да свърши толкова скоро другари. Дори и да сте направили нещо ще минат поне 20-30 години за да стане масов продукт
цитирай
379. анонимен - ЕХ !!!!!!!!
07.08 12:37
ВИСОКОТО ГРОЗДЕ Е КИСЕЛО ГРОЗДЕ казала лисицата и си заминала......
цитирай
380. анонимен - пердах
07.08 13:11
до 378 айде да отидем и да ги разпердошиним тия с манията за величие и да го направим обществено достояние с камери и телевизия.
цитирай
381. анонимен - Гочо
07.08 17:52
Не мога да разбера каква е тази злоба бе хора.Заради това си мислене сме на този хал в България.Я вижте другите страни отворени за всичко ново и каде са те, каде сме ние.Заради този злоба и завист през годините сме изгубили най ценното в България,а имено хора като тези пичове които могат да променят нещата към по-добро,но зада стане това ние всички останали трябва да им помагаме ,а не да им вредим.Нека бъдем БЪЛГАРИ !Поздрави на всички!
цитирай
382. анонимен - Да не сравняваме научното любопитство със злоба
07.08 20:11
Вижте, всеки има право да обявява или не постиженията си. Ако го е страх, не е сигурен в резултатите си или пък нищо не е направил, но се хвали. Моля да не се бърка злоба, завист с обикновенното научно любопитство, което ни кара да се включваме в този форум. Не е морално да дразниш и да наричаш с обидни епитети редовите посетители тук - били сме злобни и завистливи и недооценяваме великите постижения на 1-2 дето се правят на екип от поне 5 души. Писаното от тях по-горе ме притеснява - неграмотно, обидно, конспиративно и далеч от темата на форума- да споделяме информация в името на велика цел.
Няма да има по-голяма радост за мен като българин ако някой наистина постигне ННО автомобил. Бих помогнал безкористно, но малко се страхувам за средствата си, труда си, материалите - ние не знаем нищо за тези юнаци а по света никой не дава и 1 долар без да знае къде ще отидат. Нагледали сме се на лесно харчене на събрани пари за някоя добра кауза. Затова нека тези юнаци да си работят тихо и кротко и като са готови нека дойдат във всеки град или село и да ни покажат какво са натворили. Чак тогава ще им ръкопляскаме. А дотогава нека да не се излагат и да не тровят атмосферата във форума.
цитирай
383. анонимен - 106 Пежото
18.08 12:05
Здравейте колеги.Е вече някой от нас е показал БМВ работещо на бензин и на ННО.Това може да се види във вестник 168 часа , 31 брой от 31 юли- 6 август.Човека е от София и се прекрива под името Иван.Системата е проста,нищо ново поръчана от Америка .Клетката е корпус на воден филтър с 10 ламела+-+-........ воден филтър с вода за парите и джажата с двата потенциометара да лъже двигателя да подава по - малко гориво.Тои твърди ,че мощното БМВ преди е горяло 14 на 100кл,а сега едва 9 на 100кл.Е четете за тези които не са го чели разбирасе.До скоро!
цитирай
384. анонимен - 1000 лева за ННО кола
20.08 09:39
Здравейте, ако всеки от нас дари по 20 лева на групата дето прави кола на ННО, сигурно биха я завършили по-скоро. При 50 желаещи ще се съберат 1000 лева - съгласни ли сте?
цитирай
385. kallikalli - 1,24 волта?
07.09 20:07
ами то решението на този проблем е елементарно. но при разли4ните обороти е необходимо разли4но коли4ество газ. до какво налягане може да се съхранява?
цитирай
386. анонимен - 106 Пежото
08.09 11:54
Здравей,kallikalli кажи първо за какво говориш точно.А за ННО в нещо като газова бутилка примерно на 13 бара немисе мисли какво може да стане при запалване ужас трагедия.
цитирай
387. анонимен - новобранец
13.09 15:48
МАП сензор ,някои от вас контролирал ли е докато е карал с водороден генератор.Питам защото на скоро пробвах с фтулки първо с една а после и с две ,но компа си подаваше същото количество гориво към дюзата и няма икономия дори напротив.Ако МАП с-ра върши по-добра работа кажете ,как точно се контролира .Поздрави
цитирай
388. анонимен - нов съм и чета
25.09 01:16
това го качих и за другите да четат.

http://www.slideshare.net/emobg/run-your-car-on-water-2062475
цитирай
389. анонимен - въпрос
02.10 16:35
как доливате електролита
цитирай
390. vlado79 - запален от идеята...
09.10 15:07
Здравейте,искам да попитам няколко неща и ще бъда много благодарен на всеки ,който ми помогне,защото виждам че тук има и много свестни хора!
1.Как да постигна процентовото съотношение вода/КОН след като едното е в литри, а другото е в килограми?Кое е по-добро ,калиева основа ч.з.а (като незнам съкращението какво означава) или калиева основа чиста,като може да разгледате този адрес http://www.vaki-chim.com/himikali.html .Мисля ,че ще е полезен на всички, които са близо до Пловдив.
2.Ако е нужно лепене някъде,с какво е най- подходящо това да се прави?
3.Как в "домашни " условия,мога да меря литрите произведен газ?
Може би за много от вас въпросите ми ще са глупави,но моля да ме извините,аз тепърва започвам!Благодаря предварително на всички добронамерени хора в този блог и дано в един момент мога и аз да бъда полезен с нещо!
Благодарности на nrg за съветите, които е дал и като цяло това ,което е направил тук!
Поздрави
цитирай
391. анонимен - 93
09.10 15:30
На 369- електролит ни се долива а само вода.
На 390- Примерно 1 литър вода приемаме че е 1 кг. 1 чаена лъжичка калиева основа е 10 гр. слагаш 10 чаени лъжички и това ти е 100гр. или 10% Не казваш какво ще лепиш, ако е текстолит много трудно пробвах различни лепила но се отлепва. Литрите газ мериш като поставиш в екна кофа вода едно шише 0.5 л. от минерална вода пълниш го с вода в кофата обръщаш го във водата с дъното нагоре и поставяш маркучето сгаз. Засичаш за колко време ще се напълни и изтласка водата. Ако се напълни за 30 секунди това ти е 1 л. газ за минута. или сматаш с калкулатор.
цитирай
392. анонимен - gotiniq7
11.10 11:05
Здравей vlado79, препоръчвам ти сода каустик(натриева основа) 2.50 струва кутията във всяка железария
цитирай
393. анонимен - gotiniq7
11.10 11:09
С лепенето имах проблеми, щуцерите протекоха. Последните 2 пластини ги направих от 2мм ламарина, заварка с електрожен на 2 тръбички, и проблема се реши
цитирай
394. vlado79 - благодарности....
11.10 19:20
на 391-Благодаря много за помощта!Искам да лепя плексиглас (незнам дали точно така се казва,защото съм чувал да го наричат и по друг начин),накакви предложения?Знам ,че има доста добри лепила за плексиглас,но явно ще трябва да пробвам кое е най-добро за моя случай!
на 392-четох някаде по- горе, че калиевата основа е по -добра от натриевата,затова се насочих към нея,но ако освен цената има и други предимства,моля да споделиш!Благодаря предварително...
цитирай
395. vlado79 - плановете ми
11.10 20:05
мисля да правя нещо подобно http://www.youtube.com/watch?v=fF-zdHZGkR8&NR=1,моля дайте мнения!
цитирай
396. анонимен - gotiniq7
13.10 00:00
http://mazeto.net/index.php?topic=303.135 ето го и моето творение преди да сменя щуцерите. Vlado79 не знам каква е разликата между калиева и натриева основа в нашия случай
цитирай
397. vlado79 - do gotiniq7..
13.10 11:06
Искам да се извиня за правописната грешка и може би от това идва объркването!Исках да кажа, "....освен цената им ЛИ други предимстав...".
Разгледах творението ти и мислия че си се справил много добре (не че съм някакъв разбирач),БРАВО!
цитирай
398. vlado79 - ...
13.10 11:13
охххх,пак обърках!:):):)
Но така се получава ,когато човек не използва кирилица винаги гогато трябва да пише.Моля да бъда извинен!
gotiniq7 ,надявам се че ме разбра какво исках да кажа....:):)
цитирай
399. анонимен - gotiniq7
13.10 22:36
Разбрах те още в началото, и ти отговорих че не знам за разлика свързана с електролизата. Основата се добавя с цел намаляване на съпротивлението, като не участва в реакцията, доливаме само чиста вода. Мисля че няма разлика в производителността, Боб Бойс препоръчва подготовка на плочите с натриева основа, Илия Вълков с калиева основа. Пробвай и с 2те
цитирай
400. vlado79 - az....
15.10 13:51
Благодаря,ще го направя....
цитирай
401. анонимен - dimo
20.10 23:15
sega po4vam da pravia generator i 6te vi osfedomiavam s vsi4ko,parite ne sa problem
цитирай
402. анонимен - :) :) :)
16.11 09:08
Гледам Зимата дойде исе питам ,как се кара на ННО и бензин? Когато вкарваме допалнително гориво/HHO/ не трябвали и допълнително въздух .Та ако не се спазва съотношението гориво въздух то двигателя на колата няма да работи нормално.И последния ми въпрос е : няма ли да замръзне електролита при миносови температури? Темата е много интересна нека отговори някои с опит .
цитирай
403. ireland - съвет :-)
16.11 22:49
премести се да живееш там където електролита не замръзва, колега! ;-)
Скоро ще ви пусна повече инфо.(по принцип)

цитирай
404. анонимен - браун
23:39
прочетох доста литература за този газ и за човека кой то е изобретил генератора изгледах видио клипове и разбрах че за производството на голямо количество газ не е обходимо голямо количество енергия брун е скрил една таина която я загатва само в един клип и аз като него само ще ви я подскажа и ако се сетите за какво говоря само с сто вата можете произведете толкова газ че да захраните и 3000 кубика автомобил вълшебната думичка е капацитета на ............................
цитирай